ChordKub.

คอร์ดเพลง บ่ฮู้บ่ผิด : ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิคบ่ฮู้บ่ผิด : ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิค
คอร์ดเพลง บ่ฮู้บ่ผิด : ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิค


 • Em D | C |
 • Em D | C |
 •   Em  จุดจบความฮัDกเน่า ๆ ..
 •     ของเCธอกับเขาอย่ามาเว้าให้ฟัง
 •   Em  ความหลังที่Dทรมาน
 •     อย่ามาเCค้นน้ำตา
 •   Em  บ่สน บ่แDคร์ผู้ใด๋ทั้งCนั้น..
 •     ดอกเBด้อค่า
 •   Em  ขั่นว่าเธอดีจDริงเขาคงบ่Cป๋า..
 •     เDธอแล้วมาทEmางนี้..
 •  สิมาถAmามเฮ็ดหยัง ว่าสิเBmอาจั่งใด๋
 •  ย่างเข้าAmมาทางไหน กะกลับไBmปทางนั้น
 •  บ่มีAmคำอวยพร หรือขอโทBmษทั้งนั้น
 •  เขCากะเป็นของAฉัน..คืDอกัน..
 •  บ่ฮู้ย่อมบ่Gผิด สิไห้ถอยไดจังใD/F#ด๋
 •  คนนี้เฮาฮักหEmลาย เขากะDฮักเฮาคืCอกัน
 •  บ่Dสนว่าไผสิมาก่Gอน
 •  ถอนโต ถอนใจ ตอนBmนี้คงบ่Emทัน
 •  เฮากะAmฮักของเฮาคืBmอกัน
 •  มาทางใAmด๋กะไปทางDนั้น
 •  อย่าBmมาแย่Emงคืน.. (C) (D)
 •   Em  ย้อนว่าบุญผลานำพาให้พบพ้C
 •     ใจกะอยากไปต่อ บ่ได้อยากกลับหEmลัง
 •     อย่ามาตีแถลงเว้า ว่าฮักเจ้าเฮาเฮ็ดฮ่Cาง
 •     เจ้านั้นล่ะผู้ม้Dาง..ทางฮักเจ้าขEmอง..
 •     โอ่C|Am|DB..
 • Em | C |
 • Am | B |
 • * | ** | ** |
 •  มาทางใAmด๋กะไปทางBนั้น
 •  อย่ามา.. แย่งคืน..
 • Em D | C |
 • Am | B |
 • Em |


เนื้อเพลง บ่ฮู้บ่ผิด ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิคจุดจบความฮักเน่าๆ ของเธอกับเขาอย่ามาเว้าให้ฟัง ความหลังที่ทรมาน อย่ามาเค้นน้ำตา บ่สน บ่แคร์ผู้ใด๋ทั้งนั้น ดอกเด้อค่า ขั่นว่าเธอดีจริงเขาคงบ่ป๋า เธอแล้วมาทางนี้ สิมาถามเฮ็ดหยัง ว่าสิเอาจั่งใด๋ ย่างเข้ามาทางไหน กะกลับไปทางนั้น บ่มีคำอวยพร หรือขอโทษทั้งนั้น เขากะเป็นของฉันคือกัน บ่ฮู้ย่อมบ่ผิด สิไห้ถอยไดจังใด๋ คนนี้เฮาฮักหลาย เขากะฮักเฮาคือกัน บ่สนว่าไผสิมาก่อน ถอนโต ถอนใจ ตอนนี้คงบ่ทัน เฮากะฮักของเฮาคือกัน มาทางใด๋กะไปทางนั้น อย่ามาแย่งคืน ย้อนว่าบุญผลานำพาให้พบพ้อ ใจกะอยากไปต่อ บ่ได้อยากกลับหลัง อย่ามาตีแถลงเว้า ว่าฮักเจ้าเฮาเฮ็ดฮ่าง เจ้านั้นล่ะผู้ม้างทางฮักเจ้าของ โอ่ มาทางใด๋กะไปทางนั้น อย่ามา แย่งคืน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: บ่ฮู้บ่ผิด ศิลปิน: ออยเลอร์ เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกหนามเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: Thaidol Music (ไทดอลมิวสิค)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/03/oiler-bor-hoo-bor-pid.html