ChordKub.

คอร์ดเพลง เพลงที่เธอไม่ฟัง : Bedroom Audioเพลงที่เธอไม่ฟัง : Bedroom Audio
คอร์ดเพลง เพลงที่เธอไม่ฟัง : Bedroom Audio


 • E | B |
 • C#m | A |
 • E | B |
 • C#m | A |
 •   E  รู้สึกยังไงเก็บเอาไBว้
 •     ไม่เคยคิดจะC#m|Aบอก..
 •   E  เอ่ยปากตรง ๆ คงไม่ไBหว
 •     หัวใจมันC#m|Aฝ่อ..
 •   C#m  รักมากเพียงใด จดเอาไAว้ให้เป็นเพลง
 •   E  บอกกับตัวเอง
 •     เผื่อเBธอได้ยินเพลงของC#mฉัน
 •     มันคงจะดีถ้าวันไBหนที่เธอฟัง
 •   A  ที่เก็บมานาน
 •     ให้เพBลงบอกความลับของใจ
 •   E  แต่กลัวมันจะเป็น
 •     เพลงBรักที่เธอแค่ฟังC#mผ่าน
 •     เป็นอีกเพลงหวาน A
 •     ไม่โดนใจ ไร้ความหEมาย
 •     ท่วงทำนองจะร้อBยถ้อยคำ
 •     ไว้สวยงC#mามสักเท่าไร
 •   A  จะดีอย่างไรถ้าเธอไม่สนใจฟัง
 • E | G#m G# |
 • C#m | A B |
 •   E  ที่แต่งทำนองบอกว่ารัB
 •     ตั้งใจให้ฟังC#m|Aออก..
 •   E  รู้สึกยังไงมากแค่ไBหน
 •     ใช้เพลงไปC#m|Aบอก..
 •   C#m  ทั้งหมดในใจ เก็บมาเขีAยนให้เป็นเพลง
 •   E  อยากจะบรรเลง..ข้อควBามข้างในหัวใจC#mฉัน
 •     วันหนึ่งถ้าได้ร้Bองให้เธอฟัง
 •   A  ที่เก็บมานาน
 •     ให้เพลBงบอกแทนรักข้างใน
 • ** |
 • E | G#m G# |
 • C#m | A B |
 • E | G#m G# |
 • C#m | A B |
 •   E  แต่มันบังเอิญเพลงBนี้ ฉันไม่ได้ฟังผ่C#mาน
 •     ทุกข้อความหวาน Aๆ ล้วนมีความหมEาย
 •     เป็นทำนองเรียงร้อBยถ้อยคำ
 •     ที่สวยงC#mามและจับใจ.. A
 •     เพลงของเธอฉันตั้งใจฟัง
 • ** |
 • E | G#m G# |
 • C#m | A B |
 • E |


เนื้อเพลง เพลงที่เธอไม่ฟัง Bedroom Audioรู้สึกยังไงเก็บเอาไว้ ไม่เคยคิดจะบอก เอ่ยปากตรงๆคงไม่ไหว หัวใจมันฝ่อ รักมากเพียงใด จดเอาไว้ให้เป็นเพลง บอกกับตัวเอง เผื่อเธอได้ยินเพลงของฉัน มันคงจะดีถ้าวันไหนที่เธอฟัง ที่เก็บมานาน ให้เพลงบอกความลับของใจ แต่กลัวมันจะเป็น เพลงรักที่เธอแค่ฟังผ่าน เป็นอีกเพลงหวานๆ ไม่โดนใจ ไร้ความหมาย ท่วงทำนองจะร้อยถ้อยคำ ไว้สวยงามสักเท่าไร จะดีอย่างไรถ้าเธอไม่สนใจฟัง ที่แต่งทำนองบอกว่ารัก ตั้งใจให้ฟังออก รู้สึกยังไงมากแค่ไหน ใช้เพลงไปบอก ทั้งหมดในใจ เก็บมาเขียนให้เป็นเพลง อยากจะบรรเลงข้อความข้างในหัวใจฉัน วันหนึ่งถ้าได้ร้องให้เธอฟัง ที่เก็บมานาน ให้เพลงบอกแทนรักข้างใน แต่มันบังเอิญเพลงนี้ ฉันไม่ได้ฟังผ่าน ทุกข้อความหวานๆล้วนมีความหมาย เป็นทำนองเรียงร้อยถ้อยคำ ที่สวยงามและจับใจ เพลงของเธอฉันตั้งใจฟัง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เพลงที่เธอไม่ฟัง ศิลปิน: Bedroom Audio เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: Bedroom Audioสังกัดค่าย: TERO MUSIC

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/03/bedroom-audio-pleng-ti-ter-mai-fung.html