ChordKub.

คอร์ดเพลง แมลงเม่าเหงาใจ : บ่าววีแมลงเม่าเหงาใจ : บ่าววี
คอร์ดเพลง แมลงเม่าเหงาใจ : บ่าววี


 • Am | F |
 • Dm | G E |
 • Am | F |
 • Dm G | Am |
 •   Am  นึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ เรื่องแมงเFม่าบินเข้ากองไฟ
 •     ยังถDmามตัวเอง มันคิดอย่างไง ก็Gรู้ทั้งรู้ไฟจะเEผา
 •  แต่วันAmนี้ได้รู้ซึ้งถึงในใจ  ความจFริงที่แท้มันคงเหงา
 •  แค่ลมพัDmดเบา ๆ เหน็บหนGาวใจมันสลAmาย
 •   Am  ครั้นเห็นแสงไฟสว่าง ก็แค่หFวังเพียงช่วยบรรเทา
 •     ปีกDmล้าระบม ใจก็ซึมเซา อุ่นไGอคงทำให้มันหEาย
 •  แต่พอเAmห็นแสงวาววับพลันสว่าง
 •  ความเหFงาก็หายไปกับไฟ
 •  ปล่อยให้เผDmาจนตาย ไม่เGคยเสียดายวิญญAmาณ
 •   Dm  เธอเEmอ๋ย เธอก็เหมือAmนไฟ
 •  พี่เป็นเDmพียงแมงเม่าเหงาEmใจ
 •  จะตFาย ขอได้รักเDmธอแค่เท่าGนั้น
 •  ก็Amรู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อน
 •  แต่Fยังจะยอมลองเล่นกับไฟ
 •  บินเข้าDmไป คิดเพียงปีกที่ติดไGฟนั้นมันสวยงEาม
 •  ไม่เAmคยเกรงกลัวความร้อนของไฟ
 •  แค่เพีFยงอยากทำอย่างใจต้องการ
 •  ความหDmวังที่รอมานGาน คือการบินเข้Amากองไฟ
 •   Am  นึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ เรื่องแมงเFม่าบินเข้าใจเธอ
 •     เพียงเDmสี้ยวนาทีที่หลงละเมอ
 •     ถูกเGธอเผาผลาญไปกับไE
 •  แต่ยังน้Amอยก็รู้ถึงความอบอุ่น
 •  ก่อนใFจของพี่จะสลาย
 •  แมงเDmม่าเดียวดาย ก่อนตGายก็ยังได้ลอง
 • Am | F |
 • Dm | G E |
 • Am | F |
 • Dm G | Am |
 • * | ** | ** |


เนื้อเพลง แมลงเม่าเหงาใจ บ่าววีนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องแมงเม่าบินเข้ากองไฟ ยังถามตัวเอง มันคิดอย่างไง ก็รู้ทั้งรู้ไฟจะเผา แต่วันนี้ได้รู้ซึ้งถึงในใจ ความจริงที่แท้มันคงเหงา แค่ลมพัดเบาๆเหน็บหนาวใจมันสลาย ครั้นเห็นแสงไฟสว่าง ก็แค่หวังเพียงช่วยบรรเทา ปีกล้าระบม ใจก็ซึมเซา อุ่นไอคงทำให้มันหาย แต่พอเห็นแสงวาววับพลันสว่าง ความเหงาก็หายไปกับไฟ ปล่อยให้เผาจนตาย ไม่เคยเสียดายวิญญาณ เธอเอ๋ย เธอก็เหมือนไฟ พี่เป็นเพียงแมงเม่าเหงาใจ จะตาย ขอได้รักเธอแค่เท่านั้น ก็รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อน แต่ยังจะยอมลองเล่นกับไฟ บินเข้าไป คิดเพียงปีกที่ติดไฟนั้นมันสวยงาม ไม่เคยเกรงกลัวความร้อนของไฟ แค่เพียงอยากทำอย่างใจต้องการ ความหวังที่รอมานาน คือการบินเข้ากองไฟ นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องแมงเม่าบินเข้าใจเธอ เพียงเสี้ยวนาทีที่หลงละเมอ ถูกเธอเผาผลาญไปกับไฟ แต่ยังน้อยก็รู้ถึงความอบอุ่น ก่อนใจของพี่จะสลาย แมงเม่าเดียวดาย ก่อนตายก็ยังได้ลอง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แมลงเม่าเหงาใจ ศิลปิน: บ่าววี เนื้อร้อง/ทำนอง: อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์สังกัดค่าย: อาร์-สยาม

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/04/ma-lang-mao-baowee.html