ChordKub.

คอร์ดเพลง คนเซอร์ๆ : SARAN feat. DXRIWคนเซอร์ๆ : SARAN feat. DXRIW
คอร์ดเพลง คนเซอร์ๆ : SARAN feat. DXRIW


 • A | E/G# |
 • F#m | E |
 •  เธอคงไม่ชอบผู้ชายเซอร์ ๆA หน้าอย่างผม
 •  เธอชอบสไตล์หน้าตาเดิม ๆE/G# แต่มีเงิน
 •  ฉันไม่เป็นคนที่ไม่มีสิF#mทธิ์ได้ครองใจ
 •  แต่กลายเป็นหนุ่มที่เธอนั้นชอEบได้ครองไป
 •  กลับหลังไม่ได้A ฉันแค่ต้องเดินตรงไป
 •  มองท้องฟ้า ก็เพราะคิดถึงคนไกล
 •  เก็บไอ้ความคิดถึE/G#งทั้งหมดที่มีลงไมค์
 •  และมันเกิดอะไรขึ้น ฉันทำอะไรลงไป
 •  เธอบอกฉันเจ้าเล่F#mห์ เหมือนกับศรีธนญชัย
 •  เคยทำฉันปวดหัว มือก่ายหน้าผากวนไป
 •  ความคิดถึEงที่ฉันได้ฝากลมไป
 •  มันดันกลับกลายเป็นพายุฝนที่มันกระหน่ำตรงใจ
 •  หากวันไหนฉันเริ่มไม่ไหAว ฉันคิดว่าฉันก็คงไป
 •  เข้าใจว่าทุกคนล้วนแล้วไม่อยากจะทนใคร
 •  ฉันไม่สามาE/G#รถพึ่งคาถามนต์ใด
 •  เลยอยู่คนเดียวในตอนเย็น ๆ เหมือนกับพี่เบิร์ดธงไชย
 •  ใครที่ไหนจะอยาF#mกไปเอาน้ำมันรนไฟ
 •  รู้ว่าเธอโกรธเคืองปะปนไป
 •  และไอ้ความคิดถึEงที่ฉันได้จับโยนไป
 •  ตอนนี้มันกลายมาเป็นกับดัก ฉันติดกับกลไก
 •  หรือเพราะฉันมันไม่หล่Aอเหมือนไอ้หนุ่มหน้าจืด
 •  ตาไม่ได้ตี๋ กระเป๋าสี่ห้าหมื่น
 •  แต่ในทุก ๆ วัE/G#นฉันพยายามนั่งฝึก
 •  ทำเพลงตั้งแต่เช้าไปยันค่อนข้างดึก
 •  คนเสี่ยวอย่างฉัF#mนมันก็ค่อนข้างจึก
 •  ใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอึด
 •  ฉันเคยพยายามไปร้อEงอ้อนวอนหน้าตึก
 •  แบงค์ร้อยฉันห้าใบ แต่แบงค์พันเขาห้าปึก
 •  เธอเคยลงสตอรี่Aว่าเธอชอบหนุ่มตี๋
 •  คนเซอร์ ๆ อย่างฉันก็คงต้องคลุกฝุ่นหนี
 •  เขาใส่สแล็E/G#ค ฉันใส่กางเกงขาก๊วย
 •  หรือเพรามันซังกะบวยไม่ใช่ผู้ชายหุ่นหมี
 •  ใช่ของมือสอF#mง ไม่เคยใช้ของหรู
 •  มีเพียงหูฟังที่อยู่ติดสองหู
 •  เขาฟังเพลงสากEล ฉันฟังปี02
 •  ฉันเลยย้ำเตือนไว้ในสมองว่าอย่าไปเล่นของสูง
 •  สักวันหนึ่Aงเธอจะรู้สึกได้เอง ว่าความรักมันไม่ใช่เกม
 •  เซ็ทขาไมE/G#ค์ เทสเสียงไล่เกณฑ์
 •  ฉันคือศิลปินเดี่ยวที่ไม่ได้มีค่ายเพลง
 •  แต่ว่าเพลงที่ฉันเขีF#mยนนั้นมันออกมาจากใจ
 •  ลองฟังน้ำเสียงที่มันออกมาจากไมค์
 •  ใจไม่เสถีEยร เพราะฉันก็แค่เสมียน
 •  ใจฉันแม่งเสีย ตอนเธอกอดมากับใคร
 •  วิ่งมาสุดทางAจนมาถึงวันอำลา
 •  ต่อให้ฉันเขียนเพลงไปอีกพัน ๆ บาร์
 •  เธอคงมีความสุE/G#ขเวลาได้เล่นเคมี
 •  และฉันรู้ตัวเองดีเธอไม่ชอบควันกัญชา
 •  ฉันก็ไม่เข้าใF#mจว่าทำไมยังรอ
 •  รอสิ่งที่รู้ว่าไม่มีวันมา
 •  และในวัEนที่ตัวเธอกำลังนอน
 •  ตอนนั้นฉันยังขอพรกับหมู่จันทรา
 • * |
 •  หรือผิดที่ผมนั้นไม่มีเงิAนสักแดง
 •  กับแค่มอไซค์แต่เขามีเบนE/G#ซ์คันแพง
 •  คงเทียบอะไรกับเขาไม่ได้F#mสักอย่าง
 •  แม้แต่หน้าตาที่เธอEต้องการ
 •  ไม่มีสักอย่างเลย..
 • A | E/G# |
 • F#m | E |


เนื้อเพลง คนเซอร์ๆ SARAN feat. DXRIWเธอคงไม่ชอบผู้ชายเซอร์ๆหน้าอย่างผม เธอชอบสไตล์หน้าตาเดิมๆแต่มีเงิน ฉันไม่เป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้ครองใจ แต่กลายเป็นหนุ่มที่เธอนั้นชอบได้ครองไป กลับหลังไม่ได้ ฉันแค่ต้องเดินตรงไป มองท้องฟ้า ก็เพราะคิดถึงคนไกล เก็บไอ้ความคิดถึงทั้งหมดที่มีลงไมค์ และมันเกิดอะไรขึ้น ฉันทำอะไรลงไป เธอบอกฉันเจ้าเล่ห์ เหมือนกับศรีธนญชัย เคยทำฉันปวดหัว มือก่ายหน้าผากวนไป ความคิดถึงที่ฉันได้ฝากลมไป มันดันกลับกลายเป็นพายุฝนที่มันกระหน่ำตรงใจ หากวันไหนฉันเริ่มไม่ไหว ฉันคิดว่าฉันก็คงไป เข้าใจว่าทุกคนล้วนแล้วไม่อยากจะทนใคร ฉันไม่สามารถพึ่งคาถามนต์ใด เลยอยู่คนเดียวในตอนเย็นๆเหมือนกับพี่เบิร์ดธงไชย ใครที่ไหนจะอยากไปเอาน้ำมันรนไฟ รู้ว่าเธอโกรธเคืองปะปนไป และไอ้ความคิดถึงที่ฉันได้จับโยนไป ตอนนี้มันกลายมาเป็นกับดัก ฉันติดกับกลไก หรือเพราะฉันมันไม่หล่อเหมือนไอ้หนุ่มหน้าจืด ตาไม่ได้ตี๋ กระเป๋าสี่ห้าหมื่น แต่ในทุกๆวันฉันพยายามนั่งฝึก ทำเพลงตั้งแต่เช้าไปยันค่อนข้างดึก คนเสี่ยวอย่างฉันมันก็ค่อนข้างจึก ใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอึด ฉันเคยพยายามไปร้องอ้อนวอนหน้าตึก แบงค์ร้อยฉันห้าใบ แต่แบงค์พันเขาห้าปึก เธอเคยลงสตอรี่ว่าเธอชอบหนุ่มตี๋ คนเซอร์ๆอย่างฉันก็คงต้องคลุกฝุ่นหนี เขาใส่สแล็ค ฉันใส่กางเกงขาก๊วย หรือเพรามันซังกะบวยไม่ใช่ผู้ชายหุ่นหมี ใช่ของมือสอง ไม่เคยใช้ของหรู มีเพียงหูฟังที่อยู่ติดสองหู เขาฟังเพลงสากล ฉันฟังปี02 ฉันเลยย้ำเตือนไว้ในสมองว่าอย่าไปเล่นของสูง สักวันหนึ่งเธอจะรู้สึกได้เอง ว่าความรักมันไม่ใช่เกม เซ็ทขาไมค์ เทสเสียงไล่เกณฑ์ ฉันคือศิลปินเดี่ยวที่ไม่ได้มีค่ายเพลง แต่ว่าเพลงที่ฉันเขียนนั้นมันออกมาจากใจ ลองฟังน้ำเสียงที่มันออกมาจากไมค์ ใจไม่เสถียร เพราะฉันก็แค่เสมียน ใจฉันแม่งเสีย ตอนเธอกอดมากับใคร วิ่งมาสุดทางจนมาถึงวันอำลา ต่อให้ฉันเขียนเพลงไปอีกพันๆบาร์ เธอคงมีความสุขเวลาได้เล่นเคมี และฉันรู้ตัวเองดีเธอไม่ชอบควันกัญชา ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังรอ รอสิ่งที่รู้ว่าไม่มีวันมา และในวันที่ตัวเธอกำลังนอน ตอนนั้นฉันยังขอพรกับหมู่จันทรา หรือผิดที่ผมนั้นไม่มีเงินสักแดง กับแค่มอไซค์แต่เขามีเบนซ์คันแพง คงเทียบอะไรกับเขาไม่ได้สักอย่าง แม้แต่หน้าตาที่เธอต้องการ ไม่มีสักอย่างเลย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คนเซอร์ๆ ศิลปิน: SARAN,DXRIW เนื้อร้อง/ทำนอง: SARAN,DXRIW

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/04/saran-kon-zer.html