ChordKub.

คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ : บ่าววีขอนไม้กับเรือ : บ่าววี
คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ : บ่าววี


 • Dm C | A# C |
 • Dm C | A# |
 •   Dm  โดดเดี่ยวเดียวดCายในท้องเล
 •   Dm  ลมพัด ลมเCพ ลอยมาไกล
 •   A#  เป็นแค่ขอนไCม้ ไม่มีFทิศทาง.A.
 •   Dm  ประคองตัวเCองไปเหงา ๆ
 •   Dm  กลางคืนเหน็บหนCาวจนใจจะพัง
 •   A#  ไม่เหลือความหCวังอะไรเDmลย..
 •   Dm  วันหนึ่งน้องสCาวลอยคอมา
 •   Dm  มือเจ้าไขว่คCว้าขอนไม้เอาไว้
 •   A#  เพียงหวังในCใจ พยุงใFห้ลอย.. A
 •   Dm  อยากส่งให้เCธอไปถึงฝั่ง
 •   Dm  พื้นดินทางCนั้นยังรอคอย
 •   A#  แรงเหลืออยู่น้Cอย จะไปอย่Dmางไร..
 •   A#  หากมีเCรือสักลำแFล่นมา   Dm
 •     ก็ขA#อให้เธออย่าCช้า ขึ้นเรือนั้Aนไป
 •  เปรียบกับDmพี่เป็นแค่ขอนไCม้
 •  ต่อให้Dmรักเจ้ามากพียงไCหน
 •  ผุพังไA#ป พึ่งCพาก็ได้ไFม่นาน.. A
 •  เปรียบกับDmพี่เป็นแค่ขอนไCม้
 •  เกาะลอยA#คอให้เพียงข้ามCวัน
 •  แต่ฝั่งDmฝัน ขอเพีCยงให้เรือพาเจ้Dmาไป
 • Dm C | Dm C |
 • A# C | F A |
 • Dm C | A# C |
 • Dm C | Dm |
 •   Dm  โดดเดี่ยวเดียวดCายในท้องเล
 •   Dm  ลมพัด ลมเCพ ไปตามกระแส
 •   A#  ขอนไม้อ่อนแCอ จะไปไหFนไกล.A.
 •   Dm  ไม่อยากให้จCมไปด้วยกัน
 •   A#  ไม่ยอมให้ฝัCนเจ้าต้องสลาย
 •   Dm  เมื่อพี่จมหCาย ให้เจ้ายังDmมีหวัง
 • * | ** | ** |
 • Dm C | A# C |
 • Dm C | Dm |


เนื้อเพลง ขอนไม้กับเรือ บ่าววีโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัด ลมเพ ลอยมาไกล เป็นแค่ขอนไม้ ไม่มีทิศทาง ประคองตัวเองไปเหงาๆ กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง ไม่เหลือความหวังอะไรเลย วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมา มือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้ เพียงหวังในใจ พยุงให้ลอย อยากส่งให้เธอไปถึงฝั่ง พื้นดินทางนั้นยังรอคอย แรงเหลืออยู่น้อย จะไปอย่างไร หากมีเรือสักลำแล่นมา ก็ขอให้เธออย่าช้า ขึ้นเรือนั้นไป เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไป พึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน แต่ฝั่งฝัน ขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัด ลมเพ ไปตามกระแส ขอนไม้อ่อนแอ จะไปไหนไกล ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย เมื่อพี่จมหาย ให้เจ้ายังมีหวัง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ขอนไม้กับเรือ ศิลปิน: บ่าววี เนื้อร้อง/ทำนอง: อนุชา แสงแก้วสังกัดค่าย: อาร์-สยาม

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/04/kaun-mai-gub-reua.html