ChordKub.

คอร์ดเพลง เธอหายไปในตอนที่ฉันยังรัก : Liltan feat. N/Aเธอหายไปในตอนที่ฉันยังรัก : Liltan feat. N/A
คอร์ดเพลง เธอหายไปในตอนที่ฉันยังรัก : Liltan feat. N/A


 • F | C |
 • Dm | A# |
 •   F;  ความทรงจำที่เธอทำหายไCป..
 •     คงจะเป็นDmฉันที่ยังคงจำเธออยู่
 •     แม้ตอนA#นี้จะเหลือฉันแค่เพียงลำพัง
 •   F;  ฉันพยายามที่จะไม่ลืมเธอ
 •   C;  ฉันพยายามที่จะไม่ลบเธอจากหัวใจ
 •   Dm;  ฉันพยายามจะดึงเธอกลับมาที่เดิม
 •     เหมือนก่A#อนนั้น.. โน..
 •   F;  แต่มันคงจะยากเกินไป
 •   C;  หรือความพยายามฉันมันไม่มากพอ
 •   Dm;  ความสัมพันธ์ตอนนี้
 •     เรามันช่างห่างไA#กล..เกิน..
 •  เธอหFายไป..
 •  ตอนที่ฉันยังมีลมหาCยใจ
 •  ไหนล่ะคำสัญญาที่บอDmกไว้ คำนั้น
 •  จะรัA#กไปจนนิรันดร์
 •  เธอหFายไป..
 •  ตอนที่ฉันยังรักเธอเหลืAmอเกิน
 •  ถ้าหากเป็นอย่างที่ฉันนั้นหวัDmงเอาไว้
 •  ขอเธออย่าไA#ป.. จากฉันเลย..
 •   F;  เข้าใจว่าความพยายาม
 •     ของฉันมันยังไม่มากพอ
 •   C;  คบกันฉันเองก็กลัวว่าเธอต้องทนลำบาก
 •     ฉันเกรDmงว่าเธอคงไปกับเขา
 •     แล้วเธอคงเข้ากันกว่า
 •     ให้เA#ขาดูแลเธอดี
 •     นั่นแหละคือสิ่งสุดท้ายที่อยากขอ
 •     Fขอให้เธอ..ได้อยู่กับเAmขาให้รักกันนาน ๆ
 •     คนห่วย ๆ อย่างDmฉันก็แค่ไอ้คนหน้าตาบ้าน ๆ
 •   A#;  Aey ก็นี่ N/A you know me
 •  ไม่มีวิFธีที่จะได้เธอคืนมา
 •  เวลาของคนที่Amช้ำทำไมมันชั่งเดินช้า
 •  ได้รู้สึกDmตัวเพิ่งรู้ว่าเสียเวลา
 •  ให้ใจเธอไปก็A#ดี
 •  แต่เธอก็ทิ้งแบบไม่เห็นค่า
 •  ตอนที่Fฉันนั้นอยากจะลืมเท่าไร
 •  ใจเจ้ากรAmรมดันให้จำฝังไป
 •  เป็นคนแDmพ้ที่ต้องยอม
 •  แม้ไม่พร้อมที่จะยอมแA#พ้
 •  ก็เกิดมาเป็นไอ่ขี้แพ้
 •  แค่เลือกFผิดก็คิดไปจนตัวตาย
 •  แต่ตอนที่มีฉันอAmยู่ก็รู้ว่าเธอคงกลัวอาย
 •  ไม่มีอีกแDmล้วจะตื่นมาเจอเธอตอนสาย
 •  ให้รู้ว่าในวันA#นี้
 •  ภาพในวันนั้นกำลังเลือนหายไป
 • * |
 • F | C |
 • Dm | A# |
 •  แต่วันFนี้ พอดีมันไม่ได้เหมือนวันนั้น
 •  ที่เคยมีCกัน และฉันยังจำมันได้ทุกวัน
 •  ทำไมวันDmนั้นเธอเลือกที่จะมารักกับฉัน
 •  วันนี้ผิดหA#วัง เป็นฉันคนเดียวที่ยังต้องช้ำ
 •  ใจเธอเปFลี่ยน พลัดพรากกันไปกันคนละทาง
 •  หัวใจมันหCนาวเหมือนอยู่ดอยหลวงเชียงดาว
 •  ถ้ามีโอกDmาสจะอู้ให้ฟังซักคราว
 •  ว่าเปิ้นฮักตั๋วหA#นา ตอนนี้กำลังกึ๊ดเติงหา
 •  แต่วันFนี้ไม่มีโอกาส
 •  เรื่องตอนนั้นลืมไปหรือเปล่า
 •  ทาCงที่เธอเลือกเดิน
 •  ดูระยะของเราช่างห่าง
 •  ฉัDmนว่าไกลเกิน
 •  หรือเป็นเพราะเธอเดินเพลิน
 •  ทิ้งฉันไA#ว้นราธิวาส
 •  แต่ตัวเธออยู่จนเจียงฮาย
 •  ความสัมFพันธ์มันห่าง
 •  ความคิดเราสองคนมันต่าง
 •  หรือเป็นฉันคนเAmดียว
 •  ที่คิดว่าเธอนั้นรักฉันมากหรือเปล่า
 •  เสียงข้างในหัวใจDmมันยังตะโกนหาเธอ
 •  ยังไงก็คงเป็นA#ฉันที่อยากให้เธออยู่ที่เดิม
 • * | * |
 • F | C |
 • Dm |
 •  ขอเธออย่าA#ไป.. จากฉัFนเลย


เนื้อเพลง เธอหายไปในตอนที่ฉันยังรัก Liltan feat. N/Aความทรงจำที่เธอทำหายไป คงจะเป็นฉันที่ยังคงจำเธออยู่ แม้ตอนนี้จะเหลือฉันแค่เพียงลำพัง ฉันพยายามที่จะไม่ลืมเธอ ฉันพยายามที่จะไม่ลบเธอจากหัวใจ ฉันพยายามจะดึงเธอกลับมาที่เดิม เหมือนก่อนนั้น โน แต่มันคงจะยากเกินไป หรือความพยายามฉันมันไม่มากพอ ความสัมพันธ์ตอนนี้ เรามันช่างห่างไกลเกิน เธอหายไป ตอนที่ฉันยังมีลมหายใจ ไหนล่ะคำสัญญาที่บอกไว้ คำนั้น จะรักไปจนนิรันดร์ เธอหายไป ตอนที่ฉันยังรักเธอเหลือเกิน ถ้าหากเป็นอย่างที่ฉันนั้นหวังเอาไว้ ขอเธออย่าไป จากฉันเลย เข้าใจว่าความพยายาม ของฉันมันยังไม่มากพอ คบกันฉันเองก็กลัวว่าเธอต้องทนลำบาก ฉันเกรงว่าเธอคงไปกับเขา แล้วเธอคงเข้ากันกว่า ให้เขาดูแลเธอดี นั่นแหละคือสิ่งสุดท้ายที่อยากขอ ขอให้เธอได้อยู่กับเขาให้รักกันนานๆ คนห่วยๆอย่างฉันก็แค่ไอ้คนหน้าตาบ้านๆ Aey ก็นี่ N/A you know me ไม่มีวิธีที่จะได้เธอคืนมา เวลาของคนที่ช้ำทำไมมันชั่งเดินช้า ได้รู้สึกตัวเพิ่งรู้ว่าเสียเวลา ให้ใจเธอไปก็ดี แต่เธอก็ทิ้งแบบไม่เห็นค่า ตอนที่ฉันนั้นอยากจะลืมเท่าไร ใจเจ้ากรรมดันให้จำฝังไป เป็นคนแพ้ที่ต้องยอม แม้ไม่พร้อมที่จะยอมแพ้ ก็เกิดมาเป็นไอ่ขี้แพ้ แค่เลือกผิดก็คิดไปจนตัวตาย แต่ตอนที่มีฉันอยู่ก็รู้ว่าเธอคงกลัวอาย ไม่มีอีกแล้วจะตื่นมาเจอเธอตอนสาย ให้รู้ว่าในวันนี้ ภาพในวันนั้นกำลังเลือนหายไป แต่วันนี้ พอดีมันไม่ได้เหมือนวันนั้น ที่เคยมีกัน และฉันยังจำมันได้ทุกวัน ทำไมวันนั้นเธอเลือกที่จะมารักกับฉัน วันนี้ผิดหวัง เป็นฉันคนเดียวที่ยังต้องช้ำ ใจเธอเปลี่ยน พลัดพรากกันไปกันคนละทาง หัวใจมันหนาวเหมือนอยู่ดอยหลวงเชียงดาว ถ้ามีโอกาสจะอู้ให้ฟังซักคราว ว่าเปิ้นฮักตั๋วหนา ตอนนี้กำลังกึ๊ดเติงหา แต่วันนี้ไม่มีโอกาส เรื่องตอนนั้นลืมไปหรือเปล่า ทางที่เธอเลือกเดิน ดูระยะของเราช่างห่าง ฉันว่าไกลเกิน หรือเป็นเพราะเธอเดินเพลิน ทิ้งฉันไว้นราธิวาส แต่ตัวเธออยู่จนเจียงฮาย ความสัมพันธ์มันห่าง ความคิดเราสองคนมันต่าง หรือเป็นฉันคนเดียว ที่คิดว่าเธอนั้นรักฉันมากหรือเปล่า เสียงข้างในหัวใจมันยังตะโกนหาเธอ ยังไงก็คงเป็นฉันที่อยากให้เธออยู่ที่เดิม ขอเธออย่าไป จากฉันเลย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เธอหายไปในตอนที่ฉันยังรัก ศิลปิน: Liltan,N/A เนื้อร้อง/ทำนอง: Liltan,N/A

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/liltan-ter-hi-pai.html