ChordKub.

คอร์ดเพลง จำเลยรัก : พั้นช์ วรกาญจน์จำเลยรัก : พั้นช์ วรกาญจน์
คอร์ดเพลง จำเลยรัก : พั้นช์ วรกาญจน์


 • Bm A | G A |
 • Bm A | G A |
 •   Bm  เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉัBm Aนใย
 •     ฉันGทำ..อะไAรให้เธอเคืBmองขุ่น   A
 •     ปรักปGรำ..ฉันเป็DนจำเลยของEmคุณ
 •     นี่หรือDพ่อนักGบุญ แท้จC#ริงคุณคือคนF#ป่า
 •   Bm  ไม่ขอคุกเข่าเฝ้าง้Bmองอน  A
 •     แม้ใGจ..ขาดรAอน ขอตายBmดีกว่า   A
 •     ไม่ขGอ..ร้องใDครให้กรุEmณา ไม่ขอเF#mศร้าโศGกา
 •     หรือบีบน้ำC#ตาอ้อนวอนใคBmร ๆ
 •   Bm  เชิญคุณลงทัณฑ์บัญBชา
 •   Em  จนสมอุราจนสาแD#m C#ก่ใจ
 •     ไม่มีF#วันที่C#/F#ฉันจะร้องD#mไห้
 •     C#ร่ำ..ไBร เพราะฉันมิBmใช่หญิงเจ้าA#mน้ำตา..  F#
 •   Bm  กักขังฉันเถิดกักขัBm Aงไป
 •     ขังGตัว อย่าAขังหัวใจBmดีกว่า  A
 •     อย่าGขังหัวF#mใจให้ทรEmมาน ให้ฉันเF#mศร้าโศEmกา
 •     เหมือนDว่าฉันเC#dimป็นเช่นG A Bmดังจำเลย
 • Bm |
 • * | ** |
 • Bm |


เนื้อเพลง จำเลยรัก พั้นช์ วรกาญจน์เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใย ฉันทำอะไรให้เธอเคืองขุ่น ปรักปรำฉันเป็นจำเลยของคุณ นี่หรือพ่อนักบุญ แท้จริงคุณคือคนป่า ไม่ขอคุกเข่าเฝ้าง้องอน แม้ใจขาดรอน ขอตายดีกว่า ไม่ขอร้องใครให้กรุณา ไม่ขอเศร้าโศกา หรือบีบน้ำตาอ้อนวอนใครๆ เชิญคุณลงทัณฑ์บัญชา จนสมอุราจนสาแก่ใจ ไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้ ร่ำไร เพราะฉันมิใช่หญิงเจ้าน้ำตา กักขังฉันเถิดกักขังไป ขังตัว อย่าขังหัวใจดีกว่า อย่าขังหัวใจให้ทรมาน ให้ฉันเศร้าโศกา เหมือนว่าฉันเป็นเช่นดังจำเลย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: จำเลยรัก ศิลปิน: พั้นช์ วรกาญจน์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2020/11/punch-jom-loei-rak.html