ChordKub.

คอร์ดเพลง สวยขยี้ใจ : บุ๊ค ศุภกาญจน์ x ทิดแอม x คำมอสสวยขยี้ใจ : บุ๊ค ศุภกาญจน์ x ทิดแอม x คำมอส
คอร์ดเพลง สวยขยี้ใจ : บุ๊ค ศุภกาญจน์ x ทิดแอม x คำมอส


 • C#m | C#m |
 • C#m | C#m |
 •  สวC#mยขยี้ใจ
 •  สาวแม่ฮ้างนางไม้..ลูกติด
 •  ซ่งกะใส่เขิน ๆ
 •  บ๊ะ! สวยเหลือเกินอยากใกล้ชิด
 •  แม่นเจ้าสิมีลูกBติด
 •  กะบ่Aผิด..กระBบูนใด ๆ C#m
 •  ทรวดทC#mรง องเอว
 •  เบ้ย! อลังงานสร้าง คักอีหลี
 •  สนองวาสนา..
 •  ของอ้ายแหน่หนา ได้ไหมคนดี
 •  สิมีบุญบ่หนอชาติBนี้
 •  สิได้บายศAรี สู่ขBวัญรับนC#mาง..
 •  พี่หAลงรักเธอเข้าแBล้ว
 •  นะแม่ยอดยาC#mหยี
 •  หัAวใจพี่ดวงBนี้..
 •  ยินยอมให้เธอเป็นC#mคนยึดครอง
 •  ถึAงเธอเคยผ่านBมือผู้ชาย
 •  แม่สEตรี.. B/D#มือ.. สอC#mง..
 •  Aงเคราะห์พี่หน่อยน้Bอง
 •  คิดเสียว่าเอC#mาบุญ..
 •  ยอC#mดดวงใจ
 •  ได้โปรดรับรักพี่ได้ไหม
 •  พี่จะขอสัญญา
 •  จะรักแก้วตา จนชีพมลาย
 •  ให้เธอเป็นคนสุดBท้าย
 •  ไม่มีลูกไAม้..หรอกหBนาคนC#mดี
 • A | B |
 • C#m | C#m |
 • A | B |
 • C#m | C#m |
 • A | B |
 • E B/D# | C#m |
 • A | B |
 • C#m | C#m |
 • * | * | *** |
 •  ยุC#mติการเป็นแม่หม้Bาย
 •  มาเป็นเมียG#mอ้าย.. นะแม่ยอดยาหC#mยี
 • A | B |
 • C#m | C#m |
 • A | B |
 • C#m | C#m |
 • A | B |
 • E B/D# | C#m |
 • A | B |
 • C#m | C#m |
 • C#m |


เนื้อเพลง สวยขยี้ใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์ x ทิดแอม x คำมอสสวยขยี้ใจ สาวแม่ฮ้างนางไม้ลูกติด ซ่งกะใส่เขินๆ บ๊ะ! สวยเหลือเกินอยากใกล้ชิด แม่นเจ้าสิมีลูกติด กะบ่ผิดกระบูนใดๆ ทรวดทรง องเอว เบ้ย! อลังงานสร้าง คักอีหลี สนองวาสนา ของอ้ายแหน่หนา ได้ไหมคนดี สิมีบุญบ่หนอชาตินี้ สิได้บายศรี สู่ขวัญรับนาง พี่หลงรักเธอเข้าแล้ว นะแม่ยอดยาหยี หัวใจพี่ดวงนี้ ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครอง ถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชาย แม่สตรี มือ สอง สงเคราะห์พี่หน่อยน้อง คิดเสียว่าเอาบุญ ยอดดวงใจ ได้โปรดรับรักพี่ได้ไหม พี่จะขอสัญญา จะรักแก้วตา จนชีพมลาย ให้เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่มีลูกไม้หรอกหนาคนดี ยุติการเป็นแม่หม้าย มาเป็นเมียอ้าย นะแม่ยอดยาหยี

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: สวยขยี้ใจ ศิลปิน: บุ๊ค ศุภกาญจน์,ทิดแอม,มอส คำหมากบิน เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนน,บุ๊ค ศุภกาญจน์,วงBookสังกัดค่าย: บังเอิญมิวสิค

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/03/book-suay-ka-yee-jai.html