ChordKub.

คอร์ดเพลง ข้างกัน : Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXsข้างกัน : Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXs
คอร์ดเพลง ข้างกัน : Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXs


 •  เธDออยู่ตรงนั้น ยืนอยู่ข้างฉัน
 •  ฉันA/C#ไม่เคยแม้แต่ฝัน..ว่าจะได้พบเธอท่ามกลBmาง..
 •  คนทั้งเมืองอีกเป็นล้าน โดยไม่ต้องตามหGาใคร.. A
 •  เมื่อเธอครอบครองฉัน
 • D | D |
 • G | G |
 •  ฉันเคDยเป็นอีกคน..ในเมืองแห่งความเหงาใจG..
 •  ที่ไม่เคDยมีตัวตน จนเธอเข้ามาครอบครGองหัวใจ
 •  เหมือนว่าห้อEmงของฉันกลับเปลี่ยนสีไBm
 •  มันสวยงาGมเกินกว่าจะพบได้ที่ใด
 •  โอเวลEmาดังหยุดเคลื่อนไหBm
 •  เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปG.. แค่วันนี้Aฉันมีเธอ
 • ** |
 • D | D |
 • G | G |
 •  หากว่ามีDสิ่งใด.. มาทำให้เราไม่เข้Gาใจ
 •  อยากบอDกเธอเอาไว้ หากฉันผิดไปฉันขGอโทษ
 •  เหมือนว่าโลEmกของเราได้เปลี่ยนสีไBm
 •  มันสวยงาGมเกินกว่าจะพบได้ที่ใด
 •  โอเวลEmาดังหยุดเคลื่อนไหBm
 •  เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปG.. ต่อจากนี้Aฉันมีเธอ
 • ** |
 • D | D |
 • A/C# | A/C# |
 • Bm | Bm |
 • G | A |
 • * | ** |
 •  เธDออยู่ตรงนั้น ยืนอยู่ข้างฉัน
 •  ฉันF#mไม่เคยแม้แต่ฝัน..ว่าจะได้พบเธอท่ามกลBmาง..
 •  คนทั้งเมืองอีกเป็นล้าน โดยไม่ต้องตามหGากัน.. A
 •  Dะกอดเธอไว้ ไม่ให้ไปไหน เพรA/C#าะวันนี้ไม่ใช่ฝัน
 •  นับตั้งแต่เธอเข้ามBmา นับตั้งแต่เธอเข้ามา
 •  ก็ไม่ต้องตามหGาใคร.. A   เมื่อเธอครอบครองฉัน
 • D | D | G | G | x2 | D |


เนื้อเพลง ข้างกัน (City) Three Man Down Feat.ออม TELEx TELEXsเธออยู่ตรงนั้น ยืนอยู่ข้างฉัน ฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอท่ามกลาง คนทั้งเมืองอีกเป็นล้าน โดยไม่ต้องตามหาใคร เมื่อเธอครอบครองฉัน ฉันเคยเป็นอีกคนในเมืองแห่งความเหงาใจ ที่ไม่เคยมีตัวตน จนเธอเข้ามาครอบครองหัวใจ เหมือนว่าห้องของฉันกลับเปลี่ยนสีไป มันสวยงามเกินกว่าจะพบได้ที่ใด โอเวลาดังหยุดเคลื่อนไหว เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไป แค่วันนี้ฉันมีเธอ หากว่ามีสิ่งใด มาทำให้เราไม่เข้าใจ อยากบอกเธอเอาไว้ หากฉันผิดไปฉันขอโทษ เหมือนว่าโลกของเราได้เปลี่ยนสีไป มันสวยงามเกินกว่าจะพบได้ที่ใด โอเวลาดังหยุดเคลื่อนไหว เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไป ต่อจากนี้ฉันมีเธอ เธออยู่ตรงนั้น ยืนอยู่ข้างฉัน ฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอท่ามกลาง คนทั้งเมืองอีกเป็นล้าน โดยไม่ต้องตามหากัน จะกอดเธอไว้ ไม่ให้ไปไหน เพราะวันนี้ไม่ใช่ฝัน นับตั้งแต่เธอเข้ามา นับตั้งแต่เธอเข้ามา ก็ไม่ต้องตามหาใคร เมื่อเธอครอบครองฉัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ข้างกัน (City) ศิลปิน: Three Man Down,TELEx TELEXs เนื้อร้อง/ทำนอง: Peerapon Iamjamratเรียบเรียง: Three Man Downสังกัดค่าย: Gene Lab

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/12/three-man-down-city.html