ChordKub.

คอร์ดเพลง เอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณ : ฮันเตอร์ (Hunter)เอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณ : ฮันเตอร์ (Hunter)
คอร์ดเพลง เอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณ : ฮันเตอร์ (Hunter)


 • D | Bm |
 • G A | D |
 •  คืนนี้จันทร์นDวล
 •  ชวนให้คิดถึงนวลนBmาง
 •  หยาดน้ำค้างเบาบGาง
 •  ทำให้เหAงาและหนาวใD
 •  คืนนั้นจันทร์แDรม
 •  แยมแรกแสงของดวงดBmาว
 •  กล่าวเฉลยความใG
 •  ผมเอ่ยออกไปAว่ารักคุD
 •  ค่ำคืนGนี้.. หัวใจหวั่นไหD
 •  ยังไม่รู้EmคุณคิดยังไงAกับความในDนั้น
 •  แต่ที่Gรู้.. หัวใจดวงDนี้
 •  บอกว่าEmคุณจะคิดอย่างไร
 •  คงไม่Aสำคัญ
 •  เพราะต่อให้Dคุณ
 •  เอาผมไปฆ่าให้ตBmาย
 •  ผมก็รักGคุณ รักคุณจนหAมดสิ้นดวงใD
 •  และต่อให้ตDายเป็นเพียง
 •  เศษเถ้าฝุ่นในกองBmฟืน
 •  เหลือเพียงวิญญGาณ
 •  ผมยังไม่วAายจะรักDคุณ
 • D | Bm |
 • G A | D |
 • * | ** | ** |


เนื้อเพลง เอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณ ฮันเตอร์ (Hunter)คืนนี้จันทร์นวล ชวนให้คิดถึงนวลนาง หยาดน้ำค้างเบาบาง ทำให้เหงาและหนาวใจ คืนนั้นจันทร์แรม แยมแรกแสงของดวงดาว กล่าวเฉลยความใน ผมเอ่ยออกไปว่ารักคุณ ค่ำคืนนี้ หัวใจหวั่นไหว ยังไม่รู้คุณคิดยังไงกับความในนั้น แต่ที่รู้ หัวใจดวงนี้ บอกว่าคุณจะคิดอย่างไร คงไม่สำคัญ เพราะต่อให้คุณ เอาผมไปฆ่าให้ตาย ผมก็รักคุณ รักคุณจนหมดสิ้นดวงใจ และต่อให้ตายเป็นเพียง เศษเถ้าฝุ่นในกองฟืน เหลือเพียงวิญญาณ ผมยังไม่วายจะรักคุณ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณ ศิลปิน: ฮันเตอร์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/hunter-out-pom-pai-ka-hi-tai.html