ChordKub.

คอร์ดเพลง วันนี้เมฆสีอะไร : themoonwillalwaysbewithmeวันนี้เมฆสีอะไร : themoonwillalwaysbewithme
คอร์ดเพลง วันนี้เมฆสีอะไร : themoonwillalwaysbewithme


 • G Bm | Em D |
 • C Bm | Am D |
 •  โอ้เธGอมันไม่เป็นไร
 •  ถ้ายังคงร้อBmงไห้อยู่Em
 •  และถ้ามันยังคงจะคิDดถึงอยู่C
 •  โปรดรู้ยังมีBmฉันอยู่Am
 •  อยู่ตรงนี้อยู่ทั้งคDนทั้งคน
 •   G  ออกไปดูคนเดินอยู่บBmนถนนEm
 •     ผู้คนสับสDนวุ่นวาC
 •     หัวใBmจ.. กระวAmนกระวาDย โอ้ว..
 •   G  อยู่ที่บ้Bmานเปิดทีวีดูกันดีกว่Em
 •     ไม่ต้องทำอะไรที่DดูมีสาระC
 •     ให้ใจBmเธอได้ผ่อAmนคลายสักวัD
 •   G  เปิดฟังเพBmลงริมระเบียง
 •     ให้มันดูเหม่Emอ ๆ
 •     ไม่ต้องคิดอะไรDให้มันดูเพ้C
 •     ให้ฉันดูแลเธBmอนะไม่เป็นภารAm
 •     จะให้คะขDาแต่ว่าให้ฉันดูแลเธอ
 •   G  ถ้ามีBmเรื่องใEm
 •     ที่ทำให้เธอDต้องทุกข์ใจ C
 •     ฉันนั้นยังBmอยู่และจะAmไม่ไปไหนDไกล
 •     และหาGก ถ้ามีBmเรื่องราEm
 •     ที่ทำให้เธอDมีแผลใจ C
 •     จะไปBmให้ไวAm ถ้าเธDอต้องการ
 • G Bm | Em D |
 • C Bm | Am D |
 •  หากมัGนยังไม่ค่อยดี
 •  แล้วยังคงร้อBmงไห้อีกEm
 •  ปฏิทินมีกี่ปีDยังคงจะร้องให้อยู่C
 •  หัวใจBmอย่าปล่อยให้บอAmบช้ำเกินไปD
 •   G  ออกไปสูดอากาศที่มัBmนสดใสEm
 •     เปิดตาดูโลDกกว้างใหญ่C
 •     ให้ใBmจได้ชื่AmนสบาDย โอ้ว..
 •   G  อยู่ที่บ้าBmน เปิดทีวีดูกันดีกว่Em
 •     ไม่ต้องทำอะไรที่Dดูมีสาระ C
 •     ให้ใBmจเธอได้ผ่อAmนคลายสักวัD
 • * | ** | ** |
 • G Bm | Em D |
 • C Bm | Am D |
 • G Bm | Em D |
 • C Bm | Am D |


เนื้อเพลง วันนี้เมฆสีอะไร themoonwillalwaysbewithmeโอ้เธอมันไม่เป็นไร ถ้ายังคงร้องไห้อยู่ และถ้ามันยังคงจะคิดถึงอยู่ โปรดรู้ยังมีฉันอยู่ อยู่ตรงนี้อยู่ทั้งคนทั้งคน ออกไปดูคนเดินอยู่บนถนน ผู้คนสับสนวุ่นวาย หัวใจ กระวนกระวาย โอ้ว อยู่ที่บ้านเปิดทีวีดูกันดีกว่า ไม่ต้องทำอะไรที่ดูมีสาระ ให้ใจเธอได้ผ่อนคลายสักวัน เปิดฟังเพลงริมระเบียง ให้มันดูเหม่อๆ ไม่ต้องคิดอะไรให้มันดูเพ้อ ให้ฉันดูแลเธอนะไม่เป็นภาระ จะให้คะขาแต่ว่าให้ฉันดูแลเธอ ถ้ามีเรื่องใด ที่ทำให้เธอต้องทุกข์ใจ ฉันนั้นยังอยู่และจะไม่ไปไหนไกล และหาก ถ้ามีเรื่องราว ที่ทำให้เธอมีแผลใจ จะไปให้ไว ถ้าเธอต้องการ หากมันยังไม่ค่อยดี แล้วยังคงร้องไห้อีก ปฏิทินมีกี่ปียังคงจะร้องให้อยู่ หัวใจอย่าปล่อยให้บอบช้ำเกินไป ออกไปสูดอากาศที่มันสดใส เปิดตาดูโลกกว้างใหญ่ ให้ใจได้ชื่นสบาย โอ้ว อยู่ที่บ้าน เปิดทีวีดูกันดีกว่า ไม่ต้องทำอะไรที่ดูมีสาระ ให้ใจเธอได้ผ่อนคลายสักวัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: วันนี้เมฆสีอะไร ศิลปิน: themoonwillalwaysbewithme เนื้อร้อง/ทำนอง: themoonwillalwaysbewithmeเรียบเรียง: themoonwillalwaysbewithme

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/themoon-wun-nee-mek-see.html