ChordKub.

คอร์ดเพลง ที่ที่ฉันมีความสุข : SARAN ft. THAOWANZที่ที่ฉันมีความสุข : SARAN ft. THAOWANZ
คอร์ดเพลง ที่ที่ฉันมีความสุข : SARAN ft. THAOWANZ


 • C# | A#m |
 • F# | D#m |
 •  ฉันนั่งมองปฏิทิC#
 •  มันกำลังจะตัดไปที่หน้าถัดไป
 •  รอวันที่จะได้กลับบ้าA#m
 •  เพราะฉันรู้ดีว่าใครอยากให้ฉันกลับไป
 •  แต่ว่าความฝันของฉันนั้นก็มีค่F#
 •  และไม่เกินปีหน้ามันจะต้องถึงหลักชัย
 •  บอกกับคนที่บ้านว่าฉันสบายดีมาD#m
 •  ถึงแม้สิ่งที่เจอตอนนี้มันอาจจะดูหนักไป
 •  นี่แหละชีวิตของนักล่าความฝัC#
 •  เพราะว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับชาติความหลัง
 •  ชีวิตนี้มันก็เลยต้องดิ้นรA#m
 •  ถึงแม้รู้ว่าวิ่งวนในเศษซากความหวัง
 •  แต่ไม่เคยจะลืมว่าใครคอยยืนข้าง ๆ ฉัF#
 •  ใครที่ยืนมองฉันเติบโตจากด้านหลัง
 •  ใครที่รักฉันแบบไม่มีเงื่อนไD#m
 •  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเขาก็ไม่คิดจะว่าฉัน
 •  นี่แหละมันคือภาพที่ฉันได้เคยวาดฝัน
 •  ฉันอยากกลับไปอยู่ที่C#ที่ฉันมีความสุข
 •  ไม่อยากกังวลและทุA#mกข์กับอะไรอีกแล้ว
 •  ต้องการแค่สวมกอC#ดเธอ เธอทำให้ฉันได้เจอ..
 •  กับความหมาD#mยของชีวิต
 •  ทำให้ฉันเข้าใจC#ว่ารักแท้จริงคืออะไร
 •  ความสุขที่มีเป็นอย่างไรA#m
 •  ต่อให้ต้องเจอเรื่องราวมากมาย
 •  แต่เธอก็ยังอยู่ข้างกาC#ยฉัน
 •  อยู่ตรงนั้นยังรอคอD#mยฉันอยู่ที่เดิม
 •  กับรอยยิ้มที่ยังเหมือนเดิมตลอดมา
 • C# | A#m |
 • F# | D#m |
 •  กูแม่งโคตรจะเบื่C#อกับเรื่องบนโลกเหี้ย ๆ
 •  เบื่อกับบรรยากาศที่มีผู้คนเรี่ยราด
 •  ทำไมโลกกูมืA#mดแม้ในเวลาเที่ยง ๆ
 •  หรืออาการที่เป็นบางทีมันอาจเรียกว่า
 •  กูก็แค่คิดถึF#งตอนใช้ชีวิตเรียบ ๆ
 •  ไม่ต้องรีบร้อนเหมือนกับเรือเทียบท่า
 •  ชอบตัวเอD#mงตอนไม่มีเรื่องเครียด ๆ
 •  จะเงินกี่บาทที่หามาได้
 •  ก็ไม่สามารถเทียบบ้าน
 •  ที่มีครอบครัC#วแล้วก็มีเตียง
 •  ที่นอนที่ฉันชอบนอนกลิ้งตอนยังเด็ก
 •  คิดถึงบุหรี่ตัA#mวแรกที่ลอง
 •  ในตอนนั้นฉันไม่เคยระวังเจ็บ
 •  คิดถึงเค้กวันเกิC#ดฉันคิดถึงวันเด็ก
 •  คิดถึงวงโยธวาทิต
 •  คิดถึงตอนฝึกทรัมเป็ต
 •  ไม่ต้องหาเงิD#mนไม่ต้องหาตังค์เก็บ
 •  มันคือความเรียบง่ายที่อยู่ในความจำเด็ก
 • * |
 • C# | A#m |
 • F# | D#m |
 • C# |


เนื้อเพลง ที่ที่ฉันมีความสุข SARAN ft. THAOWANZฉันนั่งมองปฏิทิน มันกำลังจะตัดไปที่หน้าถัดไป รอวันที่จะได้กลับบ้าน เพราะฉันรู้ดีว่าใครอยากให้ฉันกลับไป แต่ว่าความฝันของฉันนั้นก็มีค่า และไม่เกินปีหน้ามันจะต้องถึงหลักชัย บอกกับคนที่บ้านว่าฉันสบายดีมาก ถึงแม้สิ่งที่เจอตอนนี้มันอาจจะดูหนักไป นี่แหละชีวิตของนักล่าความฝัน เพราะว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับชาติความหลัง ชีวิตนี้มันก็เลยต้องดิ้นรน ถึงแม้รู้ว่าวิ่งวนในเศษซากความหวัง แต่ไม่เคยจะลืมว่าใครคอยยืนข้างๆฉัน ใครที่ยืนมองฉันเติบโตจากด้านหลัง ใครที่รักฉันแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเขาก็ไม่คิดจะว่าฉัน นี่แหละมันคือภาพที่ฉันได้เคยวาดฝัน ฉันอยากกลับไปอยู่ที่ที่ฉันมีความสุข ไม่อยากกังวลและทุกข์กับอะไรอีกแล้ว ต้องการแค่สวมกอดเธอ เธอทำให้ฉันได้เจอ กับความหมายของชีวิต ทำให้ฉันเข้าใจว่ารักแท้จริงคืออะไร ความสุขที่มีเป็นอย่างไร ต่อให้ต้องเจอเรื่องราวมากมาย แต่เธอก็ยังอยู่ข้างกายฉัน อยู่ตรงนั้นยังรอคอยฉันอยู่ที่เดิม กับรอยยิ้มที่ยังเหมือนเดิมตลอดมา กูแม่งโคตรจะเบื่อกับเรื่องบนโลกเหี้ยๆ เบื่อกับบรรยากาศที่มีผู้คนเรี่ยราด ทำไมโลกกูมืดแม้ในเวลาเที่ยงๆ หรืออาการที่เป็นบางทีมันอาจเรียกว่า กูก็แค่คิดถึงตอนใช้ชีวิตเรียบๆ ไม่ต้องรีบร้อนเหมือนกับเรือเทียบท่า ชอบตัวเองตอนไม่มีเรื่องเครียดๆ จะเงินกี่บาทที่หามาได้ ก็ไม่สามารถเทียบบ้าน ที่มีครอบครัวแล้วก็มีเตียง ที่นอนที่ฉันชอบนอนกลิ้งตอนยังเด็ก คิดถึงบุหรี่ตัวแรกที่ลอง ในตอนนั้นฉันไม่เคยระวังเจ็บ คิดถึงเค้กวันเกิดฉันคิดถึงวันเด็ก คิดถึงวงโยธวาทิต คิดถึงตอนฝึกทรัมเป็ต ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาตังค์เก็บ มันคือความเรียบง่ายที่อยู่ในความจำเด็ก

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ที่ที่ฉันมีความสุข ศิลปิน: SARAN,THAOWANZ

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/11/saran-ti-ti-me.html