ChordKub.

คอร์ดเพลง สุขสันต์วันครบรอบ : SARAN x First Anuwatสุขสันต์วันครบรอบ : SARAN x First Anuwat
คอร์ดเพลง สุขสันต์วันครบรอบ : SARAN x First Anuwat


 •  สุขสันต์วันครGบรอบ..ที่D/F#เราเคยรักกัEm
 •  ถึงแม้Dmจะไม่GมีวันCจะกลับมาเจDอกันอีกครั้GD
 •  สุขสันต์วันครGบรอบ ที่ครั้D/F#งหนึ่งเคยร่วมทาEm
 •  จากฉัDmนยังมีGโอกาCส จะขอกอดเธDออีกสักครั้งGหนึ่ง..D
 •  ในทุกครั้งที่ผมล้G
 •  ผมยังไม่เคยจะเห็นหนทางยืD/F#
 •  รู้ดีว่าใจของเราสองนั้นต้องเจ็Em
 •  แต่ว่าผมเลือกจะเก็บและไปขวางทางปืDm
 •  เธอยังคงเกลีGยดตัวผมมากไหC
 •  เธอรู้บ้างไหมว่าผมไม่มีทางลืD
 •  มันก็จริงที่ผมบอกเธอว่าไหG
 •  ทั้งที่นอนน้ำตาไหลในเวลากลางคืน
 •  รถกำลังเคลื่D/F#อนบนถนนดินแดงEm
 •  ทุก ๆ อย่างมันดูกลับตาลปัBmตร
 •  ฉันหลุดเข้าไปอยู่อีกดินแดC
 •  ที่ไม่มีเธออยู่ข้างในอาณาจักG
 •  ก้อนหินก้อนหนึ่งที่เธอเอามาสลัAm
 •  ชื่อของเราสองมันเริ่มจางตามลำดับ
 •  ฉันเอาเรื่องราวสองคนมากำกัD
 •  เอามาฮัมเป็นทำนองให้ออกมาเป็นจังหวะ
 •  ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอจะรู้สึกไEm
 •  ถ้าฉันเดินตรงไปข้างหน้Bmา แล้วไม่มองข้างหลัง
 •  สิ่งที่น่ากลัCวติดอยู่ในช่วงคาดหวัง
 •  ตอนที่เราสองคGนนั้นเคยได้ร่วมสร้างฝัน
 •  ตอนนั้นมันดีมาAmกเวลาเธอยืนข้างฉัน
 •  ไม่ว่าชาตินี้หรือจะเป็นชาติหลัง
 •  เธอทำให้ฉัDนกลายเป็นคนสร้างสรรค์
 •  สุขสันต์วันครบรอบที่เราได้เคยวาดฝัน
 • * |
 •  จะไปทำไงได้Gในเมื่อเขาจะไป
 •  ภาวนD/F#าขอให้เขาสบาย
 •  ใจที่เคยฟูEmตอนนี้เฉาจะตาย
 •  ตอนนี้เห็นภาพเธDmอกระเป๋าสะพาG
 •  พอฉันคิดถึงเธCอมันก็เหงาทันที
 •  รูปที่เราเคยมีDควรจะเผาทำลาย
 •  เรื่องของเรGามันคงไม่มีวันดี
 •  ต่อให้ฉันเสี่ยงดวงกับลูกเต๋าทำนาD/F#
 •  มันก็คงจะไม่เปลี่Emยน
 •  ใจสกปรกของฉันคงจะไม่เอี่Bmยม
 •  ย้อนกลับไปตอนที่รักเรายังไม่เกิC
 •  ถ้ารู้ว่าจะเลยเถิดฉันก็คงจะไม่เสี่Gยง
 •  ไม่มีประโยชน์ทำให้โกรธทำให้เหวี่Amยง
 •  ฉันไม่อยากทำไม่โกรธทำไม่เกลียด
 •  ทางที่เธอเดินฉันไม่แทรกฉันไม่เบีDยด
 •  ถ้าเธอบอกว่าจะไปฉันก็แค่จะไม่เกี่ยง
 •  ฉันมันไม่มีคำว่าดวงเกี่ยวกับโชEm
 •  ฉันมันไม่มีคำว่าดวงเกี่ยวกับเงิBm
 •  และฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลC
 •  แต่ฉันรู้ทุก ๆ เรื่องที่มันดันเกี่ยวกับเธG
 •  ติดอยู่ในพันธนาการเหมือนกับโซ่Am
 •  ทำให้หัวใจของฉันมันพังจนมันเยิน
 •  ในสายตาเธอฉันคงจะเป็นไอโง่D
 •  แค่ขี้เมาที่ละโมบคงไม่มีวันเจริญ
 •  ให้เธอเดินไปข้างหน้า เอาเลยเธEmอเชิญ
 •  ฉันมันคนบ้าที่มันเดิBmม ๆ
 •  เธอคงไม่อยากร่วมชะตCากรรม
 •  เพราะว่าในความทรงจำเห็นเธอเบลGอ ๆ
 •  ใจมันสลายในวันที่เธAmอเมิน
 •  แต่ต้องปล่อยให้เธอไปทางที่เธอเดิน
 •  แม้ในตอนนั้นยังไม่พร้Dอมให้เธอไป
 •  แต่ว่าฉันก็ดีใจที่ได้เจอเธอ
 • * |
 •  สำหรับเรื่องนี้มัGนไม่ได้ผิดที่เรา
 •  แลD/F#ะก็ไม่ได้ผิดที่ใคร
 •  นิทานเจ้าหญิEmงกับคนขี้เมา
 •  ยิ่งอ่านมันก็ยิ่Dmงติดที่ใจG
 •  สรุCปฉันผิดที่อยู่ หรือว่Dาฉันผิดที่ไป
 •  เธอควรจะเลืGอกในสิ่งที่ถูก
 •  ฉันเอารูปเธอมาติดที่ไมค์D/F#
 •  เพราะว่าเธอทำให้ฉัEmนไม่มีทางจะไป
 •  เคยหาวิธีBmพยายามจะตาย
 •  ไม่ว่ายังไงCไม่สามารถลบเธอออก
 •  ฉันขอเพียงให้เธGอบอกว่าต้องการอะไร
 •  รู้เธอจะไปAmแต่มันไวเกิน
 •  ฉันเลยละเมอเขียนไปตามสไตล์
 •  งานแต่งเธDอไม่ต้องมีใบเชิญ
 •  ฉันไม่อยากร่วมเดินเอาเลยตามสบาย
 • * | * |


เนื้อเพลง สุขสันต์วันครบรอบ (Aniversary) SARAN x First Anuwatสุขสันต์วันครบรอบที่เราเคยรักกัน ถึงแม้จะไม่มีวันจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง สุขสันต์วันครบรอบ ที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมทาง จากฉันยังมีโอกาส จะขอกอดเธออีกสักครั้งหนึ่ง ในทุกครั้งที่ผมล้ม ผมยังไม่เคยจะเห็นหนทางยืน รู้ดีว่าใจของเราสองนั้นต้องเจ็บ แต่ว่าผมเลือกจะเก็บและไปขวางทางปืน เธอยังคงเกลียดตัวผมมากไหม เธอรู้บ้างไหมว่าผมไม่มีทางลืม มันก็จริงที่ผมบอกเธอว่าไหว ทั้งที่นอนน้ำตาไหลในเวลากลางคืน รถกำลังเคลื่อนบนถนนดินแดง ทุกๆอย่างมันดูกลับตาลปัตร ฉันหลุดเข้าไปอยู่อีกดินแดน ที่ไม่มีเธออยู่ข้างในอาณาจักร ก้อนหินก้อนหนึ่งที่เธอเอามาสลัก ชื่อของเราสองมันเริ่มจางตามลำดับ ฉันเอาเรื่องราวสองคนมากำกับ เอามาฮัมเป็นทำนองให้ออกมาเป็นจังหวะ ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอจะรู้สึกไง ถ้าฉันเดินตรงไปข้างหน้า แล้วไม่มองข้างหลัง สิ่งที่น่ากลัวติดอยู่ในช่วงคาดหวัง ตอนที่เราสองคนนั้นเคยได้ร่วมสร้างฝัน ตอนนั้นมันดีมากเวลาเธอยืนข้างฉัน ไม่ว่าชาตินี้หรือจะเป็นชาติหลัง เธอทำให้ฉันกลายเป็นคนสร้างสรรค์ สุขสันต์วันครบรอบที่เราได้เคยวาดฝัน จะไปทำไงได้ในเมื่อเขาจะไป ภาวนาขอให้เขาสบาย ใจที่เคยฟูตอนนี้เฉาจะตาย ตอนนี้เห็นภาพเธอกระเป๋าสะพาย พอฉันคิดถึงเธอมันก็เหงาทันที รูปที่เราเคยมีควรจะเผาทำลาย เรื่องของเรามันคงไม่มีวันดี ต่อให้ฉันเสี่ยงดวงกับลูกเต๋าทำนาย มันก็คงจะไม่เปลี่ยน ใจสกปรกของฉันคงจะไม่เอี่ยม ย้อนกลับไปตอนที่รักเรายังไม่เกิด ถ้ารู้ว่าจะเลยเถิดฉันก็คงจะไม่เสี่ยง ไม่มีประโยชน์ทำให้โกรธทำให้เหวี่ยง ฉันไม่อยากทำไม่โกรธทำไม่เกลียด ทางที่เธอเดินฉันไม่แทรกฉันไม่เบียด ถ้าเธอบอกว่าจะไปฉันก็แค่จะไม่เกี่ยง ฉันมันไม่มีคำว่าดวงเกี่ยวกับโชค ฉันมันไม่มีคำว่าดวงเกี่ยวกับเงิน และฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลก แต่ฉันรู้ทุกๆเรื่องที่มันดันเกี่ยวกับเธอ ติดอยู่ในพันธนาการเหมือนกับโซ่ ทำให้หัวใจของฉันมันพังจนมันเยิน ในสายตาเธอฉันคงจะเป็นไอโง่ แค่ขี้เมาที่ละโมบคงไม่มีวันเจริญ ให้เธอเดินไปข้างหน้า เอาเลยเธอเชิญ ฉันมันคนบ้าที่มันเดิมๆ เธอคงไม่อยากร่วมชะตากรรม เพราะว่าในความทรงจำเห็นเธอเบลอๆ ใจมันสลายในวันที่เธอเมิน แต่ต้องปล่อยให้เธอไปทางที่เธอเดิน แม้ในตอนนั้นยังไม่พร้อมให้เธอไป แต่ว่าฉันก็ดีใจที่ได้เจอเธอ สำหรับเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดที่เรา และก็ไม่ได้ผิดที่ใคร นิทานเจ้าหญิงกับคนขี้เมา ยิ่งอ่านมันก็ยิ่งติดที่ใจ สรุปฉันผิดที่อยู่ หรือว่าฉันผิดที่ไป เธอควรจะเลือกในสิ่งที่ถูก ฉันเอารูปเธอมาติดที่ไมค์ เพราะว่าเธอทำให้ฉันไม่มีทางจะไป เคยหาวิธีพยายามจะตาย ไม่ว่ายังไงไม่สามารถลบเธอออก ฉันขอเพียงให้เธอบอกว่าต้องการอะไร รู้เธอจะไปแต่มันไวเกิน ฉันเลยละเมอเขียนไปตามสไตล์ งานแต่งเธอไม่ต้องมีใบเชิญ ฉันไม่อยากร่วมเดินเอาเลยตามสบาย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: สุขสันต์วันครบรอบ (Aniversary) ศิลปิน: SARAN,First Anuwat

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/05/saran-aniversary.html