ChordKub.

คอร์ดเพลง ใครคนนั้น : พลพล x Labanoon (ลาบานูน)ใครคนนั้น : พลพล x Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง ใครคนนั้น : พลพล x Labanoon (ลาบานูน)


 • Am | D | G |
 • G |
 •  กาลเวAmลาทำให้เราต้องจDากกัน
 •  ความผูกGพันไม่เคยจางหEmาย
 •  ยังคงนึกAmถึงวันที่มีความหDมาย.. อยู่เสมอ.G].    |          [G
 •  หวนคิดAmถึงใครคนนั้นที่จDากไป
 •  ป่านนี้เGธอจะเป็นเช่นEmไร
 •  ได้เเต่ฝากAmไว้ผ่านสายลมความห่Dวงใย..
 •  ช่วยส่งถึGงเธอ    G7
 •  และยังคงคิดCถึงเสมอ.D.
 •  ยังคงรักเGธอ..ไม่เคยเปลี่ยนแEmปลง
 •  ยังคงจำเรื่องรCาว..ทุกวินาDที
 •  ที่มีเธอร่วมเGดิน ร่วมสร้างความG7ฝัน
 •  ฉันยังคงคิดCถึงทุกครั้ง.D.
 •  ยามลืมตาขึ้นGมา  ตื่นมาจากEmฝัน
 •  แม้รู้ว่าคงไAmม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้Dมทุกครั้ง
 •  คราวนึกถึGงเธอ   G
 •  กอดแน่นแค่ไAmหน  สุดท้ายก็ต้Dองปล่อย
 •  ฝันดีแค่ไGหน  สุดท้ายก็ต้Emองตื่น
 •  กอดเก็บเรื่องรAmาวที่ไม่อาจจะย้Dอนคืน
 •  ฉันคงต้องเข้Gาใจ
 • ** |
 •   Em ยังคงจำเรื่องรCาว.. เธอเเละGฉัน  ไม่เDคยลืม
 •   Em ยังมีคำภาวCนา.. จากใจGฉัน.. ให้เDธอ..อยู่เสมอ..
 • Am | D | G |
 • G |
 • ** |
 •  แต่ฉันยังคงแอบAmยิ้มทุกครั้ง
 •  แด่ใครคนนั้นที่Dทำให้จำ ก็สุขใจ...
 • G | G | G | G |
 • G |


เนื้อเพลง ใครคนนั้น พลพล x Labanoon ลาบานูนกาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพันไม่เคยจางหาย ยังคงนึกถึงวันที่มีความหมาย อยู่เสมอ หวนคิดถึงใครคนนั้นที่จากไป ป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไร ได้เเต่ฝากไว้ผ่านสายลมความห่วงใย ช่วยส่งถึงเธอ และยังคงคิดถึงเสมอ ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังคงจำเรื่องราวทุกวินาที ที่มีเธอร่วมเดิน ร่วมสร้างความฝัน ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้ง ยามลืมตาขึ้นมา ตื่นมาจากฝัน แม้รู้ว่าคงไม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง คราวนึกถึงเธอ กอดแน่นแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปล่อย ฝันดีแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องตื่น กอดเก็บเรื่องราวที่ไม่อาจจะย้อนคืน ฉันคงต้องเข้าใจ ยังคงจำเรื่องราว เธอเเละฉัน ไม่เคยลืม ยังมีคำภาวนา จากใจฉัน ให้เธออยู่เสมอ แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง แด่ใครคนนั้นที่ทำให้จำ ก็สุขใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ใครคนนั้น ศิลปิน: พลพล,Labanoon

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2018/01/krai-kon-nun.html