ChordKub.

คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันกลายเป็นเด็ก : SARAN ft. THAOWANZเธอทำให้ฉันกลายเป็นเด็ก : SARAN ft. THAOWANZ
คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันกลายเป็นเด็ก : SARAN ft. THAOWANZ


 •  ฉันได้เจBอ..คนมาตั้งมากG#mมาย
 •  แต่ไม่มีใคC#mรที่ทำให้ฉันรู้สึก
 •  เหมือF#นครั้งแรกที่ได้เจอ..
 •  เธBอ.. เธอนั้นไม่เหมืG#mอนใคร
 •  มาทำให้โลกC#mของฉันมีความหมาย
 •  F#อมีเธอข้างกายก็พอ
 •   B  บางครั้งมันก็เป็นฉันที่เพ้อ
 •     ที่ผ่านมาG#mสุดท้ายมันก็เป็นฉันที่ Heart
 •     จนได้มาเจอเธC#mอความรู้สึกเหมือนกับ Puppy love
 •     ไม่ต้องวิตกหรือเครียดอะไรF#
 •     จับมือฉันไว้นะครับที่เลิฟ
 •  สัญญาว่าจะไม่บ่นเธBอ ฉันจะไม่โกรธเธอ
 •  จะไม่ไปขีดไปข่มเธG#mอ จะคอยบำรุงและบ่มเธอ
 •  ถ้าใครได้ผ่านต้องหลบเธC#mอ ยอมรับตรง ๆ ฉันตกเธอ
 •  แค่เธอมารอฉันหน้าโรงเรีF#ยน ฉันจะไปรับไปส่งเธอ
 •  หัวใจของฉันมันสูบฉีBด พูดอีกก็ถูกอีก
 •  เจอหน้าเธอเพียงแค่ครั้งแรG#m
 •  กล้ามเนื้อของฉันก็ถูกบีบ
 •  ก็ใจมันผูกติC#mดเหมือนโดนอะไรมาปลูกจิต
 •  เธอเป็นคนแรกที่ทำฉันเขินF#จนตัวฉันเผลอไปสู่ขิต
 •  และไอคำว่ารักBฉันพึ่งเข้าใจความหมาย
 •  ตั้งแต่วันที่เจอเธG#mอก็ไม่เคยไปทำงานสาย
 •  เธอสมบูรณ์แบบทุกอย่C#mาง หน้าตาและอัธยาศัย
 •  เธอทำให้ฉันตกหลุมอากาศF#
 •  ไม่รู้ต้องออกไปทางไหน เธอคิดว่าทรมานไหม
 • ** |
 •  ฉันอยากเป็นแฟนเธBอ ไม่อยากนับน้องนับพี่
 •  ฉันสัญญาจะฟิตหุ่G#mนเหมือนนักกีฬา Rugby
 •  ทุกอย่างจะดีขึ้C#mน ถ้าหากว่าน้องมารักพี่
 •  ถึงหน้าฉันโหดแต่ใจไม่โหF#
 •  ฉันเหมือนกับเทเลทับบี้
 •  ฉันอยากจะกล่Bาวเรียกเธอว่ากัลยา
 •  จะทำให้รักของเราน้ำเน่าG#m
 •  ยิ่งกว่าหนังเศร้าของกันตนา
 •  แค่อยากจะบอกจะเล่C#mาพระเจ้าให้สิ่งที่พรรณนา
 •  ขอบคุณที่เธอเกิดมาบนโลF#ก ว่าที่ภรรยา
 •  ถ้าวันไหนเราห่างหBาย เราก็ต้องกลับคืนกัน
 •  รสชาติความรักที่เราได้สร้G#mาง
 •  โปรดเธออย่ากัดกลืนมัน
 •  ใครหน้าไหนมาถาC#mม แน่นอนผมจะยืนยัน
 •  ต่อให้เจอปัญหาอะไรก็ตF#าม เราก็จะจับมือกัน
 •  ใช่ผมรู้มันโคตรพีBค เธอเป็นคนที่โคตรติสท์
 •  เธอต่างกับผมสิ้นเชิG#mง เธอฉลาด ผมโง่ชิบ
 •  เห็นหน้าเธอครั้งแรC#mก ผมก็อุทานว่า Oh Shxt
 •  ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกอย่F#าง
 •  ที่ส่งเธอมาบนโลกนี้
 • ** |
 • B | G#m |
 • C#m | F# |
 • G#m | D#m |
 • E D#m | C#m F# |
 • ** |
 • B | G#m |
 • C#m | F# |
 • B |


เนื้อเพลง เธอทำให้ฉันกลายเป็นเด็ก SARAN ft. THAOWANZฉันได้เจอคนมาตั้งมากมาย แต่ไม่มีใครที่ทำให้ฉันรู้สึก เหมือนครั้งแรกที่ได้เจอ เธอ เธอนั้นไม่เหมือนใคร มาทำให้โลกของฉันมีความหมาย ขอมีเธอข้างกายก็พอ บางครั้งมันก็เป็นฉันที่เพ้อ ที่ผ่านมาสุดท้ายมันก็เป็นฉันที่ Heart จนได้มาเจอเธอความรู้สึกเหมือนกับ Puppy love ไม่ต้องวิตกหรือเครียดอะไร จับมือฉันไว้นะครับที่เลิฟ สัญญาว่าจะไม่บ่นเธอ ฉันจะไม่โกรธเธอ จะไม่ไปขีดไปข่มเธอ จะคอยบำรุงและบ่มเธอ ถ้าใครได้ผ่านต้องหลบเธอ ยอมรับตรงๆฉันตกเธอ แค่เธอมารอฉันหน้าโรงเรียน ฉันจะไปรับไปส่งเธอ หัวใจของฉันมันสูบฉีด พูดอีกก็ถูกอีก เจอหน้าเธอเพียงแค่ครั้งแรก กล้ามเนื้อของฉันก็ถูกบีบ ก็ใจมันผูกติดเหมือนโดนอะไรมาปลูกจิต เธอเป็นคนแรกที่ทำฉันเขินจนตัวฉันเผลอไปสู่ขิต และไอคำว่ารักฉันพึ่งเข้าใจความหมาย ตั้งแต่วันที่เจอเธอก็ไม่เคยไปทำงานสาย เธอสมบูรณ์แบบทุกอย่าง หน้าตาและอัธยาศัย เธอทำให้ฉันตกหลุมอากาศ ไม่รู้ต้องออกไปทางไหน เธอคิดว่าทรมานไหม ฉันอยากเป็นแฟนเธอ ไม่อยากนับน้องนับพี่ ฉันสัญญาจะฟิตหุ่นเหมือนนักกีฬา Rugby ทุกอย่างจะดีขึ้น ถ้าหากว่าน้องมารักพี่ ถึงหน้าฉันโหดแต่ใจไม่โหด ฉันเหมือนกับเทเลทับบี้ ฉันอยากจะกล่าวเรียกเธอว่ากัลยา จะทำให้รักของเราน้ำเน่า ยิ่งกว่าหนังเศร้าของกันตนา แค่อยากจะบอกจะเล่าพระเจ้าให้สิ่งที่พรรณนา ขอบคุณที่เธอเกิดมาบนโลก ว่าที่ภรรยา ถ้าวันไหนเราห่างหาย เราก็ต้องกลับคืนกัน รสชาติความรักที่เราได้สร้าง โปรดเธออย่ากัดกลืนมัน ใครหน้าไหนมาถาม แน่นอนผมจะยืนยัน ต่อให้เจอปัญหาอะไรก็ตาม เราก็จะจับมือกัน ใช่ผมรู้มันโคตรพีค เธอเป็นคนที่โคตรติสท์ เธอต่างกับผมสิ้นเชิง เธอฉลาด ผมโง่ชิบ เห็นหน้าเธอครั้งแรก ผมก็อุทานว่า Oh Shxt ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกอย่าง ที่ส่งเธอมาบนโลกนี้

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เธอทำให้ฉันกลายเป็นเด็ก ศิลปิน: SARAN,THAOWANZ

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/08/saran-ter-tum-hi-chun.html