ChordKub.

คอร์ดเพลง ยื้อ : ปรีชา ปัดภัยยื้อ : ปรีชา ปัดภัย
คอร์ดเพลง ยื้อ : ปรีชา ปัดภัย


 • F | A# |
 • F | A# |
 • F | A# |
 • Dm C | A# | A# |
 •  Fาทั้งสองมองเจ้าในตอนที่เฮA#าทั้งสองยังอยู่
 •  Dmต่มื้อนี้บ่ฮู้เป็นมื้อสุดท้A#ายหรือบ่
 •  เวFลาล่วงเลยมา ฟันฝ่าชีA#วิต ฮ่วมหวังตั้งต่อ
 •  Dmมื่อยหรือว่ายามCท้อ กะยังA#มีเจ้า..
 • Dmยื้อเอาไว้ซำใCด๋บ่อาจหยุดเข็A#มของนาฬิกา
 •  เบิ่งสายA#ตาเจ้ากะฮู้ว่ากำลังสิลCาไกล
 •  ใจสิขาด
 •  ความเยือกเFย็นกลืนใจขุ่นมัว
 •  บ่ฮู้กำAmลังหวาดกลัวอีหยัง
 •  ย่านต้องใA#ช้ชีวิตลำพังฝืนอยู่ต่อไCปโดยบ่มีเจ้า
 •  ย่านต้องกลFายเป็นคนถูกลืม
 •  กลัวน้ำตาAmซึมไปจนนิรันดร์
 •  แลกชีA#วิตคงบ่สำคัญ ถ้ามันสิยื้Cอเจ้าไว้..
 •  (สุดท้ายกะยื้อบ่ได้)
 • F | A# |
 • F | A# |
 • F | A# |
 • Dm C | A# | A# |
 • * | ** | ** |
 • F | A# |
 • F | A# |
 • F |


เนื้อเพลง ยื้อ (Ost. สัปเหร่อ Story จักรวาลไทบ้าน) ปรีชา ปัดภัยตาทั้งสองมองเจ้าในตอนที่เฮาทั้งสองยังอยู่ แต่มื้อนี้บ่ฮู้เป็นมื้อสุดท้ายหรือบ่ เวลาล่วงเลยมา ฟันฝ่าชีวิต ฮ่วมหวังตั้งต่อ เมื่อยหรือว่ายามท้อ กะยังมีเจ้า ยื้อเอาไว้ซำใด๋บ่อาจหยุดเข็มของนาฬิกา เบิ่งสายตาเจ้ากะฮู้ว่ากำลังสิลาไกล ใจสิขาด ความเยือกเย็นกลืนใจขุ่นมัว บ่ฮู้กำลังหวาดกลัวอีหยัง ย่านต้องใช้ชีวิตลำพังฝืนอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้า ย่านต้องกลายเป็นคนถูกลืม กลัวน้ำตาซึมไปจนนิรันดร์ แลกชีวิตคงบ่สำคัญ ถ้ามันสิยื้อเจ้าไว้ สุดท้ายกะยื้อบ่ได้

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ยื้อ (Ost. สัปเหร่อ Story จักรวาลไทบ้าน) ศิลปิน: ปรีชา ปัดภัย เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ออนบอร์ดสตูดิโอสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิค

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/preecha-yeu.html