ChordKub.

คอร์ดเพลง ส้นน่อง : ต้าร์ ตจว.ส้นน่อง : ต้าร์ ตจว.
คอร์ดเพลง ส้นน่อง : ต้าร์ ตจว.


 • Em | Em |
 • Em | Em |
 •  สิใEmห้อ้ายเจ็บส่ำใด๋
 •  จั่งสิสDาแก่ใจของเจ้า
 •  แค่ฮู้Cว่าเจ้ามีเขา
 •  มันกะส่ำBเอามีดมาเสียบหัวใจ
 •  เจ้าEmยังพาเขามาเย้ย
 •  มาเผยDว่าเจ้าฮักเขาหลาย
 •  คือพาเCขามาเหยียบซ้ำ
 •  ทำร้ายใจอ้ายคัDกแท้น้อนาง โอ้ย..
 •  ยัAmงมาบอกว่า.. เซาEmสาคำว่าฮัก
 •  บ่ต้องมาฮู้Amจัก..
 •  บ่ต้องEmทัก บ่อยากเห็นหน้า
 •  อ้ายกะส่ำถืกเAmจ้า.. ล็อคแEmขน ล็อคขา..
 •  ให้เขาซกหCน้า เจ็บจนว่Dาสาหัส โอ้ย..
 •  ถึกหมัดความฮักพ่Gาย..
 •  ซัดหน้าหDงายเกือบตายคEmาหม่อง
 •  เหDยียบซ้ำด้วยส้นน่Gอง..
 •  ของความDฮักที่บ่สมหEmวัง
 •  เฮ็ดจั่งใด๋สิรGอด..
 •  จากความDฮักที่เจ้าหักหEmลัง
 •  คือเจ็บคักแท้Amน้อนาง.D.
 •  (เจ้าบ่ปรานีอ้ายบ้Emางแหน่บ้อ)
 •  อ้Emายเจ็บพอล่ะไป่
 •  สาแก่ใDจของเจ้าหรือยัง
 •  สิได้หCอบเอาใจพัง ๆ ..
 •  หลบไปนั่งค่Bอย ๆ ทำใจ
 •  ลิโEmตนอ้ายบ่ได้ตี๋
 •  หรือสิเDอากันให้ตาย
 •  แค่Cนี้กะแทบบ่ไหว
 •  เจ็บปางตDายแล้วเด้นาง
 • * |
 • G D | Em D |
 • G D | Em D |
 • G D | Em |
 • A | D |
 • ** | ** |
 •  คือเจ็บคักแท้Amน้อนาD
 •  คือบ่ฆ่าอ้ายให้ตายโลดสา..
 • Em | Em |
 • Em | Em |


เนื้อเพลง ส้นน่อง ต้าร์ ตจว.สิให้อ้ายเจ็บส่ำใด๋ จั่งสิสาแก่ใจของเจ้า แค่ฮู้ว่าเจ้ามีเขา มันกะส่ำเอามีดมาเสียบหัวใจ เจ้ายังพาเขามาเย้ย มาเผยว่าเจ้าฮักเขาหลาย คือพาเขามาเหยียบซ้ำ ทำร้ายใจอ้ายคักแท้น้อนาง โอ้ย ยังมาบอกว่า เซาสาคำว่าฮัก บ่ต้องมาฮู้จัก บ่ต้องทัก บ่อยากเห็นหน้า อ้ายกะส่ำถืกเจ้า ล็อคแขน ล็อคขา ให้เขาซกหน้า เจ็บจนว่าสาหัส โอ้ย ถึกหมัดความฮักพ่าย ซัดหน้าหงายเกือบตายคาหม่อง เหยียบซ้ำด้วยส้นน่อง ของความฮักที่บ่สมหวัง เฮ็ดจั่งใด๋สิรอด จากความฮักที่เจ้าหักหลัง คือเจ็บคักแท้น้อนาง เจ้าบ่ปรานีอ้ายบ้างแหน่บ้อ อ้ายเจ็บพอล่ะไป่ สาแก่ใจของเจ้าหรือยัง สิได้หอบเอาใจพังๆ หลบไปนั่งค่อยๆทำใจ ลิโตนอ้ายบ่ได้ตี๋ หรือสิเอากันให้ตาย แค่นี้กะแทบบ่ไหว เจ็บปางตายแล้วเด้นาง คือเจ็บคักแท้น้อนาง คือบ่ฆ่าอ้ายให้ตายโลดสา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ส้นน่อง ศิลปิน: ต้าร์ ตจว. เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษร (อินดี้)เรียบเรียง: DOO-DI STUDIO X Indy

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/tar-son-nong.html