ChordKub.

คอร์ดเพลง Goodbye : PUNGoodbye : PUN
คอร์ดเพลง Goodbye : PUN


 • A# | A# |
 •  เรA#ากำลังกอดF/Aกันอยู่หรือเGmปล่า
 •  เพราะCmฉันไม่รู้สึกA#ถึงเธออีกแFล้ว
 •  ถ้าหากฉันA#พูดออกมา
 •  จะฟังดูใF/Aจร้ายหรือGmเปล่า..
 •  ภาCmพของเธอกำลังA#เลือนราง
 •  จากควFามทรงจำฉัน
 •  (และ/แต่)มันไม่ไG#ด้ผิดCmที่เธอที่A#ยังรู้สึก
 •  G#ป็นเพราะฉันเCmองที่หมดใFจไปง่าย ๆ
 •  ฉันไม่ไA#ด้รักเธDอเหมือนก่Gmอน
 •  และเธอไม่คCmวรต้องเA#จอแบบFนี้..
 •  จะไม่A#ขอให้เDธอเข้าใจ Gm
 •  ไม่ได้ขอให้เธออCmภัยกัน
 •  แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสียFใจ
 •  ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..
 • A# F/A | Gm |
 • Cm A# | F |
 •   A#  ไม่ได้ขอความเห็นF/Aใจ
 •     ก็รู้ว่าที่ฉันGmทำมันก็ยากจะให้อภัย
 •     และถ้าจะเกลียดCmกัน ในวันสุดท้ายก็ไม่เป็นไA#
 •     แต่ขอให้รู้ว่ามีสิ่งดี F
 •     ที่เธอนั้นสมควรจะได้
 •  แต่มันคงจะไม่ใช่ฉัA#นหรอก
 •  เธอไม่ควรจะF/Aรั้งต่อ
 •  ฉันเองก็แค่เหGmงาในทุก ๆ ครั้งที่เข้าไปพลั้งกอด
 •  จำเอาไว้แค่Cmนั้นพอ จำไว้เพียงเท่านั้นA#พอ
 •  ให้มัFนจบลงตรงนี้
 • * | ** |
 • A# G# | D# D#m |
 • A# C | F |
 • A# G# | D# D#m |
 • A# C | F |
 •   A#  ไม่ได้ขอความเห็F/Aนใจ
 •     มันก็คงจะจGmริงที่ฉันมันไม่มีหัวใF
 •     เธอเคยเป็นคนCmนั้น
 •     คนที่เป็นเหมือนกับเส้นชัย
 •     แต่มาวันFนี้ทุก ๆ อย่างกลับเปลี่ยนไป
 • * | ** |
 • G# Cm | A# F/A |
 • Gm G | F |
 •  ทั้งหมดนี้มันคือเรื่A#องจริง


เนื้อเพลง Goodbye PUNเรากำลังกอดกันอยู่หรือเปล่า เพราะฉันไม่รู้สึกถึงเธออีกแล้ว ถ้าหากฉันพูดออกมา จะฟังดูใจร้ายหรือเปล่า ภาพของเธอกำลังเลือนราง จากความทรงจำฉัน และ/แต่มันไม่ได้ผิดที่เธอที่ยังรู้สึก เป็นเพราะฉันเองที่หมดใจไปง่ายๆ ฉันไม่ได้รักเธอเหมือนก่อน และเธอไม่ควรต้องเจอแบบนี้ จะไม่ขอให้เธอเข้าใจ ไม่ได้ขอให้เธออภัยกัน แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสียใจ ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง ไม่ได้ขอความเห็นใจ ก็รู้ว่าที่ฉันทำมันก็ยากจะให้อภัย และถ้าจะเกลียดกัน ในวันสุดท้ายก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้รู้ว่ามีสิ่งดีๆ ที่เธอนั้นสมควรจะได้ แต่มันคงจะไม่ใช่ฉันหรอก เธอไม่ควรจะรั้งต่อ ฉันเองก็แค่เหงาในทุกๆครั้งที่เข้าไปพลั้งกอด จำเอาไว้แค่นั้นพอ จำไว้เพียงเท่านั้นพอ ให้มันจบลงตรงนี้ ไม่ได้ขอความเห็นใจ มันก็คงจะจริงที่ฉันมันไม่มีหัวใจ เธอเคยเป็นคนนั้น คนที่เป็นเหมือนกับเส้นชัย แต่มาวันนี้ทุกๆอย่างกลับเปลี่ยนไป ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: Goodbye ศิลปิน: PUN เนื้อร้อง/ทำนอง: PUN

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/pun-goodbye.html