ChordKub.

คอร์ดเพลง เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ : พั้นช์ วรกาญจน์ (ประกอบละครโซ่เวรี)เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ : พั้นช์ วรกาญจน์ (ประกอบละครโซ่เวรี)
คอร์ดเพลง เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ : พั้นช์ วรกาญจน์ (ประกอบละครโซ่เวรี)


 • G D/F# | Em Dm |
 • Cmaj7 | Dsus4 D |
 •  รัGกของฉันอาจD/F#ดูไม่รู้
 •  เพราะEm7รักของฉันมันคDงซ่อนอยู่
 •  ส่วนลึCmaj7กภายในของหัBm7วใจ จนเAm7กินจะหยั่งรู้ไDด้
 •  รัGกของฉันอาจมD/F#องไม่เห็น
 •  เหEm7มือนว่าฉันเป็นDm7คนเยือกเย็น
 •  แต่Cmaj7ฉันก็ทรมานทั้งหัBm7วใจ ในAm7สิ่งที่มันเป็นDไป
 •  อาจดูว่าฉัCmaj7นคนนี้ไม่Bm7มีหัวใจ
 •  ไม่เหลืAm7อความทรงจำที่ผ่าGนมา
 •  อาจดูว่าฉัCmaj7นคนนี้ไม่Bm7มีน้ำตา แAm7ต่ข้างในหัวใD
 •  เจ็บที่รัGกแต่ไม่อาจให้เธอD/F#รู้
 •  เจ็บที่ฉัEm7นต้องปิดบังซ่อนDอยู่..
 •  ทุกCmaj7วัน..ต้องBm7ทำให้ดู..ว่าฉัAm7นไม่เป็นอะไร Dsus4
 •  เจ็บแค่ไGหนก็ไม่อาจให้เธอD/F#รู้
 •  เจ็บแค่ไEm7หน ก็ยังรักDm7อยู่
 •  ห้ามใCmaj7จ..อย่างBm7ไร  ไม่Em7รู้
 •  ให้Am7ฉัน..หยุดคิDดเรื่องเธอสัก(G)ที
 • G D/F# | Em7 D |
 • Cmaj7 | Dsus4 D |
 •  ทุGก ๆ ครั้งเธD/F#อคงไม่รู้  Em7ใจของฉันที่มัDm7นซ่อนอยู่
 •  แบกรัCmaj7บความทรมานสักเท่Bm7าไร ในAm7สิ่งที่เธอทำDsus4ไป
 • * | ** |
 • G D/F# | Em7 Dm7 |
 • Cmaj7 Bm7 | Am7 Dsus4 |
 • * | ** |
 •  ห้ามใCmaj7จ..อย่างBm7ไร  ไม่Em7รู้
 •  ให้Am7ฉัน..หยุดรัDsus4กเธอไป.. G  สักที..
 • G |


เนื้อเพลง เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ (Ost.โซ่เวรี) พั้นช์ วรกาญจน์ (ประกอบละครโซ่เวรี)รักของฉันอาจดูไม่รู้ เพราะรักของฉันมันคงซ่อนอยู่ ส่วนลึกภายในของหัวใจ จนเกินจะหยั่งรู้ได้ รักของฉันอาจมองไม่เห็น เหมือนว่าฉันเป็นคนเยือกเย็น แต่ฉันก็ทรมานทั้งหัวใจ ในสิ่งที่มันเป็นไป อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีหัวใจ ไม่เหลือความทรงจำที่ผ่านมา อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีน้ำตา แต่ข้างในหัวใจ เจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉันไม่เป็นอะไร เจ็บแค่ไหนก็ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บแค่ไหน ก็ยังรักอยู่ ห้ามใจอย่างไร ไม่รู้ ให้ฉันหยุดคิดเรื่องเธอสักที ทุกๆครั้งเธอคงไม่รู้ ใจของฉันที่มันซ่อนอยู่ แบกรับความทรมานสักเท่าไร ในสิ่งที่เธอทำไป ห้ามใจอย่างไร ไม่รู้ ให้ฉันหยุดรักเธอไป สักที

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ (Ost.โซ่เวรี) ศิลปิน: พั้นช์ วรกาญจน์ เนื้อร้อง/ทำนอง: ฟองเบียร์เรียบเรียง: ธนา ลวสุตสังกัดค่าย: musiccream

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2020/08/punch--jeb-kae-nai-gor-young-rak-you.html