ChordKub.

คอร์ดเพลง ใครพี่น้องเธอ : PONCHETใครพี่น้องเธอ : PONCHET
คอร์ดเพลง ใครพี่น้องเธอ : PONCHET


 • F | Em |
 • Dm | G |
 •   C  นี้ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้Dm
 •     ทุกครั้งที่โทรหาEmกัน
 •     ดูเหมือนฉัFmนไม่คิดอะไร
 •  ชอบมากวEmน มาถาAmมว่าเป็นอย่างไDm
 •  มาล้Gอ มาคุย ยิ้มให้Em..กับฉัD#dim
 •  ได้โปรดอย่าทำDmแบบนั้นอีกต่อไป
 •  เพราะใจFระแวง กลัวเผลอFmแสดง..
 •  อากาEmรที่มันแปลกไปA
 •  รู้ตัDmวสักทีEmได้ไหFม..
 •  ว่าพี่ทำGให้ใครเดือดร้อน
 •  ไม่อยากเป็นพี่น้อC
 •  แต่อยากเป็นเจ้าขอE7
 •  อยากให้เธอมอAmงได้เพียงแต่ฉันเท่านั้Gm
 •  ไม่ใช่Cคนอื่Fน ไม่ใช่คนนั้Emนที่เขายิ้ม..
 •  ให้D7เวลาสบสายตG
 •  ก็บอกเลยว่าหวCง บอกเลยว่าหึE7
 •  คนที่คิดถึAmงให้มันฉันได้ไหGm
 •  ให้Cเป็นพี่น้Fองก็คงไม่ไหEm
 •  เข้าใจบ้างไหD7
 •  เป็นพี่เป็นน้อGงอะไรไม่อยากเป็น..
 • F | G |
 •   C  เลิกทำเหมือนคนสำคัญ Dm
 •     เลิกลูบหัวเลิกหยอกล้อEmกัน
 •     ถ้าเป็นแบบนั้Fmนก็คงไม่หวั่นไหG
 •  ใช่ฉันเด็Fกเกินไป แล้วมันเด็Fmกยังไง
 •  ก็ไม่สEmนกันอยู่แล้วAละสิ
 •  ถ้ามัDmนเป็นได้เท่านี้Em
 •  ก็อย่ามาทักGทายกันอีกเลย
 •  แค่ทำเฉEmย.. ก็พอA
 •  ไม่ต้องรDmอให้ใครโทรหG
 •  พี่อย่ามัวเสีEmย..เวลAm
 •  ถ้าไม่คิดFอย่าทำแบบนี้G
 • * | ** |
 •   Dm  ใครพี่น้องเธEm
 •     ฉันพูดไปตอนไหFนว่าจะเป็น
 •     จำDmไม่ได้เGลย วู้หู..
 • * |
 •  ก็บอกเลยว่าหวCง บอกเลยว่าหึE7
 •  คนที่คิดถึAmงให้มันฉันได้ไหGm
 •  ให้Cเป็นพี่น้Fองก็คงไม่ไหEm
 •  เข้าใจบ้างไหD7
 •  เป็นพี่เป็นน้อGงอะไร
 •  ฉัน..ไม่อยากเป็น
 • F | Em |
 • Dm | G |


เนื้อเพลง ใครพี่น้องเธอ (Jealous) PONCHETนี้ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ ทุกครั้งที่โทรหากัน ดูเหมือนฉันไม่คิดอะไร ชอบมากวน มาถามว่าเป็นอย่างไร มาล้อ มาคุย ยิ้มให้กับฉัน ได้โปรดอย่าทำแบบนั้นอีกต่อไป เพราะใจระแวง กลัวเผลอแสดง อาการที่มันแปลกไป รู้ตัวสักทีได้ไหม ว่าพี่ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่อยากเป็นพี่น้อง แต่อยากเป็นเจ้าของ อยากให้เธอมองได้เพียงแต่ฉันเท่านั้น ไม่ใช่คนอื่น ไม่ใช่คนนั้นที่เขายิ้ม ให้เวลาสบสายตา ก็บอกเลยว่าหวง บอกเลยว่าหึง คนที่คิดถึงให้มันฉันได้ไหม ให้เป็นพี่น้องก็คงไม่ไหว เข้าใจบ้างไหม เป็นพี่เป็นน้องอะไรไม่อยากเป็น เลิกทำเหมือนคนสำคัญ เลิกลูบหัวเลิกหยอกล้อกัน ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่หวั่นไหว ใช่ฉันเด็กเกินไป แล้วมันเด็กยังไง ก็ไม่สนกันอยู่แล้วละสิ ถ้ามันเป็นได้เท่านี้ ก็อย่ามาทักทายกันอีกเลย แค่ทำเฉย ก็พอ ไม่ต้องรอให้ใครโทรหา พี่อย่ามัวเสียเวลา ถ้าไม่คิดอย่าทำแบบนี้ ใครพี่น้องเธอ ฉันพูดไปตอนไหนว่าจะเป็น จำไม่ได้เลย วู้หู ก็บอกเลยว่าหวง บอกเลยว่าหึง คนที่คิดถึงให้มันฉันได้ไหม ให้เป็นพี่น้องก็คงไม่ไหว เข้าใจบ้างไหม เป็นพี่เป็นน้องอะไร ฉันไม่อยากเป็น

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ใครพี่น้องเธอ (Jealous) ศิลปิน: PONCHET เนื้อร้อง/ทำนอง: PONCHET

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/ponchet-jealous.html