ChordKub.

คอร์ดเพลง กรรมการ : pY-1 feat. PONCHETกรรมการ : pY-1 feat. PONCHET
คอร์ดเพลง กรรมการ : pY-1 feat. PONCHET


 • D | Em |
 • D | Em |
 • F#m F#7 | Bm |
 • F#m F#7 | Bm A | D |
 •  หน้างามผิวงามแถมปากหวDาน..
 •  ทำกรรมการหัวใจแEmทบวาย..
 •  เมื่อถึงเวลาต้องบอกผDล..
 •  คะแนนของผมให้เธอทั้Emงใจ
 •  นางงามนะหรF#mออ๋อ ยิ่งกว่F#7าซะอีBm
 •  ต้องเรียกนางฟ้F#mาที่ลงมF#7าสถิต Bm
 •  เธอแนบสนิAทเอาใจผมDไป
 •  ทุกกิริยาวาจาเหมาะสD
 •  คะแนนของผมให้เธอทั้งEmใจ
 •  ตอนพิธีกรพูดชื่อคุณออกDไหม
 •  ใจผมหวั่นไหวเหลือเกินแก้วEmตา
 •  เธอเหมาะจะได้เข้ารอบชิDง แหม! สุดยอดจริง
 •  ตอนเธอตอบคำถาEmม แหม่ช่างสวยงามยิ่ง
 •  ยอมให้เธอเข้ารอบไปD Ya! ไปสู้รอบใจ
 •  คุณเป็นที่หนึ่งของผEmม ผมไม่ได้เวอร์เกินไป
 • * |
 •  ผมยกให้คุณเลยสามDพัน
 •  เธอเหมือนหลุดออกมาจาก
 •  เพลEmงธิดาประจำอำเภอ
 •  และคงจะมีผู้ชายเป็นร้อDยเป็นหมื่น
 •  จะการจะชื่นจะชม อกตรEm
 •  เพราะผมคงไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง วิลาDวัลย์
 •  ปานสวรรค์สันสร้างให้เธอช่างงาEmมวิจิตร
 •  ชาติที่แก้มเธอนั้นไม่อยากให้ใคDรมาชิด..ชม
 •  คะแนนหัวใจไฉไลเธอเอEmาไปเลยผมล็อคมง
 • * |
 • D | Em |
 • D | Em |
 • F#m F#7 | Bm |
 • F#m F#7 | Bm A | D |


เนื้อเพลง กรรมการ pY-1 feat. PONCHETหน้างามผิวงามแถมปากหวาน ทำกรรมการหัวใจแทบวาย เมื่อถึงเวลาต้องบอกผล คะแนนของผมให้เธอทั้งใจ นางงามนะหรออ๋อ ยิ่งกว่าซะอีก ต้องเรียกนางฟ้าที่ลงมาสถิต เธอแนบสนิทเอาใจผมไป ทุกกิริยาวาจาเหมาะสม คะแนนของผมให้เธอทั้งใจ ตอนพิธีกรพูดชื่อคุณออกไหม ใจผมหวั่นไหวเหลือเกินแก้วตา เธอเหมาะจะได้เข้ารอบชิง แหม! สุดยอดจริง ตอนเธอตอบคำถาม แหม่ช่างสวยงามยิ่ง ยอมให้เธอเข้ารอบไป Ya! ไปสู้รอบใจ คุณเป็นที่หนึ่งของผม ผมไม่ได้เวอร์เกินไป ผมยกให้คุณเลยสามพัน เธอเหมือนหลุดออกมาจาก เพลงธิดาประจำอำเภอ และคงจะมีผู้ชายเป็นร้อยเป็นหมื่น จะการจะชื่นจะชม อกตรม เพราะผมคงไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง วิลาวัลย์ ปานสวรรค์สันสร้างให้เธอช่างงามวิจิตร ชาติที่แก้มเธอนั้นไม่อยากให้ใครมาชิดชม คะแนนหัวใจไฉไลเธอเอาไปเลยผมล็อคมง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: กรรมการ ศิลปิน: pY-1,PONCHET

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/py-1-gum-ma-kan.html