ChordKub.

คอร์ดเพลง ไม่ใช่หนาา : อูโน่ หลาวทองไม่ใช่หนาา : อูโน่ หลาวทอง
คอร์ดเพลง ไม่ใช่หนาา : อูโน่ หลาวทอง


 • D# | Dm |
 • Cm | A# |
 • D# | Dm |
 • Cm | A# |
 •  เธD#อน่ะอยู่นี่เอ้า เธอน่ะอยู่ไหน
 •  เธDmอไปทำอะไรตรงนั้น
 •  มาอยู่ด้วยCmกันตรงนี้สิ
 •  ไม่ใช่หนา ไม่ใช่หนา
 •  ออกไปหA#นา ไม่ใช่หนาเอ้าไม่ใช่
 •  ไม่ใช่ใD#คร ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เขา
 •  เรDmาไม่ใช่ครู เราไม่ใช่ใคร
 •  Cmล้วเธอล่ะชื่ออะไร
 •  บอกกันหA#น่อยสิ ถ้าไม่บอกฉันจะรู้ไหมล่ะ
 •  เอ้าไม่ใช่หD#นา ไม่ใช่หนา
 •  เธอกินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังDmจ๊ะ
 •  กินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊ะ
 •  ไม่กินจ๊ะฉันCmอิ่ม อิ่มอะไรไม่รู้
 •  แต่อยA#ากถามเธอจริง ๆ เธอชื่ออะไร
 •  ฉัD#นชื่อใคร ฉันชื่อใคร
 •  ฉัDmนคือใคร ไม่ใช่หนาไม่ใช่
 •  คืCmอฉันน่ะชื่อใคร ฉันเป็นคนญี่ปุ่นหนา
 •  ญี่A#ปุ่นหยุ่นปี้ ญี่ปุ่นหยุ่นปี้D#!
 •  เกาหลีกี๋เหลา แฮ่!
 •  อ่Dmะเกาเหลากี๋หลี เฮ้ย!
 •  Cmห้ย.. ไปพูดอย่างงั้นเขาก็โกรธน่ะA#สิ
 •  ใครหรอ ไม่รู้ ไม่ใช่หนา
 •  ไม่ใD#ช่หนา ฉันมาที่นี้ไม่ใช่หนา
 •  ฉัDmนอยู่ที่ไหน ไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่
 •  อยู่Cmกับใคร อยู่กับเธอไงA#ละ
 •  ลืมไปแล้วหรอ อ้อ!
 •  เรD#าอยู่กับเธอตอนนี้ที่นี่
 •  กี่โDmมง สิบโมงครึ่ง
 •  ว้าย.. ไม่ใช่หCmนาา ห้าโมงนั่นเอง
 •  ถามจA#ริงเลย เธอไปไหน
 •  เธD#ออยู่คนเดียว
 •  เปDmล่าเปลี่ยวหัวใจ
 •  เธCmออยู่ไหน A#ฉันอยู่นี่ Yeah!
 •  พ่D#อหวัดดีครับแม่หวัดดีครับ
 •  พ่Dmอใครไม่รู้แต่หวัดดีไปก่Cmอน
 •  แม่ใครไม่รู้อยากถามจริง ๆ
 •  แม่A#กินข้าวยังจ๊ะ แม่กินข้าวยังจ๊ะ
 •  เอ๊D#าะ! ไม่ได้หนา
 •  แม่อย่าDmมาอยู่กับฉัน
 •  แม่เCmป็นใคร พ่อเป็นใคร
 •  ก็ไม่A#รู้ไง ไม่ใช่หนา


เนื้อเพลง ไม่ใช่หนาา อูโน่ หลาวทองเธอน่ะอยู่นี่เอ้า เธอน่ะอยู่ไหน เธอไปทำอะไรตรงนั้น มาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิ ไม่ใช่หนา ไม่ใช่หนา ออกไปหนา ไม่ใช่หนาเอ้าไม่ใช่ ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เขา เราไม่ใช่ครู เราไม่ใช่ใคร แล้วเธอล่ะชื่ออะไร บอกกันหน่อยสิ ถ้าไม่บอกฉันจะรู้ไหมล่ะ เอ้าไม่ใช่หนา ไม่ใช่หนา เธอกินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊ะ กินข้าวยังจ๊ะ ไม่กินจ๊ะฉันอิ่ม อิ่มอะไรไม่รู้ แต่อยากถามเธอจริงๆเธอชื่ออะไร ฉันชื่อใคร ฉันชื่อใคร ฉันคือใคร ไม่ใช่หนาไม่ใช่ คือฉันน่ะชื่อใคร ฉันเป็นคนญี่ปุ่นหนา ญี่ปุ่นหยุ่นปี้ ญี่ปุ่นหยุ่นปี้! เกาหลีกี๋เหลา แฮ่! อ่ะเกาเหลากี๋หลี เฮ้ย! เห้ย ไปพูดอย่างงั้นเขาก็โกรธน่ะสิ ใครหรอ ไม่รู้ ไม่ใช่หนา ไม่ใช่หนา ฉันมาที่นี้ไม่ใช่หนา ฉันอยู่ที่ไหน ไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่ อยู่กับใคร อยู่กับเธอไงละ ลืมไปแล้วหรอ อ้อ! เราอยู่กับเธอตอนนี้ที่นี่ กี่โมง สิบโมงครึ่ง ว้าย ไม่ใช่หนาา ห้าโมงนั่นเอง ถามจริงเลย เธอไปไหน เธออยู่คนเดียว เปล่าเปลี่ยวหัวใจ เธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่ Yeah! พ่อหวัดดีครับแม่หวัดดีครับ พ่อใครไม่รู้แต่หวัดดีไปก่อน แม่ใครไม่รู้อยากถามจริงๆ แม่กินข้าวยังจ๊ะ แม่กินข้าวยังจ๊ะ เอ๊าะ! ไม่ได้หนา แม่อย่ามาอยู่กับฉัน แม่เป็นใคร พ่อเป็นใคร ก็ไม่รู้ไง ไม่ใช่หนา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ไม่ใช่หนาา ศิลปิน: อูโน่ หลาวทอง

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/uno-mai-chai-naa.html