ChordKub.

คอร์ดเพลง หนึ่งกำมือ : IVY (ไอวี่)หนึ่งกำมือ : IVY (ไอวี่)
คอร์ดเพลง หนึ่งกำมือ : IVY (ไอวี่)


 • G# | G# |
 • C# | C#m |
 • G# | G# |
 • C# | C#m |
 •  เธG#อ.. อาจยังไม่เข้าCmใจ
 •  ใจมีเธอเท่าC#ไร แค่ไD#หน เธอคงไม่G#รู้เลย
 •  ฉัG#น.. อาจจะดูเมินเCmฉย
 •  ที่จริงไม่จริC#งเลย อยาD#กให้เธอเข้าG#ใจ
 •  ถาC#มว่ารักเท่าฟ้าได้ไหม
 •  ขอบCmฟ้ากว้างไปไหมFmเธอ
 •  ใจของฉัA#mนคงไม่ใหญ่..ขนาดD#นั้น...
 •  แค่นี้ก็แล้G#วกัน ฉันให้เธอหนึ่งกำCmมือ
 •  หมดหัวใจซื่อ C#ๆ กำมืD#อผู้ชายอย่างG#ฉัน
 •  ไม่แบ่งให้ใC#คร  ให้เธอหมดเลยแล้วCmกัน
 •  คำรักจากกำมือA#mฉัน  สาบD#าน ให้เธอคนเดียว
 • C#m | C#m |
 •  เธG#อ.. อาจว่ามันน้อยCmไป
 •  แต่นี่คือลมหายใC#จ  คือชีวิD#ตที่ฉันให้เG#ธอ
 •  ใจG#.. ที่มั่นคงเสCmมอ
 •  ขอมีแค่เพียC#งเธอ  คนเD#ดียว ให้เต็มหัG#วใจ
 • * | ** |
 • C# | Cm Fm |
 • A#m | D# |
 • ** |
 • C#m | C#m |


เนื้อเพลง หนึ่งกำมือ IVY ไอวี่เธอ อาจยังไม่เข้าใจ ใจมีเธอเท่าไร แค่ไหน เธอคงไม่รู้เลย ฉัน อาจจะดูเมินเฉย ที่จริงไม่จริงเลย อยากให้เธอเข้าใจ ถามว่ารักเท่าฟ้าได้ไหม ขอบฟ้ากว้างไปไหมเธอ ใจของฉันคงไม่ใหญ่ขนาดนั้น แค่นี้ก็แล้วกัน ฉันให้เธอหนึ่งกำมือ หมดหัวใจซื่อๆกำมือผู้ชายอย่างฉัน ไม่แบ่งให้ใคร ให้เธอหมดเลยแล้วกัน คำรักจากกำมือฉัน สาบาน ให้เธอคนเดียว เธอ อาจว่ามันน้อยไป แต่นี่คือลมหายใจ คือชีวิตที่ฉันให้เธอ ใจ ที่มั่นคงเสมอ ขอมีแค่เพียงเธอ คนเดียว ให้เต็มหัวใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: หนึ่งกำมือ ศิลปิน: IVY สังกัดค่าย: RS

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2019/10/nueng-gum-mue-ivy.html