ChordKub.

คอร์ดเพลง เรื่องรักระหว่างเรา : Jayrun ft. Mamaoilเรื่องรักระหว่างเรา : Jayrun ft. Mamaoil
คอร์ดเพลง เรื่องรักระหว่างเรา : Jayrun ft. Mamaoil


 •     แหน่ะ! ชอบA#maj7อ่ะ แล้วมา..
 •     คอยห่วงใAmย เธอชอบมาดูแล
 •   Dm  ฉันเองประมาณว่าอื้ม!
 •     ไม่ยG7าก ไม่ง่าย สบาย ๆ
 •     ถ้าใA#maj7ช่ ก็เพราะว่าชอบ
 •     ถ้าไม่ชAmอบให้ตายก็คงไม่ใช่
 •   Dm  โลกนี้..คนมากมาย
 •     G7คุณต่างจากพวกเขาอย่างไร
 •  กระA#maj7ผมผู้ชายฉกรรจ์
 •  ที่ฟ้าลงAmทัณฑ์มาให้รักแต่เธอ
 •  บอกตามตDmรงผมมั่นใจ
 •  ผมเG7ท่ห์และเจ๋งกว่าใคร
 •     ก็แล้วแต่เA#maj7ธอ (แล้วแต่)
 •     ถ้าหากว่าเธอไม่ชอบ
 •     ให้Amทำแทบตายมันก็คงไม่ใช่
 •   Dm  โลกนี้คนมากมาย
 •     สเG7ปคของคุณต้องการอะไร
 •  ข้อ 1 A#maj7ก็คงเป็นเรื่องหน้าตา
 •  แต่หAmน้าตาดีชอบมีปัญหา
 •  แค่Dmพอ ไปวัด ไปวา
 •  G7ารมณ์ดีและมีเวลา
 •     ข้อ A#maj74 คุณไม่ต้องรวยล้นฟ้า (ไม่ต้อง)
 •     เพAmราะคนสวยมีปัญญา (นะจ๊ะ)
 •   Dm  รักฉันคนเดียวคือข้อ 5
 •     ขG7อข้อเดียวคุณทำได้แม้ะ โฮ้
 •   A#maj7  อาจไม่ดีพอ..ให้รัAmกกัน โนโนะ
 •   Dm  ผมไม่ใช่คน..ที่เธG7อฝัน
 •     เA#maj7ก็บเป็นความลับที่ดีกว่าเAmธอไม่รู้
 •   Dm  Some kind of secret
 •     I will shG7are with you (เฮ้ย! มีไรจะบอกอ่ะ)
 •   A#maj7  I need you more than
 •     anythAming in my life (คลั่งไคล้อ่ะ)
 •   Dm  I want you more than
 •     anythG7ing in my life (ต้องการอ่ะ)
 •   A#maj7  I miss you more than
 •     anyAmone in my life (โคตรคิดถึงอ่ะ)
 •   Dm  i love you more than
 •     anythG7ing เข้าใจมั้ย (ก็รักอ่ะ) โย่ว
 •     ถ้าคุณบูA#maj7ชาวัตถุหรือว่าคลั่งแบรนด์เนม
 •     คุณคงเหAmมาะกับตี๋ซิ่งขับอีคุปเป้
 •   Dm  Yeh เด็กแม่งโคตรเท่ห์
 •     G7คุณอยากได้ทำสวามี
 •   A#maj7  อ่ะหรือคุณสวยสั่งได้ โคตรเอาแต่ใจ
 •   Am  คุณโยนเข็มสักพันเล่มลงในทะเล
 •   Dm  ไปงมหากันแทบพลิกมหาสมุทร
 •     คุณสั่งใG7ห้เอาเข็มทั้งหมด
 •     มาตีเป็นทั่งในที่สุด
 •   A#maj7  หากคุณชอบความงาม..ของท้องทะเAm
 •     มองหาบ่อน้ำกลางทะเลทราย
 •   Dm  คุณชอบเพชรเม็ดงามที่ยังไม่เจียระไน
 •   G7  ไม่มีไรมากก็แปลว่าคุณนะชอบผม
 •   A#maj7  ผมเป็นประเภททาสรัก ประเภทแรกก็หลง
 •   Am  รักง่ายแต่เลิกยาก ทุกครั้งคือรักแDmรก
 •     พร้อมจะถอดเสื้อกลางสนามหญ้า
 •     พG7รรณนาวลีรักวอนจูเลียตมารักข้า
 •   A#maj7  ผมไม่มีแหวนเพชรผมขอคุAmณแต่งงาน
 •     ด้วยเส้นขอบฟ้ายันซันเซ็ต
 •   Dm  ผมคือใครคุณถาม ก็แค่ชายฉกG7รรจ์
 •     ใครที่รักคุณที่สุดในแดนสยาม
 • A#maj7 | Am |
 • Dm | G7 |
 • A#maj7 | Am |
 • Dm | G7 |
 •   A#maj7  ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก  Am
 •   Dm  ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก  G7
 •   A#maj7  ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก
 •   Am  ที่รักคุณที่สุดในประเทศชาติ
 •   Dm  ทาสรักประเภทแรก รัก รัก
 •   G7  รักง่ายแต่เลิกยากทุกครั้งคือครั้งแรก
 •   A#maj7  ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก   Am
 •   Dm  ที่รักคุณที่สุดในประเทศชาติ  G7  เอ้..
 •     A#maj7อ้.. ฉันชอบความงาม..ของท้องทะAmเล
 •     มองหาบ่อน้ำกลางทะเลทรายนะ
 •   Dm  ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก
 •   G7  ที่รักคุณที่สุดในประเทศชาติ 
 • * | * |
 • A#maj7 | Am |
 • Dm | G7 |
 • A#maj7 | Am |
 • Dm | G7 |


เนื้อเพลง เรื่องรักระหว่างเรา Jayrun ft. Mamaoilแหน่ะ! ชอบอ่ะ แล้วมา คอยห่วงใย เธอชอบมาดูแล ฉันเองประมาณว่าอื้ม! ไม่ยาก ไม่ง่าย สบายๆ ถ้าใช่ ก็เพราะว่าชอบ ถ้าไม่ชอบให้ตายก็คงไม่ใช่ โลกนี้คนมากมาย คุณต่างจากพวกเขาอย่างไร กระผมผู้ชายฉกรรจ์ ที่ฟ้าลงทัณฑ์มาให้รักแต่เธอ บอกตามตรงผมมั่นใจ ผมเท่ห์และเจ๋งกว่าใคร ก็แล้วแต่เธอ แล้วแต่ ถ้าหากว่าเธอไม่ชอบ ให้ทำแทบตายมันก็คงไม่ใช่ โลกนี้คนมากมาย สเปคของคุณต้องการอะไร ข้อ 1 ก็คงเป็นเรื่องหน้าตา แต่หน้าตาดีชอบมีปัญหา แค่พอ ไปวัด ไปวา อารมณ์ดีและมีเวลา ข้อ 4 คุณไม่ต้องรวยล้นฟ้า ไม่ต้อง เพราะคนสวยมีปัญญา นะจ๊ะ รักฉันคนเดียวคือข้อ 5 ขอข้อเดียวคุณทำได้แม้ะ โฮ้ อาจไม่ดีพอให้รักกัน โนโนะ ผมไม่ใช่คนที่เธอฝัน เก็บเป็นความลับที่ดีกว่าเธอไม่รู้ Some kind of secret I will share with you เฮ้ย! มีไรจะบอกอ่ะ I need you more than anything in my life คลั่งไคล้อ่ะ I want you more than anything in my life ต้องการอ่ะ I miss you more than anyone in my life โคตรคิดถึงอ่ะ i love you more than anything เข้าใจมั้ย ก็รักอ่ะ โย่ว ถ้าคุณบูชาวัตถุหรือว่าคลั่งแบรนด์เนม คุณคงเหมาะกับตี๋ซิ่งขับอีคุปเป้ Yeh เด็กแม่งโคตรเท่ห์ คุณอยากได้ทำสวามี อ่ะหรือคุณสวยสั่งได้ โคตรเอาแต่ใจ คุณโยนเข็มสักพันเล่มลงในทะเล ไปงมหากันแทบพลิกมหาสมุทร คุณสั่งให้เอาเข็มทั้งหมด มาตีเป็นทั่งในที่สุด หากคุณชอบความงามของท้องทะเล มองหาบ่อน้ำกลางทะเลทราย คุณชอบเพชรเม็ดงามที่ยังไม่เจียระไน ไม่มีไรมากก็แปลว่าคุณนะชอบผม ผมเป็นประเภททาสรัก ประเภทแรกก็หลง รักง่ายแต่เลิกยาก ทุกครั้งคือรักแรก พร้อมจะถอดเสื้อกลางสนามหญ้า พรรณนาวลีรักวอนจูเลียตมารักข้า ผมไม่มีแหวนเพชรผมขอคุณแต่งงาน ด้วยเส้นขอบฟ้ายันซันเซ็ต ผมคือใครคุณถาม ก็แค่ชายฉกรรจ์ ใครที่รักคุณที่สุดในแดนสยาม ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก ที่รักคุณที่สุดในประเทศชาติ ทาสรักประเภทแรก รัก รัก รักง่ายแต่เลิกยากทุกครั้งคือครั้งแรก ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก ที่รักคุณที่สุดในประเทศชาติ เอ้ เอ้ ฉันชอบความงามของท้องทะเล มองหาบ่อน้ำกลางทะเลทรายนะ ผมเป็นประเภททาสรักประเภทแรก ที่รักคุณที่สุดในประเทศชาติ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เรื่องรักระหว่างเรา ศิลปิน: Jayrun,Mamaoil

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/jayrun-ruang-ra-wung-rao.html