ChordKub.

คอร์ดเพลง เขตก่อสร้างหัวใจ : SARAN ft. SURE, SIMONเขตก่อสร้างหัวใจ : SARAN ft. SURE, SIMON
คอร์ดเพลง เขตก่อสร้างหัวใจ : SARAN ft. SURE, SIMON


 •  ถนCนที่มีฝุ่นลอยไปบนฟ้Am
 •  กับรถที่ยังวิ่งผ่านไปทางนั้F
 •  มองไปข้าง ๆ คล้ายใจของฉัG
 •  เขียนว่าเขตอันตราย
 •  ไม่Cยอมให้ใครมาในใจดวงนี้Am
 •  กลัวมีพายุกลับมาอีกครั้F
 •  สุดท้ายก็ต้องพัง
 •  ต้องจมอยู่อย่างนั้Gนกับรอยน้ำตา
 •  ความรัFกต้องกาGรซ่อมแซมAm
 •  เพราะว่าตอนนี้F.. หัวใจอ่AmอนแอG
 •  ฉันไม่อยากจะทCนกับคนใจร้าย
 •  ใจมันเริ่มจะปลAmงฉันทนไม่ไหว
 •  ไม่อยากให้เธDmอต้องลา
 •  คงต้องกลับมาซ่อมแซม ข้างในF
 •  (ฉันอยู่ในเขตก่อสร้างหัวใจ)
 •  ฉันพยามเลิกเมCา พยายามทำให้ตัวเองคลีน
 •  และฉันเปิดภาพยนตร์เรื่องเก่Am
 •  เธอเคยบอกว่าเธอชอบเจมส์ดีน
 •  หลังจากนี้ไปฉันก็คงจะไม่ดูDm
 •  เพราะฉันไม่อยากเห็นตัวเองวีน
 •  หยิบฮู้ดแล้วก็ใส่กางเกงยีFนส์
 •  ไม่หันกลับไปกำแพงที่ตัวเองปีน
 •  ออกไปข้างนอกเพราะหัวใจของฉันพัCงมาก
 •  และมันกำลังสร้าง
 •  ฉันเลยไม่อยากจะประชัAmนหน้า
 •  ก็เพราะเสียงในหัวของฉันมันดังมาก
 •  แต่ฉันก็คงหายดีโดยไม่ทัFนคาด
 •  แต่ทำไมความคิดถึงมาจัง ๆ หน้า
 •  ฉันกลายเป็นคนไม่สามารGถจะรักใคร
 •  หรือรู้สึกประทับใจฉันกำลังบ้า
 •  จากนี้ไปฉันพนัCนว่าอีกไม่นานฉันก็คงหายดี
 •  หลังจากนั้นฉันคงต้องการใครสักคAm
 •  ที่มาทำให้ชีวิต ฉันมีความหมายที
 •  เหลือบไปมองปฏิทินหน้าเก่F
 •  จากวันนั้นถึงวันนี้มันก็นานหลายปี
 •  ฉันคิดถึงตอนตัวเองสดใสG
 •  ตอนเป็นคนอัธยาศัยดี
 •  จากเป็นคนยิ้มแย้มกลายเป็นคนเริ่มคลั่งF
 •  ฉันแค่อยากกลับเป็นเหมือนก่อนเดิG
 •  คำว่าความสุขอยากให้มีเพิ่มมั่Am
 •  เพราะว่าความสุขเมื่อก่อนคือการได้กอดเธอ
 •  บนถนนเส้นยาวตอนนี้ก็เริ่มสั้F
 •  เพราะหัวใจอยู่ในช่วงต่อเติAm
 •  เหมือนกับเขตก่อสร้างที่มีแบริเออร์กั้G
 •  และเมื่อสร้างเสร็จฉันจะเริ่มออกเดิน
 •  ฉันจะไม่ตกในหลุมบ่อเดิม
 • * | * |
 • C | Am |
 • Dm | F |
 • C | Am |
 • Dm | F |
 • C | Am |
 • Dm | F G |
 • F |
 • * | * |
 • C | Am |
 • F | G |
 • C |


เนื้อเพลง เขตก่อสร้างหัวใจ SARAN ft. SURE, SIMONถนนที่มีฝุ่นลอยไปบนฟ้า กับรถที่ยังวิ่งผ่านไปทางนั้น มองไปข้างๆคล้ายใจของฉัน เขียนว่าเขตอันตราย ไม่ยอมให้ใครมาในใจดวงนี้ กลัวมีพายุกลับมาอีกครั้ง สุดท้ายก็ต้องพัง ต้องจมอยู่อย่างนั้นกับรอยน้ำตา ความรักต้องการซ่อมแซม เพราะว่าตอนนี้ หัวใจอ่อนแอ ฉันไม่อยากจะทนกับคนใจร้าย ใจมันเริ่มจะปลงฉันทนไม่ไหว ไม่อยากให้เธอต้องลา คงต้องกลับมาซ่อมแซม ข้างใน ฉันอยู่ในเขตก่อสร้างหัวใจ ฉันพยามเลิกเมา พยายามทำให้ตัวเองคลีน และฉันเปิดภาพยนตร์เรื่องเก่า เธอเคยบอกว่าเธอชอบเจมส์ดีน หลังจากนี้ไปฉันก็คงจะไม่ดู เพราะฉันไม่อยากเห็นตัวเองวีน หยิบฮู้ดแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์ ไม่หันกลับไปกำแพงที่ตัวเองปีน ออกไปข้างนอกเพราะหัวใจของฉันพังมาก และมันกำลังสร้าง ฉันเลยไม่อยากจะประชันหน้า ก็เพราะเสียงในหัวของฉันมันดังมาก แต่ฉันก็คงหายดีโดยไม่ทันคาด แต่ทำไมความคิดถึงมาจังๆหน้า ฉันกลายเป็นคนไม่สามารถจะรักใคร หรือรู้สึกประทับใจฉันกำลังบ้า จากนี้ไปฉันพนันว่าอีกไม่นานฉันก็คงหายดี หลังจากนั้นฉันคงต้องการใครสักคน ที่มาทำให้ชีวิต ฉันมีความหมายที เหลือบไปมองปฏิทินหน้าเก่า จากวันนั้นถึงวันนี้มันก็นานหลายปี ฉันคิดถึงตอนตัวเองสดใส ตอนเป็นคนอัธยาศัยดี จากเป็นคนยิ้มแย้มกลายเป็นคนเริ่มคลั่ง ฉันแค่อยากกลับเป็นเหมือนก่อนเดิม คำว่าความสุขอยากให้มีเพิ่มมั่ง เพราะว่าความสุขเมื่อก่อนคือการได้กอดเธอ บนถนนเส้นยาวตอนนี้ก็เริ่มสั้น เพราะหัวใจอยู่ในช่วงต่อเติม เหมือนกับเขตก่อสร้างที่มีแบริเออร์กั้น และเมื่อสร้างเสร็จฉันจะเริ่มออกเดิน ฉันจะไม่ตกในหลุมบ่อเดิม

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เขตก่อสร้างหัวใจ ศิลปิน: SARAN,SURE,SIMON

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/11/saran-ket-kor-srang.html