ChordKub.

คอร์ดเพลง คนบ้านเฮา : พี สะเดิดคนบ้านเฮา : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง คนบ้านเฮา : พี สะเดิด


 • C | Am |
 • C | Am |
 • C | Am |
 • C | Am |
 •   C  เลี้ยวซ้ายมาตามหัวใจที่ใAmฝ่ ที่ฝัน
 •   C  ล้มลุกคลุกคลานมานานแค่ไAmหนใจเอ๋ย
 •   F  สิ่งที่ฝันไกล.. Emยังไม่ใกล้เลย
 •   Dm  แต่ก็ยังนับว่าโGชคดี
 •   C  ที่เลี้ยวมาพบเจอเธอระหAmว่างทางฝัน
 •   C  ณ คืนและวันที่มันเหน็บหนAmาวอย่างนี้
 •   F  ก่อไฟด้วยกัน.. Emห่มความใฝ่ฝันที่มี
 •   Dm  สิ่งที่ไกล อาจใกGล้สักวัน
 •  คนบ้านเCฮา..ฮักEmกันอยู่ในเมืองหAmลวง
 •  เอาใGจนักสู้สองดFวง..มัดรวมเป็นดวงเดียGวกัน
 •  สักวันหนึ่งCฟ้า..เมตEmตาต่อคนช่างAmฝัน
 •  คงไGด้เลี้ยวขวาด้Fวยกัน
 •  กลับGคืนถิ่นฐานบ้า(C)นเฮา     (G)
 •   C  ทุ่มเทเรี่ยวแรงแปลงรักเป็นหAmนึ่งเติมฝัน
 •   C  ส้มตำแจ่วบอง ปลาจ่อม ยังหอAmมห้องเช่า
 •   F  สุดทางฝันไกล.. Emใกล้แค่ใจของเรา
 •   Dm  คืนใดหนGาว กอดกัCนก็อุ่น   G
 • * | ** |
 • C | Am |
 • C | Am |
 • F | Em |
 • Dm G | C G |
 • * | ** | ** |
 • C | Am | ( x2 ) |
 • C |


เนื้อเพลง คนบ้านเฮา พี สะเดิดเลี้ยวซ้ายมาตามหัวใจที่ใฝ่ ที่ฝัน ล้มลุกคลุกคลานมานานแค่ไหนใจเอ๋ย สิ่งที่ฝันไกล ยังไม่ใกล้เลย แต่ก็ยังนับว่าโชคดี ที่เลี้ยวมาพบเจอเธอระหว่างทางฝัน ณ คืนและวันที่มันเหน็บหนาวอย่างนี้ ก่อไฟด้วยกัน ห่มความใฝ่ฝันที่มี สิ่งที่ไกล อาจใกล้สักวัน คนบ้านเฮาฮักกันอยู่ในเมืองหลวง เอาใจนักสู้สองดวงมัดรวมเป็นดวงเดียวกัน สักวันหนึ่งฟ้าเมตตาต่อคนช่างฝัน คงได้เลี้ยวขวาด้วยกัน กลับคืนถิ่นฐานบ้านเฮา ทุ่มเทเรี่ยวแรงแปลงรักเป็นหนึ่งเติมฝัน ส้มตำแจ่วบอง ปลาจ่อม ยังหอมห้องเช่า สุดทางฝันไกล ใกล้แค่ใจของเรา คืนใดหนาว กอดกันก็อุ่น

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คนบ้านเฮา ศิลปิน: พี สะเดิด เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: ศิลาแลง อาจสาลี

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/p-kon-baan-how.html