ChordKub.

คอร์ดเพลง อยากหายใจข้างๆเธอ : พี สะเดิดอยากหายใจข้างๆเธอ : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง อยากหายใจข้างๆเธอ : พี สะเดิด


 • Em |
 • Em Bm | Em D |
 • Em D | Em D |
 • Em Bm | Am D |
 • G D | G |
 •  มันเกิดอะไGร.. กัDบหัวใจล่Em Dะนี่
 •  เจอเธอหนึ่Emงที ก็ลืDมไม่ลงEmขึ้นมา   D
 •  อยากเข้าไปใEmกล้
 •  อยากหอบหัวใBmจไปกองตรEmงหน้า
 •  Gล้วคุกเข่าบอกAmว่า..
 •  ไอ เลิฟ ยู แท้น้อผู้สDาว
 •  กล่อมหัวใGจนอน นับแDกะไปจนซEmอดแจ้ง  D
 •  คิดฮอดแก้Emมแดง..ขึ้นมDาบ่เป็นตEmาอยู่   D
 •  เฮามันต๊อกEmต๋อย ด้อยวาสBmนาก็พอจะEmรู้
 •  แต่เGกิดมาต้องมีAmคู่
 •  คันหัวใจอDยู่สิเฮ็ดจังใGด๋..
 •  อยากหาEmยใจ..บนโBmลกใบนี้ข้าEmงเธอ   D
 •  อยากตื่นมEmาเจอ..กับเDธอทุกวันไGด้ไหม  D
 •  อยากจอดความEmรัก ที่ตักของเBmธอเป็นที่สุดAmท้าย
 •  นอกจDากรักประเทศไGทย
 •  แล้วยังรักเDธอหมดใจดวGงนี้
 • Em D | G |
 •  ถ้าหากผู้สGาว..ไม่Dมีเจ้าของหัEmวใจ..  D
 •  ขอหน่อยไEmด้ไหม ให้โDอกาสใจEmสักที    D
 •  เธอเที่ยวมาEmทำ..ให้คันหัวใBmจยิก ๆ อย่าEmงนี้
 •  เลGยตั้งใจอีAmหลี อย่าหลอกกันเDด้อ
 •  สาวหมากหGอยคัน
 • Em Bm | Em D |
 • Em D | Em D |
 • Em Bm | Em D |
 • Am D | G | G |
 • * |
 • Em D | G |
 • ** |
 •  เธอเที่ยวมาEmทำ..ให้คันหัวใBmจยิก ๆ อย่าEmงนี้
 •  เลGยตั้งใจอีAmหลี อย่าหลอกกันเDด้อ
 •  สาวหมากหGอยคัน
 • Em Bm | Em G |
 • Am D | G | G |


เนื้อเพลง อยากหายใจข้างๆเธอ พี สะเดิดมันเกิดอะไร กับหัวใจล่ะนี่ เจอเธอหนึ่งที ก็ลืมไม่ลงขึ้นมา อยากเข้าไปใกล้ อยากหอบหัวใจไปกองตรงหน้า แล้วคุกเข่าบอกว่า ไอ เลิฟ ยู แท้น้อผู้สาว กล่อมหัวใจนอน นับแกะไปจนซอดแจ้ง คิดฮอดแก้มแดงขึ้นมาบ่เป็นตาอยู่ เฮามันต๊อกต๋อย ด้อยวาสนาก็พอจะรู้ แต่เกิดมาต้องมีคู่ คันหัวใจอยู่สิเฮ็ดจังใด๋ อยากหายใจบนโลกใบนี้ข้างเธอ อยากตื่นมาเจอกับเธอทุกวันได้ไหม อยากจอดความรัก ที่ตักของเธอเป็นที่สุดท้าย นอกจากรักประเทศไทย แล้วยังรักเธอหมดใจดวงนี้ ถ้าหากผู้สาวไม่มีเจ้าของหัวใจ ขอหน่อยได้ไหม ให้โอกาสใจสักที เธอเที่ยวมาทำให้คันหัวใจยิกๆอย่างนี้ เลยตั้งใจอีหลี อย่าหลอกกันเด้อ สาวหมากหอยคัน เธอเที่ยวมาทำให้คันหัวใจยิกๆอย่างนี้ เลยตั้งใจอีหลี อย่าหลอกกันเด้อ สาวหมากหอยคัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: อยากหายใจข้างๆเธอ ศิลปิน: พี สะเดิด สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/p-yak-hi-jai-kung-ter.html