ChordKub.

คอร์ดเพลง หนี : ฝน พรสุดาหนี : ฝน พรสุดา
คอร์ดเพลง หนี : ฝน พรสุดา


 • E | C#m |
 • A | Am |
 •  พึ่งจะรู้Eว่าเจ็บแค่ไหBน..ที่ต้องฝืC#mนใจให้ลืมเธB
 •  ยิ่งไม่Aให้คิด มันยิ่G#mงพร่ำเพ้อ
 •  ภาพของF#mเธอลอยมาเต็มหัวBเลย
 •  ทั้งที่รู้Eเธอมีใหม่แล้Bว แต่ไม่แคล้C#mวลืมเธอไม่ได้Bเลย
 •  ภาพความAทรงจำ..ยังเป็นG#mอย่างเคย
 •  ไม่เข้าใF#mจตัวเองเลยเหมือนBกัน
 •  พยายาAมปิดกั้นหัวใจ
 •  แต่นานแค่ไG#mหนก็ยังไม่ค่อยชิน
 •  ภาพในหัF#mวมันยังคุ้นชิAนว่าเธออยู่ตรงBนี้..
 •  ฉันก็อยากจะหนีEเธอไปเหมือนกัน
 •  หนีเธอไปอย่างนั้G#mนให้สุดฟ้าไกล
 •  ซ่อนควาAมรู้สึกเอาไว้ แล้วเดินหายไปBให้สุดสายตา
 •  ฉันก็อยากจะลEบเรื่องราวของเธอ
 •  แต่เหมือนยิ่งหนีเท่าไG#mร มันยิ่งตาC#mมหา
 •  หลอกตัวเอF#mงแล้วได้อะไร ๆ ขึ้นBมา
 •  ยิ่งเจ็บ ยิ่งซ้ำA ยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำBตา
 •  (ก็ใจผวาลืมเธอไม่ได้Eจริง ๆ ) B
 • E | C#m |
 • A | B |
 • E | C#m |
 • A | B |
 • * | ** | ** |
 •  ยิ่งเจ็บ ยิ่งซ้ำA ยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำBตา
 •  ก็ใจผวาลืมเธอไม่ได้Eจริง ๆ


เนื้อเพลง หนี ฝน พรสุดาพึ่งจะรู้ว่าเจ็บแค่ไหนที่ต้องฝืนใจให้ลืมเธอ ยิ่งไม่ให้คิด มันยิ่งพร่ำเพ้อ ภาพของเธอลอยมาเต็มหัวเลย ทั้งที่รู้เธอมีใหม่แล้ว แต่ไม่แคล้วลืมเธอไม่ได้เลย ภาพความทรงจำยังเป็นอย่างเคย ไม่เข้าใจตัวเองเลยเหมือนกัน พยายามปิดกั้นหัวใจ แต่นานแค่ไหนก็ยังไม่ค่อยชิน ภาพในหัวมันยังคุ้นชินว่าเธออยู่ตรงนี้ ฉันก็อยากจะหนีเธอไปเหมือนกัน หนีเธอไปอย่างนั้นให้สุดฟ้าไกล ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ แล้วเดินหายไปให้สุดสายตา ฉันก็อยากจะลบเรื่องราวของเธอ แต่เหมือนยิ่งหนีเท่าไร มันยิ่งตามหา หลอกตัวเองแล้วได้อะไรๆขึ้นมา ยิ่งเจ็บ ยิ่งซ้ำ ยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำตา ก็ใจผวาลืมเธอไม่ได้จริงๆ ยิ่งเจ็บ ยิ่งซ้ำ ยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำตา ก็ใจผวาลืมเธอไม่ได้จริงๆ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: หนี ศิลปิน: ฝน พรสุดา เนื้อร้อง/ทำนอง: เบส ขวางหวันเรียบเรียง: Ball Niwat Onwhai

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/03/fon-hnee.html