ChordKub.

คอร์ดเพลง สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก : เจ ณฐกรสิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก : เจ ณฐกร
คอร์ดเพลง สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก : เจ ณฐกร


 • G | Bm |
 • Em | D |
 • C D | G |
 •  ยาEmมมีการแข่งขัน
 •  ไผสิมักกBmารเป็นโตสำรอง
 •  ยาAmมที่อ้ายฮักน้Dอง
 •  กะบ่อยากเป็นโGตแทนไผ
 •  ฮู้อยู่Amว่าเขาคือแฟนเDก่า
 •  เจ้ายังเBmก็บเขาไว้ในใEm
 •  น้องยังCลืมเขาบ่ทันไDด้
 •  อ้ายกะบ่ได้ว่Em
 •  แต่เจ้าทรงAmคือยังฮำฮอนเขาหลาย
 •  จนใจBmอ้ายหวั่น
 •  เลยเฮ็ดโตCบ่ถืกคือกัน
 •  ตกลงเจ้าสิเDอาจังได๋
 •  สิให้อ้ายอGยู่หม่องได๋
 •  จังได๋กะบอกอ้ายเBmด้อหล่าเด้อ
 •  ความเEmจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ
 •  เมื่อเธอยังBmฮักเขา
 •  สิให้อ้ายอยู่Cข้างนอกข้างใน
 •  ข้Bmาง ๆ ใจเจ้าอ้ายEmกะเอา
 •  อ้ายยอมเAmจ็บยอมเหงD
 •  ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้นGฮักอ้าย
 •  อ้Emายคือเพาเวอร์แบงค์
 •  ที่สำคัญแBmฮงแต่ว่าสำรอง
 •  อ้Amายกะอยากฮักน้Dอง
 •  แบบบ่ต้องเป็นโGตแทนไผ
 •  ใจน้Amองยังเจ็บยังเศDร้า
 •  บ่ต้BmองลืมเขาEmกะได้
 •  แค่อย่าCฮักเขาหลายกว่าอ้Dาย
 •  สิเป็นไปได้Emบ่
 • * | ** |
 • G | Bm |
 • Em | Bm |
 • C | Bm Em |
 • Am | D |
 • ** | ** |
 •  สิให้อ้ายอAmยู่หม่องไDด๋
 •  กะบอกอ้ายเGด้อ
 • G |


เนื้อเพลง สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก เจ ณฐกรยามมีการแข่งขัน ไผสิมักการเป็นโตสำรอง ยามที่อ้ายฮักน้อง กะบ่อยากเป็นโตแทนไผ ฮู้อยู่ว่าเขาคือแฟนเก่า เจ้ายังเก็บเขาไว้ในใจ น้องยังลืมเขาบ่ทันได้ อ้ายกะบ่ได้ว่า แต่เจ้าทรงคือยังฮำฮอนเขาหลาย จนใจอ้ายหวั่น เลยเฮ็ดโตบ่ถืกคือกัน ตกลงเจ้าสิเอาจังได๋ สิให้อ้ายอยู่หม่องได๋ จังได๋กะบอกอ้ายเด้อหล่าเด้อ ความเจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ เมื่อเธอยังฮักเขา สิให้อ้ายอยู่ข้างนอกข้างใน ข้างๆใจเจ้าอ้ายกะเอา อ้ายยอมเจ็บยอมเหงา ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้นฮักอ้าย อ้ายคือเพาเวอร์แบงค์ ที่สำคัญแฮงแต่ว่าสำรอง อ้ายกะอยากฮักน้อง แบบบ่ต้องเป็นโตแทนไผ ใจน้องยังเจ็บยังเศร้า บ่ต้องลืมเขากะได้ แค่อย่าฮักเขาหลายกว่าอ้าย สิเป็นไปได้บ่ สิให้อ้ายอยู่หม่องได๋ กะบอกอ้ายเด้อ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก ศิลปิน: เจ ณฐกร เนื้อร้อง/ทำนอง: พิพัฒน์ ธนศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/j-si-hi-i-u-mong-dai.html