ChordKub.

คอร์ดเพลง หากันจนเจอ : พลพล พลกองเส็ง x พั้นช์ วรกาญจน์หากันจนเจอ : พลพล พลกองเส็ง x พั้นช์ วรกาญจน์
คอร์ดเพลง หากันจนเจอ : พลพล พลกองเส็ง x พั้นช์ วรกาญจน์


 • D | D |
 • D | A |
 •  สิ่งที่ฉันหDวัง สิ่งที่ฉันคAอย
 •  อาจดูเหมือนเลื่Bmอนลอย เกือบจะฝันF#mไป
 •  มองหาใครคGนหนึ่ง ที่ไม่รู้เป็Dนใคร
 •  และไม่รู้เมื่Eอไร.. จะพบคนผู้Aนั้น
 •  ส่วนชีวิตDฉัน บอกเลยว่าAมี
 •  เจอคนที่แสBmนดี.. อยู่ทุก ๆ F#mวัน
 •  เพียงแค่ไม่Gมีใคร.. ที่จะฝันตรDงกัน
 •  แต่ว่าฉันมั่Eนใจ จะพบในไม่Aช้า
 •   F#  อาจบางที ในเมืBmองกว้างใหญ่
 •   A  หมอกและควันช่วยกันพรDางตา
 •     มีขGอบรั้ว ขอบกำแพF#mงสร้างมBm
 •     ตึกระEmฟ้าคอยบังเราAอยู่
 •  แต่เราก็หDากันจนเGจอ
 •  มันนAานแค่ไหนที่คDอยเธอมา
 •  รู้สึGกไหม..ว่าชีF#mวิตคุ้มBmค่า
 •  เมื่อมีใEmครสักคนข้างกAาย
 •  เกิดมาเพื่อหDาใครคนหGนึ่ง
 •  เป็นAคนที่ฟ้าสร้างมDาตรงใจ
 •  เราต่Gางรู้ โลกมันแF#mสนกว้างใBmหญ่
 •  แต่มันEmคงไม่ยากเกินไAป.. ที่ฉันจะพบเDธอ..
 •  อาจมีสักคDรั้ง.. ที่เราสองAคน..
 •  ผ่านทางที่Bmวกวน.. อยู่ใกล้ ๆ F#mกัน
 •  ใบไม้เพียงใGบหนึ่ง..หล่นตอนที่เดิDนผ่าน
 •  ฉันคงจะมอEงมัน.. เมื่อเธอเดินผ่านAมา
 • * | ** | *** |
 • D | Em |
 • G | D |
 • Bm | E |
 • G | A |
 • ** | *** |
 •  ที่ฉันจะพบเDธอ


เนื้อเพลง หากันจนเจอ พลพล พลกองเส็ง x พั้นช์ วรกาญจน์สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือนเลื่อนลอย เกือบจะฝันไป มองหาใครคนหนึ่ง ที่ไม่รู้เป็นใคร และไม่รู้เมื่อไร จะพบคนผู้นั้น ส่วนชีวิตฉัน บอกเลยว่ามี เจอคนที่แสนดี อยู่ทุกๆวัน เพียงแค่ไม่มีใคร ที่จะฝันตรงกัน แต่ว่าฉันมั่นใจ จะพบในไม่ช้า อาจบางที ในเมืองกว้างใหญ่ หมอกและควันช่วยกันพรางตา มีขอบรั้ว ขอบกำแพงสร้างมา ตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่ แต่เราก็หากันจนเจอ มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมา รู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่า เมื่อมีใครสักคนข้างกาย เกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่ง เป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจ เราต่างรู้ โลกมันแสนกว้างใหญ่ แต่มันคงไม่ยากเกินไป ที่ฉันจะพบเธอ อาจมีสักครั้ง ที่เราสองคน ผ่านทางที่วกวน อยู่ใกล้ๆกัน ใบไม้เพียงใบหนึ่งหล่นตอนที่เดินผ่าน ฉันคงจะมองมัน เมื่อเธอเดินผ่านมา ที่ฉันจะพบเธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: หากันจนเจอ ศิลปิน: พลพล,พั้นช์ วรกาญจน์ เนื้อร้อง: สุรักษ์ สุขเสวีทำนอง: BRUNO BRUGNANOเรียบเรียง: วิเชษฐ์ สุดใดสังกัดค่าย: genie records

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/07/palapol-ha-gan-jon-jer.html