ChordKub.

คอร์ดเพลง สวยแต่ฟรี : ปิ๋ม ชุติมา ft. ฮันนี่ นิชาดาสวยแต่ฟรี : ปิ๋ม ชุติมา ft. ฮันนี่ นิชาดา
คอร์ดเพลง สวยแต่ฟรี : ปิ๋ม ชุติมา ft. ฮันนี่ นิชาดา


 • Am | G |
 • Em | Am |
 • Am | G |
 • Em | Am |
 • Am | G |
 • Em | Am |
 • Am | G |
 • Em | Am |
 •  เปAm็นกุลสตรี แต่บ่มGียางอาย
 •  ก็เหมEmือนดอกไม้ที่ไร้กลิAm่น
 •  Amขาแค่เด็ดดอมแล้วกะแคG่ลองชิม
 •  เบืEm่อแล้วเขากะถิ่มให้ฮู้แหนAm
 •  Dmบาได้เบานะเอืAm้อยอยากสิบอก
 •  Dmอกด้วยความหวังดAm
 •  หยDmุดสำคัญตัว ไปหAmลายกว่านี้
 •  เอื้อยสิเวF้านำดี ๆ เด้อสEาว
 •  Amวยแต่ฟรี แบบนี้กF็ไม่เอา
 • Gคนของเขาแล้วยังสิเAmอามาเป็นเจ้าของ
 •  Amันไม่ดีหรอกการเป็นFคนสำรอง
 • Gคนเขาสิมองว่าโตบ่มAmีราคา
 •  Amวยเจ้ากะสวย งFามเจ้ากะงาม
 •  เป็นหยGังการกระทำ มันจั่งบ่คAmือหน้าตา
 • Amคนของผู้อื่นกะยังสิเFอาซันหวา
 •  บ่ย่Gานบ้อหล่า กรรมมุAmนาสิกินหัว..
 • Am | F |
 • G | C |
 • Am | F |
 • G | Am |
 • Am | Dm |
 • G | Am |
 • Am | Dm |
 • G | C |
 • * | ** | *** |
 • ** | *** |
 •  Am | F | G | Am | ( x4 )


เนื้อเพลง สวยแต่ฟรี ปิ๋ม ชุติมา ft. ฮันนี่ นิชาดาเป็นกุลสตรี แต่บ่มียางอาย ก็เหมือนดอกไม้ที่ไร้กลิ่น เขาแค่เด็ดดอมแล้วกะแค่ลองชิม เบื่อแล้วเขากะถิ่มให้ฮู้แหน่ เบาได้เบานะเอื้อยอยากสิบอก บอกด้วยความหวังดี หยุดสำคัญตัว ไปหลายกว่านี้ เอื้อยสิเว้านำดีๆเด้อสาว สวยแต่ฟรี แบบนี้ก็ไม่เอา คนของเขาแล้วยังสิเอามาเป็นเจ้าของ มันไม่ดีหรอกการเป็นคนสำรอง คนเขาสิมองว่าโตบ่มีราคา สวยเจ้ากะสวย งามเจ้ากะงาม เป็นหยังการกระทำ มันจั่งบ่คือหน้าตา คนของผู้อื่นกะยังสิเอาซันหวา บ่ย่านบ้อหล่า กรรมมุนาสิกินหัว

ข้อมูลลิขสิทธิ์คอร์ดเพลง: สวยแต่ฟรีศิลปิน: ปิ๋ม ชุติมา,ฮันนี่ นิชาดาเนื้อร้อง: แจ็ค ลูกอีสานทำนอง: ยศดนัย ภู่ทองเรียบเรียง: ติ๊ก กิตติศักดิ์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/suay-te-free.html