ChordKub.

คอร์ดเพลง 1Mill : Jayrun1Mill : Jayrun
คอร์ดเพลง 1Mill : Jayrun


 • A#maj7 | C |
 • A#maj7 | C |
 • A#maj7 | C |
 • A#maj7 | C |
 •   A#maj7  ในวันที่คุณมาลาจาCก สิ่งนึงที่คุณฝาก
 •   A#maj7  ให้คนไม่รู้จัCก คือรักและฝันไฝ่
 •   A#maj7  เป็นแรงบันดาลใจให้Cกัน
 •     แต่ว่าคุณไม่รู้หรอก
 •   A#maj7  ที่เดิมที่เราเจอะCผมมารอคุณทุกวัน
 •     A#maj7ยังไม่ทันทำอะไรให้เธอเลย
 •     เCราไม่รู้จักแต่ทำไมผมคุ้นเคย
 •     เA#maj7อื้อนเอ่ยอะไรไม่ออก
 •   C  อยากจะบอกว่ารักเธอ
 •     ยัA#maj7งไม่ทันไรเธอก็เดินออก
 •     ประCตูรถไฟปิดคุณหันมาสบตา
 •     A#maj7ลาก่อนที่รัก Cแม้เราไม่รู้จักกัน
 •  A#maj7นึ่งล้านนาCที
 •  เขาอยู่ตรงA#maj7นี้แต่เราไม่เคยเข้าใจ C
 •  ไม่เคยเคลื่อนไหว
 •  วิA#maj7นาทีสุดท้Cาย
 •  กับคำถามในA#maj7ดินแดนที่กว้างใหญ่
 •  เรCาจะได้เจอกันอีกไหม
 • A#maj7 | C |
 • A#maj7 | C |
 • A#maj7 | C |
 • A#maj7 | C |
 •   A#maj7  ในวันที่ใครสักคนยังอยู่ Cลอง ๆ มาคิดดู
 •   A#maj7  เขาอยู่ในทุกสิ่Cง แค่เราไม่เคยเข้าใจ
 •   A#maj7  ถ้าเราไม่ได้เลิกCกันก็คงจะไม่A#maj7รู้ว่า..
 •     สิ่งไหนที่มีค่าต้Cองดูแลรักษามัน
 • * | ** |
 • A#maj7 | Am7 |
 • A#maj7 | Am7 |
 • A#maj7 | Am7 |
 • A#maj7 | Am7 |
 • A#maj7 | Am7 |
 • A#maj7 | Am7 |
 •  A#maj7ม่ได้เจอกันตั้งแต่วันที่เราจบ
 •  บัCงเอิญไปพบคุณกับเขาในรูปถ่าย
 •  AhA#maj7h.. คุณอัพเดทโฟรไฟร์
 •  ไม่เกีCยวกับผมซักนิดแต่ทำไมต้องคิดมากมาย
 •  แอA#maj7บส่องคุณกับเขา เรCาแม่งโคตรเดียวดาย
 •  ใคA#maj7รกันที่ถูกทำร้าย เราCทิ้งเขาแท้ ๆ
 •  แต่ทำไมเราแพ้เป็นคนสุดท้าย
 •  ในA#maj7วันที่ฝนพรำฟ้าทำเป็นไม่สนใจ
 •  ฤดูCที่ฝนซาข้ารู้ตัวอีกทีเมื่อสายไป
 •  วิA#maj7นาทีของเธอคงไม่มีทางหวนคืน
 •  จาCกนี้บทเรียนจะสอนวิธีหายใจ
 •  คุณจะA#maj7พูดอะไรกับแฟนเก่าถ้ามีโอกาศอักครั้งนึง
 •  อะCไรก็ได้เช่นคำขอโทษหรือว่าคิดถึง
 •  เขA#maj7าสอนให้ผมรักษาสิ่งที่มีค่าก่อนที่จะสายไป C
 •  ผมไม่ขอโทษผมขอบใจ
 • * |
 •  A#maj7 | Am7 | A#maj7 | Am7 | ( x2 )


เนื้อเพลง 1Mill Jayrunในวันที่คุณมาลาจาก สิ่งนึงที่คุณฝาก ให้คนไม่รู้จัก คือรักและฝันไฝ่ เป็นแรงบันดาลใจให้กัน แต่ว่าคุณไม่รู้หรอก ที่เดิมที่เราเจอะผมมารอคุณทุกวัน ยังไม่ทันทำอะไรให้เธอเลย เราไม่รู้จักแต่ทำไมผมคุ้นเคย เอื้อนเอ่ยอะไรไม่ออก อยากจะบอกว่ารักเธอ ยังไม่ทันไรเธอก็เดินออก ประตูรถไฟปิดคุณหันมาสบตา ลาก่อนที่รัก แม้เราไม่รู้จักกัน หนึ่งล้านนาที เขาอยู่ตรงนี้แต่เราไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยเคลื่อนไหว วินาทีสุดท้าย กับคำถามในดินแดนที่กว้างใหญ่ เราจะได้เจอกันอีกไหม ในวันที่ใครสักคนยังอยู่ ลองๆมาคิดดู เขาอยู่ในทุกสิ่ง แค่เราไม่เคยเข้าใจ ถ้าเราไม่ได้เลิกกันก็คงจะไม่รู้ว่า สิ่งไหนที่มีค่าต้องดูแลรักษามัน ไม่ได้เจอกันตั้งแต่วันที่เราจบ บังเอิญไปพบคุณกับเขาในรูปถ่าย Ahh คุณอัพเดทโฟรไฟร์ ไม่เกียวกับผมซักนิดแต่ทำไมต้องคิดมากมาย แอบส่องคุณกับเขา เราแม่งโคตรเดียวดาย ใครกันที่ถูกทำร้าย เราทิ้งเขาแท้ๆ แต่ทำไมเราแพ้เป็นคนสุดท้าย ในวันที่ฝนพรำฟ้าทำเป็นไม่สนใจ ฤดูที่ฝนซาข้ารู้ตัวอีกทีเมื่อสายไป วินาทีของเธอคงไม่มีทางหวนคืน จากนี้บทเรียนจะสอนวิธีหายใจ คุณจะพูดอะไรกับแฟนเก่าถ้ามีโอกาศอักครั้งนึง อะไรก็ได้เช่นคำขอโทษหรือว่าคิดถึง เขาสอนให้ผมรักษาสิ่งที่มีค่าก่อนที่จะสายไป ผมไม่ขอโทษผมขอบใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: 1Mill ศิลปิน: Jayrun

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/jayrun-1mill.html