ChordKub.

คอร์ดเพลง ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน : เรนิษรา (reinizra)ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน : เรนิษรา (reinizra)
คอร์ดเพลง ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน : เรนิษรา (reinizra)


 • C | C |
 • Am | A7 |
 • Dm | Dm |
 • Fm | G |
 •  เมื่อเสียงของCฝนซาไป
 •  น้ำตาข้างในนั้นคงเปียกปAmอนหัวใจ
 •  A7งมีแค่เราที่กอดตัวเDmราเอาไว้
 •  ปลอบหัวใจว่าต่อไFmป จะไม่ผิดหGวัง
 •  ความเหงายังแCข็งในใจ
 •  ทำไมฝนไปแต่ความเศร้าไAmม่เคยจาง
 •  A7ต่กลิ่นของเธอที่ยังคงหDmอมแต่อ้างว้าง
 •  หัวใจเปราะบางจะวันไFmหน ก็ไม่สมหGวัง
 •  Dmม้ให้ใจแค่ไหน
 •  เขาคงไม่ยอมให้ หัวใCจ.. ใจของเขา
 •  ต้Dmองกอดกับความเหงา
 •  หัวใจที่เหี่ยวเฉา ทุกฤGดูกาล
 •  ขอกอดความสมหCวัง บ้างได้ไหม
 •  ต้องโอบกอดความเหAmงาอีกนานแค่ไA7หน
 •  ทำไมควDmามผิดหวัง
 •  มันจะต้องเลือกฉัน เสGมอไป
 •  แกล้งทำเป็นเข้มแCข็ง ต่อไม่ไหว
 •  ที่เห็นเวลาAmยิ้มจริง ๆ ร้องไA7ห้
 •  ขอให้Dmฝนบนฟ้า ช่วยนำลมพัดพา
 •  ความเGสียใจ.. ของฉันไปกับฝน
 • C | C |
 • Am | A7 |
 • Dm | Dm |
 • Fm | G |
 •  กลิ่นฝนที่ลCอย โชยไป
 •  ในคืนหัวใจที่ช้ำน้ำAmตาข้างใน
 •  ทำA7ฉันย้อนไปในตอนที่เDmธออยู่ข้างกาย
 •  นิทานมากมาย ที่ไม่เFmคยได้จบสมหGวัง
 •  มีหนึ่งนิทCานดี ๆ
 •  ดอกไม้ราตรีที่แอบหลงAmรักดวงจันทร์
 •  A7มื่อจูบที่หลงรักใครต้องเDmจ็บทุกครั้ง
 •  กอดความผิดหวังแบบFmนี้ ไปอีกเมื่อไหGร่
 • * | ** |
 • C | C |
 • Am | A7 |
 • Dm | Dm |
 • G | G |
 •  แกล้งทำเป็นเข้มแCข็งต่อไม่ไหว
 •  ที่เห็นเวลาAmยิ้มจริง ๆ ร้องไA7ห้
 •  ขอให้Dmฝนบนฟ้า ช่วยนำD7ลมพัดพา
 •  ความเGสียใจ.. ของฉันไปกับCฝน..


เนื้อเพลง ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน เรนิษรา (reinizra)เมื่อเสียงของฝนซาไป น้ำตาข้างในนั้นคงเปียกปอนหัวใจ คงมีแค่เราที่กอดตัวเราเอาไว้ ปลอบหัวใจว่าต่อไป จะไม่ผิดหวัง ความเหงายังแข็งในใจ ทำไมฝนไปแต่ความเศร้าไม่เคยจาง แต่กลิ่นของเธอที่ยังคงหอมแต่อ้างว้าง หัวใจเปราะบางจะวันไหน ก็ไม่สมหวัง แม้ให้ใจแค่ไหน เขาคงไม่ยอมให้ หัวใจ ใจของเขา ต้องกอดกับความเหงา หัวใจที่เหี่ยวเฉา ทุกฤดูกาล ขอกอดความสมหวัง บ้างได้ไหม ต้องโอบกอดความเหงาอีกนานแค่ไหน ทำไมความผิดหวัง มันจะต้องเลือกฉัน เสมอไป แกล้งทำเป็นเข้มแข็ง ต่อไม่ไหว ที่เห็นเวลายิ้มจริงๆร้องไห้ ขอให้ฝนบนฟ้า ช่วยนำลมพัดพา ความเสียใจ ของฉันไปกับฝน กลิ่นฝนที่ลอย โชยไป ในคืนหัวใจที่ช้ำน้ำตาข้างใน ทำฉันย้อนไปในตอนที่เธออยู่ข้างกาย นิทานมากมาย ที่ไม่เคยได้จบสมหวัง มีหนึ่งนิทานดีๆ ดอกไม้ราตรีที่แอบหลงรักดวงจันทร์ เมื่อจูบที่หลงรักใครต้องเจ็บทุกครั้ง กอดความผิดหวังแบบนี้ ไปอีกเมื่อไหร่ แกล้งทำเป็นเข้มแข็งต่อไม่ไหว ที่เห็นเวลายิ้มจริงๆร้องไห้ ขอให้ฝนบนฟ้า ช่วยนำลมพัดพา ความเสียใจ ของฉันไปกับฝน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน ศิลปิน: เรนิษรา เนื้อร้อง/ทำนอง: เรนิษรา

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/04/reinizra-kor-hi-quam-sia-jai.html