ChordKub.

คอร์ดเพลง วิธีไม่เสียใจ : Three Man Downวิธีไม่เสียใจ : Three Man Down
คอร์ดเพลง วิธีไม่เสียใจ : Three Man Down


 •   ถ้าเธอGEmมี..วิธี..  ทำCให้ไม่ต้องเสีDยใจ
 •   GEmมี..วิธี..  ทำCให้ไม่ต้องร้องDไห้
 •   GEmมี.. วิธี..  ช่วยบอCกให้ฉันรู้ทีได้ไหDม..
 •  (บอCกให้ฉันรู้ทีD)
 •  เธGอพูดเหมือนมันEmง่ายดาCย..ใช่Dไหม
 •  ที่Gจะให้ฉันEmนั้นลืCม..เธอDไป
 •  ถ้าฉันGทำได้Em ก็คงไCม่ต้องนั่งเDสียใจ
 •  (ใช่Cไหม ใช่ไหม ใช่ไหDม)
 •  เธGอเลือกจะไปEmกับเขCา..ในวันDนั้น
 •  ทิ้งGให้ตัวฉันEmต้องเหงCา..ลำDพัง
 •  ถ้าฉัGนทำได้Em แบบเธCอ คงไม่ต้องนั่DงเสียใจC
 •  (ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหDม)
 • * |
 •  เพรGาะว่าเธD/F#อมีเขาให้กอEm
 •  มาทิ้Aงฉันไป เธอก็พูดAmได้ บอกว่ามันDง่าย
 •  ให้ลืมเธGอ จะลืมได้ไง
 •  ฉัGน..ไม่เหลืD/F#อใครให้กอEm
 •  ในทุกA ๆ คืน กว่าจะนอนAmได้
 •  ถ้ามันลืมDง่าย คงลืมไปแล้Em
 •  ช่วยบอกฉันได้Aไหม วิธีที่ไม่เสียDใจ
 • G Em | C D |
 • G Em | C D |
 • G Em | C D |
 • C | D |
 • * | ** |


เนื้อเพลง วิธีไม่เสียใจ (How to Not Be Sad) Three Man Downถ้าเธอมีวิธี ทำให้ไม่ต้องเสียใจ มีวิธี ทำให้ไม่ต้องร้องไห้ มี วิธี ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม บอกให้ฉันรู้ที เธอพูดเหมือนมันง่ายดายใช่ไหม ที่จะให้ฉันนั้นลืมเธอไป ถ้าฉันทำได้ ก็คงไม่ต้องนั่งเสียใจ ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม เธอเลือกจะไปกับเขาในวันนั้น ทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงาลำพัง ถ้าฉันทำได้ แบบเธอ คงไม่ต้องนั่งเสียใจ ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม เพราะว่าเธอมีเขาให้กอด มาทิ้งฉันไป เธอก็พูดได้ บอกว่ามันง่าย ให้ลืมเธอ จะลืมได้ไง ฉันไม่เหลือใครให้กอด ในทุกๆคืน กว่าจะนอนได้ ถ้ามันลืมง่าย คงลืมไปแล้ว ช่วยบอกฉันได้ไหม วิธีที่ไม่เสียใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: วิธีไม่เสียใจ (How to Not Be Sad) ศิลปิน: Three Man Down เนื้อร้อง: Peerapon Iamjamrat,Krit Jeerapattananuwongทำนอง: Peerapon Iamjamratเรียบเรียง: Three Man Down,Spatchiesสังกัดค่าย: Gene Lab

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/07/three-man-down-how-to-not-be-sad.html