ChordKub.

คอร์ดเพลง คนบ้านเดียวกัน : พี สะเดิดคนบ้านเดียวกัน : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง คนบ้านเดียวกัน : พี สะเดิด


 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 •  Gmนบ้านเดียวกัน
 •  แค่มองตากันก็เข้าใจอFยู่
 • Gmรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน
 •  ว่าหนักแค่ไหนบนหนทางFสู้
 •  ยัGmงมีคำปลอบโยน ยังFมีคำปลอบใจ
 •  มีGmคำว่าซำบายดีA#บ่ให้กันเสFมอ
 •  เด้อคนบ้าGmนเฮา..
 •  อ้Dmายทิดเคน เข้ามาเป็น..
 •  Gmนขับแท็กซี่
 •  จาDmกร้อยเอ็ด เฮ็ดนาได้..
 •  เอGmาไปใช้แต่หนี้
 •  ตัCmดสินใจหิ้วกระเป๋A#าเดินทาง
 •  มาCmสู้กลางเมืองใหA#ญ่เมืองนี้
 •  Cmด้เจอกันอยู่ร้านลA#าบหลายที
 •  Gmป็นจั่งใด๋พี่โชคหมานบ่Fน้อ..
 • * |
 •     โGmอ๊ย.. น้A#อ..
 •     โอะโFอ๊ยน้อ.. คนบ้A#านเฮา
 •   Gm  ให้โชค ให้หมาน ให้มั่ง ให้มี..
 •     ให้อยู่ดีมีแฮง อยู่แดงมีฮี
 •     เด้อครับพี่น้อง..
 •  น้Dmองตั๊กแตน เข้ามาเป็น..
 •  สาGmวโรงงานเย็บผ้า
 •  แรDmงที่ใช้กับเงินที่ได้..
 •  ยัGmงบ่เคยคุ้มค่า
 •  นักเCmรียน ม.ปลาย จากภA#าคอีสาน
 •  กลายเCmป็นแรงงานถูกA#กดราคา
 •  น้องCmมาซื้อลาบ เฮาไA#ด้เว้าจา
 •  จั่งใGmด๋อดสาเอาก่อนเด้อนFาง..
 • Gm | Gm |
 • Gm | Gm |
 • Cm | Cm |
 • F | Gm |
 • * | ** |
 •  คนบ้านCm | Fเฮา..
 •  คนบ้านเดียวGmกัน
 •  คนบ้านCm | Fเฮา..
 •  คนบ้านเดีGmยวกัน..


เนื้อเพลง คนบ้านเดียวกัน พี สะเดิดคนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน ว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ ยังมีคำปลอบโยน ยังมีคำปลอบใจ มีคำว่าซำบายดีบ่ให้กันเสมอ เด้อคนบ้านเฮา อ้ายทิดเคน เข้ามาเป็น คนขับแท็กซี่ จากร้อยเอ็ด เฮ็ดนาได้ เอาไปใช้แต่หนี้ ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทาง มาสู้กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ ได้เจอกันอยู่ร้านลาบหลายที เป็นจั่งใด๋พี่โชคหมานบ่น้อ โอ๊ย น้อ โอะโอ๊ยน้อ คนบ้านเฮา ให้โชค ให้หมาน ให้มั่ง ให้มี ให้อยู่ดีมีแฮง อยู่แดงมีฮี เด้อครับพี่น้อง น้องตั๊กแตน เข้ามาเป็น สาวโรงงานเย็บผ้า แรงที่ใช้กับเงินที่ได้ ยังบ่เคยคุ้มค่า นักเรียน ม.ปลาย จากภาคอีสาน กลายเป็นแรงงานถูกกดราคา น้องมาซื้อลาบ เฮาได้เว้าจา จั่งใด๋อดสาเอาก่อนเด้อนาง คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คนบ้านเดียวกัน ศิลปิน: พี สะเดิด เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/p-kon-baan-deo-gan.html