ChordKub.

คอร์ดเพลง ซังคนขี้ตั๋ว : ลำเพลิน วงศกรซังคนขี้ตั๋ว : ลำเพลิน วงศกร
คอร์ดเพลง ซังคนขี้ตั๋ว : ลำเพลิน วงศกร


 • Dm | Dm |
 • Gm | Gm |
 • Am | Dm |
 •  เจ้าลืมแล้วDmบ่.. ก่อนเคยสัญญา..
 •  เจ้าบอกข่อยGmว่า.. สิฮักแต่ข่อยผู้เFดียว
 •  ผู้ได๋ผู้Dmอื่น เจ้านั้นสิบ่แลเหGmลียว
 •  สิฮักแต่ข่อยผู้เGmดียว.. เบิดทุกห้องหัวใAจ..
 •  เมื่อฮักสองเDmฮา.. มีเขาเข้ามา..
 •  เริ่มมีปัญGmหา สองเฮาบ่เข้าใFจกัน
 •  ไปฮับ ไปDmส่ง เจ้าบ่เห็นถึงความสำGmคัญ
 •  บ่คึดบ่Gmฝัน..ว่าเจ้าCนั้นมีเขาDmคู่เคียง
 •  บ่เป็นหA#ยัง ข่อยบ่Cซังแม่นเจ้าตDmั๋ว
 •  ขอบคุณหA#ลาย ยังบ่ตCาย หายใFจอยู่
 •  ข่อยคนเDmซ่อ เจ็บหลายเด้อ บ่เGmคยจื่อ
 •  ย้อนใจCซื่อ บ่แม่นดื้อ ย้อนฮักหAลาย
 •  แต่นี้ไA#ป สิจังไCด๋ บ่เชื่Dmอคำ
 •  ข่อยสิA#จำ และขอCจำจนมื้Fอตาย
 •  ข่อยเข็ดแDmล้ว พอกันDทีบ่ว่าGmไผ
 •  สิเกิดชาติใCด๋ ขอให้ไAกลคนขี้ตDmั๋ว..
 • Dm C | Dm |
 • A# C | F |
 • Dm | Gm |
 • C A | Dm |
 • * | ** |
 •  สิเกิดชาติGmใด๋ ขอให้ไกลCDmคน..ขี้ตั๋ว..
 • Dm C | Dm |
 • A# C | F |
 • Dm | Gm |
 • C A | Dm |


เนื้อเพลง ซังคนขี้ตั๋ว ลำเพลิน วงศกรเจ้าลืมแล้วบ่ ก่อนเคยสัญญา เจ้าบอกข่อยว่า สิฮักแต่ข่อยผู้เดียว ผู้ได๋ผู้อื่น เจ้านั้นสิบ่แลเหลียว สิฮักแต่ข่อยผู้เดียว เบิดทุกห้องหัวใจ เมื่อฮักสองเฮา มีเขาเข้ามา เริ่มมีปัญหา สองเฮาบ่เข้าใจกัน ไปฮับ ไปส่ง เจ้าบ่เห็นถึงความสำคัญ บ่คึดบ่ฝันว่าเจ้านั้นมีเขาคู่เคียง บ่เป็นหยัง ข่อยบ่ซังแม่นเจ้าตั๋ว ขอบคุณหลาย ยังบ่ตาย หายใจอยู่ ข่อยคนเซ่อ เจ็บหลายเด้อ บ่เคยจื่อ ย้อนใจซื่อ บ่แม่นดื้อ ย้อนฮักหลาย แต่นี้ไป สิจังได๋ บ่เชื่อคำ ข่อยสิจำ และขอจำจนมื้อตาย ข่อยเข็ดแล้ว พอกันทีบ่ว่าไผ สิเกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว สิเกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ซังคนขี้ตั๋ว ศิลปิน: ลำเพลิน วงศกร เนื้อร้อง/ทำนอง: เสถียร สุภากุลเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/03/lp-sung-kon-ki-tour.html