ChordKub.

คอร์ดเพลง คิดฮอดอยู่เด้อ : พี สะเดิดคิดฮอดอยู่เด้อ : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง คิดฮอดอยู่เด้อ : พี สะเดิด


 • Dm | Dm |
 • Dm | Dm |
 • F C | Dm C |
 • Gm Am | Dm |
 •  คิดฮอดอยู่เFด้อ เหงามาก็เผC/EลอแอบดูรูปDmถ่าย
 •  ป่านCนี้เจ้าเป็นจั่งใFด๋
 •  คิดฮอดคนไGmกลจั่งอ้าAmยบ่น้อ
 •  อ้ายมาทำงาA#น สู้เพื่อวัDmนที่เราเฝ้าFรอ
 •  อยู่ไCกลถึง กทFม. ยังมีเจ้าGmรอส่งกำลัAmงใจ
 •  สัญญาเอาไFว้ สิ บ่ มีไCผซ้อนใจแทนเDmจ้า
 •  ถึงอ้Cายสิพ้อผู้สFาว ผู้งามกว่าเGmจ้า..ทำงานชิดAmใกล้
 •  แต่ไม่เคยเผA#ลอรับข้อเสDmนอของสายFตาใคร
 •  น้องหDmล่าเจ้าอย่าคิดหFลาย
 •  จงเชื่อมั่CนในฮักเฮาFที่มี
 •  ส่งความคิดA#ถึง..ผ่านเสี้Cยวเดือนแรมแต้มDmฟ้า
 •  คืนCสู่ถิ่นฐานบ้านA#นา..
 •  ไปกอดแก้วCตาแทนมืออ้Fายนี้
 •  ก่อนเCข้ารั้วบ้Dmาน..ช่วยลอยลอดผ่านซุ้มดอกรGmาตรี
 •  หอมใFดเจ้าดอมคืนDmนี้..
 •  ให้แทนหอมGmที่ใจอ้ายฝาAmกมา
 •  คิดฮอดอยู่เFด้อ
 •  ดึกแล้วยังเผCลอ หัวใจDmฮำฮอน
 •  สอดCรูปเจ้าคืนใต้หFมอน
 •  ก่ายหน้าผากนGmอน คิดถึงดวAmงหน้า F
 •  บ่ โดนดอกน้A#อง..ที่ตัวเฮาสDmอง..ต้องไกลครึ่Fงฟ้า
 •  มีเDmงินสิคืนไปFหา สวมสร้อยสัญCญา..ว่าFที่เจ้าสาว
 • Dm | F |
 • Dm | F |
 • A# C | F |
 • * | ** |
 •  Dm | Dm | ( x2 )


เนื้อเพลง คิดฮอดอยู่เด้อ พี สะเดิดคิดฮอดอยู่เด้อ เหงามาก็เผลอแอบดูรูปถ่าย ป่านนี้เจ้าเป็นจั่งใด๋ คิดฮอดคนไกลจั่งอ้ายบ่น้อ อ้ายมาทำงาน สู้เพื่อวันที่เราเฝ้ารอ อยู่ไกลถึง กทม.ยังมีเจ้ารอส่งกำลังใจ สัญญาเอาไว้ สิ บ่ มีไผซ้อนใจแทนเจ้า ถึงอ้ายสิพ้อผู้สาว ผู้งามกว่าเจ้าทำงานชิดใกล้ แต่ไม่เคยเผลอรับข้อเสนอของสายตาใคร น้องหล่าเจ้าอย่าคิดหลาย จงเชื่อมั่นในฮักเฮาที่มี ส่งความคิดถึงผ่านเสี้ยวเดือนแรมแต้มฟ้า คืนสู่ถิ่นฐานบ้านนา ไปกอดแก้วตาแทนมืออ้ายนี้ ก่อนเข้ารั้วบ้านช่วยลอยลอดผ่านซุ้มดอกราตรี หอมใดเจ้าดอมคืนนี้ ให้แทนหอมที่ใจอ้ายฝากมา คิดฮอดอยู่เด้อ ดึกแล้วยังเผลอ หัวใจฮำฮอน สอดรูปเจ้าคืนใต้หมอน ก่ายหน้าผากนอน คิดถึงดวงหน้า บ่ โดนดอกน้องที่ตัวเฮาสองต้องไกลครึ่งฟ้า มีเงินสิคืนไปหา สวมสร้อยสัญญาว่าที่เจ้าสาว

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คิดฮอดอยู่เด้อ ศิลปิน: พี สะเดิด สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/06/p-kid-hod-you.html