ChordKub.

คอร์ดเพลง วันนี้เธอเก่งมากแล้ว : เรนิษรา (reinizra)วันนี้เธอเก่งมากแล้ว : เรนิษรา (reinizra)
คอร์ดเพลง วันนี้เธอเก่งมากแล้ว : เรนิษรา (reinizra)


 • G | D |
 • C | Cm |
 • G | D |
 • C | Cm |
 •   G;  ก็ไม่รู้ว่าต้องเDสียใจอีกเท่าไC
 •     จึงทำให้กลัCmวความรักครั้งใหม่
 •   G;  คนที่ปลอบตัวฉันไDว้เมื่อไม่เหลือใCคร
 •     คือตัวCmฉันไงผู้ไม่สมหวัง
 •   Em;  บางทีก็เกลียดความDรัก..
 •     ที่ไCม่เคยเข้าข้างCmกัน
 •   Em;  ล้มเหลวกับความสัมDพันธ์ไม่ว่ากี่คCรั้ง..
 •     ฉันคงไม่เหมาะกับควาDมรัก..
 •     อู้หู หูGอู..
 •     ขอพรให้ตัวDฉันสมหวังได้ไCหม
 •     ขอโลกทั้งCmใบใจดีกับฉัน
 •   G;  เวลาที่หลงรักใDครขอไม่เจ็บCซ้ำ
 •     หัวใจฉันCmช้ำ กอดใครไม่ไEmหว
 •     ไม่เป็นไDร.. แม้แCตกสลายแค่ไCmหน
 •     ไม่เป็นEmไร.. ต้องกDอดตัวเองให้ไCหว
 •     วันDนี้เธอเก่งมากแล้ว
 • G | D |
 • C | Cm |
 • G | D |
 • C | Cm |
 •   G;  ฉันหลงทางไปกับกDารเฝ้าตามความCรัก
 •     ใจไม่เคยCmพักแม้รักหล่นหาย
 •   G;  ฉันนั้นเคยคิดว่าDฉันจะไม่ร้องไCห้
 •     ใจแหลกเป็นทCmรายเมื่อไม่มีเธอ
 • * | ** |
 • G | D |
 • C | Cm |
 • G | D |
 • C | D |
 • ** |


เนื้อเพลง วันนี้เธอเก่งมากแล้ว เรนิษราก็ไม่รู้ว่าต้องเสียใจอีกเท่าไร จึงทำให้กลัวความรักครั้งใหม่ คนที่ปลอบตัวฉันไว้เมื่อไม่เหลือใคร คือตัวฉันไงผู้ไม่สมหวัง บางทีก็เกลียดความรัก ที่ไม่เคยเข้าข้างกัน ล้มเหลวกับความสัมพันธ์ไม่ว่ากี่ครั้ง ฉันคงไม่เหมาะกับความรัก อู้หู หูอู ขอพรให้ตัวฉันสมหวังได้ไหม ขอโลกทั้งใบใจดีกับฉัน เวลาที่หลงรักใครขอไม่เจ็บซ้ำ หัวใจฉันช้ำ กอดใครไม่ไหว ไม่เป็นไร แม้แตกสลายแค่ไหน ไม่เป็นไร ต้องกอดตัวเองให้ไหว วันนี้เธอเก่งมากแล้ว ฉันหลงทางไปกับการเฝ้าตามความรัก ใจไม่เคยพักแม้รักหล่นหาย ฉันนั้นเคยคิดว่าฉันจะไม่ร้องไห้ ใจแหลกเป็นทรายเมื่อไม่มีเธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: วันนี้เธอเก่งมากแล้ว ศิลปิน: เรนิษรา เนื้อร้อง: ชยพล ล้วนเส้ง,เรนิษรา ลีประโคนทำนอง/เรียบเรียง: ชยพล ล้วนเส้ง

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/08/reinizra-wun-nee.html