ChordKub.

คอร์ดเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก : pY-1นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก : pY-1
คอร์ดเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก : pY-1


 •  ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอยแม่Emนาง
 •  นัAกร้องคนนี้อยากเป็นลูDกเขย
 •  ก็Bmหลงคลั่งไคล้ในแม่ทราEmมเชย
 •  บุญเอ๋Aยไม่รู้จะมีถึงไหDม โนว.. โว้ว
 •  Bmะรู้บ้างไหมมีใครเขาอยาEmกทัก ทักทาย
 •  ก็Aแค่นักร้องหัวฟูอยาDกบอกรัก I Love You
 •  Bmอร้องอ้อนวอนพ่อตาแม่Emยาย
 •  ช่วยเอ็นดูลูAกชายคนนี้DBm..
 •  อ้อนวอนพ่อตาแม่Emยาย
 •  ขอร้องได้โปรดเห็Aนใจ
 •  ไอผมมันแค่นักร้อDง ร้องเพลงทั่วไปBm
 •  ก็หวังว่าไม่ขวาEmงกั้น
 •  เงินทองไม่มีมาAกมาย
 •  แต่ผมก็จะหDา หามาให้ได้Bm
 •  มีแต่กีต้าร์กับไมค์โครโฟEm
 •  กีต้าร์กับไมค์โครโฟA
 •  ในทุกค่ำคืนฉันยังตะโกDน.. ร้องเพลBm
 •  อยากให้ช่วยดูถึงความตั้Emงใจ
 •  เป้าหมายที่ผมตั้Aงไว้
 •  สักวันจะทำให้ดูนัDกร้องคนนี้ดูแลเธอได้Bm
 • * |
 •  ขอวอนให้ลEmมเอยช่วยพัดพA
 •  ให้ผมนั้นได้รักกับเธD
 •  ช่วยให้ผมได้รักกับเธBm
 •  ขอเลยขอวอEmนพ่อตาแม่ยาA
 •  อย่าใจร้ายกับผมมาDกเกิน
 •  อย่าใจร้ายกับผมมาBmกเกิน
 •  ขอเธออย่าพึ่งไปเป็นอื่Emนใด
 •  ไปเป็นอื่นใด
 •  Aอเธอว่าอย่าพึ่งไปกัDบใคร
 •  อย่าพึ่งไปกับใคBm
 •  ถึงแม้จะเป็นนักร้องที่ธรรEmมดา
 •  แต่ว่าผมนั้นจะพยAายามเพื่อคุundefinedm
 • * |
 • Em |


เนื้อเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก pY-1ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอยแม่นาง นักร้องคนนี้อยากเป็นลูกเขย ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่ทรามเชย บุญเอ๋ยไม่รู้จะมีถึงไหม โนว โว้ว จะรู้บ้างไหมมีใครเขาอยากทัก ทักทาย ก็แค่นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก I Love You ขอร้องอ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย ช่วยเอ็นดูลูกชายคนนี้ อ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย ขอร้องได้โปรดเห็นใจ ไอผมมันแค่นักร้อง ร้องเพลงทั่วไป ก็หวังว่าไม่ขวางกั้น เงินทองไม่มีมากมาย แต่ผมก็จะหา หามาให้ได้ มีแต่กีต้าร์กับไมค์โครโฟน กีต้าร์กับไมค์โครโฟน ในทุกค่ำคืนฉันยังตะโกน ร้องเพลง อยากให้ช่วยดูถึงความตั้งใจ เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ สักวันจะทำให้ดูนักร้องคนนี้ดูแลเธอได้ ขอวอนให้ลมเอยช่วยพัดพา ให้ผมนั้นได้รักกับเธอ ช่วยให้ผมได้รักกับเธอ ขอเลยขอวอนพ่อตาแม่ยาย อย่าใจร้ายกับผมมากเกิน อย่าใจร้ายกับผมมากเกิน ขอเธออย่าพึ่งไปเป็นอื่นใด ไปเป็นอื่นใด ขอเธอว่าอย่าพึ่งไปกับใคร อย่าพึ่งไปกับใคร ถึงแม้จะเป็นนักร้องที่ธรรมดา แต่ว่าผมนั้นจะพยายามเพื่อคุณ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก ศิลปิน: pY-1

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/py-1-nak-rong-hua-foo.html