ChordKub.

คอร์ดเพลง คู่ชีวิต : บ่าววีคู่ชีวิต : บ่าววี
คอร์ดเพลง คู่ชีวิต : บ่าววี


 • Am | Dm |
 • G | C E |
 • F | Bm7b5 |
 • E7 | Am | Am |
 •  ไม่Amรู้ว่าวันไหนลมหายEmใจสิ้นสุด
 •  วันไDmหนโลกจะหEmยุดวุ่นวAmน         G
 •  ไม่Amรู้ว่าลมหนาวจะพัดDmมาอีกกี่หน
 •  รู้แค่Fมีหนึ่งคนเคียงข้าEงเสมอ..   E
 •  ไม่Amสนว่าบนฟ้าขีดให้ใEmครมาคู่
 •  ใจDmฉันนั้นจะEmอยู่คู่เธAmอ         G
 •  เกิดAmมาหนึ่งชีวิต เสาะหาใDmครจนได้เจอ
 •  ขอเลืGอกเธอ รักเธEmอหมดหัAmวใจ
 •   A7  เธอคือคนเดียวคนสุดท้าDmย.. ที่ต้องกGาร
 •  เธอคนเดียวแค่เท่านั้CEmน..       ตลอดไป   Am
 •  วันเวA7ลาต่อแต่Dmนี้ สองคนสองกEาย
 •  จะรักจะFอยู่..เป็นคู่หัวใEจ.. คู่ชีวิต
 • Am | Dm |
 • G | C E |
 •  อีกนAmานสักเพียงไหน จนร่างEmไร้วิญญาน
 •  รักDmนั้นไม่มีEmวันผันแปAmร         G
 •  จะAmทำด้วยความรักที่มั่นคDmงด้วยรักแท้
 •  ให้แน่วGแน่ ให้Emฟ้าเป็นพยAmาน..
 • ** |
 • F | E |
 • Am G | F |
 • Dm | E7 | Am |
 • ** |
 • Am | Dm |
 • Em | Am | Am |


เนื้อเพลง คู่ชีวิต บ่าววี อาร์สยามไม่รู้ว่าวันไหนลมหายใจสิ้นสุด วันไหนโลกจะหยุดวุ่นวน ไม่รู้ว่าลมหนาวจะพัดมาอีกกี่หน รู้แค่มีหนึ่งคนเคียงข้างเสมอ ไม่สนว่าบนฟ้าขีดให้ใครมาคู่ ใจฉันนั้นจะอยู่คู่เธอ เกิดมาหนึ่งชีวิต เสาะหาใครจนได้เจอ ขอเลือกเธอ รักเธอหมดหัวใจ เธอคือคนเดียวคนสุดท้าย ที่ต้องการ เธอคนเดียวแค่เท่านั้น ตลอดไป วันเวลาต่อแต่นี้ สองคนสองกาย จะรักจะอยู่เป็นคู่หัวใจ คู่ชีวิต อีกนานสักเพียงไหน จนร่างไร้วิญญาน รักนั้นไม่มีวันผันแปร จะทำด้วยความรักที่มั่นคงด้วยรักแท้ ให้แน่วแน่ ให้ฟ้าเป็นพยาน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คู่ชีวิต ศิลปิน: บ่าววี เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: อาร์สยาม

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2018/05/koo-chi-wit.html