ChordKub.

คอร์ดเพลง รักจัง : พี สะเดิดรักจัง : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง รักจัง : พี สะเดิด


 • F#m | F#m E |
 • A C# | F#m A |
 • Bm E | A |
 •  ไม่มีสิ่งใEด..
 •  ทำใC#mห้อุ่นใจเท่าเF#mธอ
 •  ในทุกAวันที่ตื่นมาเBmจอ..
 •  กับเรื่องรEาวรุมเร้าร้อAยพัน
 •  ใช้ชีF#mวิตร่วมกับความเหEงา
 •  เดินตัวเปC#mล่ามานานแสF#mนนาน
 •  จนเธอมAาแต่งตั้งให้Bmฉัน..
 •  เป็นบุคEคลสำคัญขอAงใจ
 •  แค่เรื่องเล็กน้Eอย..
 •  เธC#mอก็คอยเทคแF#mคร์
 •  ทำงานอAยู่ก็ยังดูแBm
 •  ให้รู้Eสึกดี ๆ มากมAาย
 •  ยกตัวอF#mย่างชีวิตวันEนี้
 •  ทำงานไC#mป ก็เผลอยิ้มไF#m
 •  เหตุก็เพรAาะมีกำลังใBmจ..
 •  ส่งมาไEม่ขาดสายจาAกเธอ..
 •  ถ้าเดาไF#mม่ผิด
 •  คิดEถึงกันอยู่ใช่F#mไหม
 •  ดีAจังที่ความห่วงใBmย..
 •  ถูกส่งมาใEห้สม่ำเสAมอ
 •  อยากบอกอีกคF#mรั้ง..ว่าC#m C#รักจัง..     รักเF#mธอ..
 •  คำAนี้ยามที่เราเจBm
 •  เธออยากจะEฟังข้างหูหรือAเปล่า
 •  บอกเธอหรือEยัง..
 •  ว่าC#mดีใจที่มีF#mเธอ
 •  ตั้งแAต่วันแรกที่เBmจอ
 •  จนวันEนี้ก็รักเหมือAนเก่า
 •  อยF#mากกระซิบให้Eฟัง
 •  ว่ามีเC#mธอแล้วใจลืมเหF#mงา
 •  ทุกแAรงใจที่ใช้Bmก้าว
 •  ได้จากคำEหวาน ๆ ของAเธอ
 • E C#m | F#m A |
 • Bm E | A |
 • F#m C# | F#m A |
 • Bm E | A |
 • * |
 •  คำF#mนี้ยามที่เราเBmจอ
 •  เธออยากจะEฟังข้างหูหรืAอเปล่า..
 •  รักBmจัง.. รักเAธอ..


เนื้อเพลง รักจัง พี สะเดิดไม่มีสิ่งใด ทำให้อุ่นใจเท่าเธอ ในทุกวันที่ตื่นมาเจอ กับเรื่องราวรุมเร้าร้อยพัน ใช้ชีวิตร่วมกับความเหงา เดินตัวเปล่ามานานแสนนาน จนเธอมาแต่งตั้งให้ฉัน เป็นบุคคลสำคัญของใจ แค่เรื่องเล็กน้อย เธอก็คอยเทคแคร์ ทำงานอยู่ก็ยังดูแล ให้รู้สึกดีๆมากมาย ยกตัวอย่างชีวิตวันนี้ ทำงานไป ก็เผลอยิ้มไป เหตุก็เพราะมีกำลังใจ ส่งมาไม่ขาดสายจากเธอ ถ้าเดาไม่ผิด คิดถึงกันอยู่ใช่ไหม ดีจังที่ความห่วงใย ถูกส่งมาให้สม่ำเสมอ อยากบอกอีกครั้งว่ารักจัง รักเธอ คำนี้ยามที่เราเจอ เธออยากจะฟังข้างหูหรือเปล่า บอกเธอหรือยัง ว่าดีใจที่มีเธอ ตั้งแต่วันแรกที่เจอ จนวันนี้ก็รักเหมือนเก่า อยากกระซิบให้ฟัง ว่ามีเธอแล้วใจลืมเหงา ทุกแรงใจที่ใช้ก้าว ได้จากคำหวานๆของเธอ คำนี้ยามที่เราเจอ เธออยากจะฟังข้างหูหรือเปล่า รักจัง รักเธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: รักจัง ศิลปิน: พี สะเดิด เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/p-rak-jung.html