ChordKub.

คอร์ดเพลง สวรรค์นำทาง : L.กฮ. TMG Recordสวรรค์นำทาง : L.กฮ. TMG Record
คอร์ดเพลง สวรรค์นำทาง : L.กฮ. TMG Record


 • Em | C |
 • Am | B | B |
 •  วอนฟ้Emาดลบันดาล.. ให้เธDอได้รู้
 •  ว่าAmมีใครรออยู่.. ที่เBดิมไม่ห่างหาย
 •  ตรงAmที่เคยผูกพัน  สัญญามั่Emนให้กันไว้
 •  วอนฟ้Bาจงดลใจ..ให้เธอย้Emอนมา     Em
 •  ห่างกันคนละCฟ้า  ศรัทธาไม่เคยสGลาย
 •  ยังรอเธออยู่ร่ำAmไป  มิวายคะนึEmงหา
 •  วอนฟ้าช่วยCนำทาง  สวรรค์โปรดเมGตตา
 •  ดลใจให้เธอกลับB  |  Bมา..          มีรักที่ยังรอ
 • Em | Em |
 •  วอนฟ้Emาดลบันดาล.. ให้เธDอได้ยิน
 •  รักAmนี้ไม่เคยสิ้น  ยังถBวิลห่วงหา
 •  ยังAmคงมั่นในรัก  ประจัEmกษ์ในสัญญา
 •  ฝากทุBกถ้อยวาจา..ให้เธอไEmด้ยิน..     Em
 •  ห่างกันคนละCฟ้า  ศรัทธาไม่เคยสGลาย
 •  รักนี้จะตามเธอAmไป  โปรดจงรอEmฉัน
 •  ยังมั่นไม่เสื่อมคCลาย  สิ่งใดไม่อาจแปรGผัน
 •  รักเราจะไม่มีB | Bวัน..          Emเลือนหายไป
 • C | G |
 • Am | B |
 • Am | Em |
 • B | Em |
 •  ต้องตายอีกกี่Cหน  เกิดมาในภพภูมิใG
 •  วอนฟ้านำทาAmงให้.. สองเราได้พEmบกัน
 •  สวรรค์โปรดเมCตตา  ดินฟ้าอย่ากีGดกัน
 •  เปิดทางให้เธอกับB | Bฉัน..
 •  ได้พบกันทุกEm | Cชาติไป
 •  เปิดทางให้เธอกัAm | Bบฉัน..
 •  ได้รักกันทุกชาติไป
 • Em | C | Am | B | B |
 • Em |


เนื้อเพลง สวรรค์นำทาง (Ost.โนราห์) L.กฮ. TMG Recordวอนฟ้าดลบันดาล ให้เธอได้รู้ ว่ามีใครรออยู่ ที่เดิมไม่ห่างหาย ตรงที่เคยผูกพัน สัญญามั่นให้กันไว้ วอนฟ้าจงดลใจให้เธอย้อนมา ห่างกันคนละฟ้า ศรัทธาไม่เคยสลาย ยังรอเธออยู่ร่ำไป มิวายคะนึงหา วอนฟ้าช่วยนำทาง สวรรค์โปรดเมตตา ดลใจให้เธอกลับมา มีรักที่ยังรอ วอนฟ้าดลบันดาล ให้เธอได้ยิน รักนี้ไม่เคยสิ้น ยังถวิลห่วงหา ยังคงมั่นในรัก ประจักษ์ในสัญญา ฝากทุกถ้อยวาจาให้เธอได้ยิน ห่างกันคนละฟ้า ศรัทธาไม่เคยสลาย รักนี้จะตามเธอไป โปรดจงรอฉัน ยังมั่นไม่เสื่อมคลาย สิ่งใดไม่อาจแปรผัน รักเราจะไม่มีวัน เลือนหายไป ต้องตายอีกกี่หน เกิดมาในภพภูมิใด วอนฟ้านำทางให้ สองเราได้พบกัน สวรรค์โปรดเมตตา ดินฟ้าอย่ากีดกัน เปิดทางให้เธอกับฉัน ได้พบกันทุกชาติไป เปิดทางให้เธอกับฉัน ได้รักกันทุกชาติไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: สวรรค์นำทาง (Ost.โนราห์) ศิลปิน: L.กฮ. เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.วิชัย ไชยราชเรียบเรียง: A2Home Studio

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/02/sa-wun-num-taang.html