ChordKub.

คอร์ดเพลง รักดีๆเธอไม่ต้องการ : แทน ศุภสัณห์รักดีๆเธอไม่ต้องการ : แทน ศุภสัณห์
คอร์ดเพลง รักดีๆเธอไม่ต้องการ : แทน ศุภสัณห์


 • D F#m | Bm |
 • G | A |
 •  เธDอคงลืมไปแล้F#mวว่ามีฉันอยู่Bm
 •  แล้วสิ่Gงที่เธอทำอยู่มัAนคือไอไหD
 •  บอกรัGกฉันอยู่ดี ๆA
 •  แต่วันนี้F#mเธอกลับมีคBmนใหม่
 •  มัGนเป็นเพราะอะไรA
 •  เธอถึงปันใจให้เขD
 •  หรือเป็Emนเพราะรักสองเรามันเก่า
 •  เธอเลF#mยปันใจให้เขBm
 •  เธอลืGมรักสองเราแล้วใช่หม้Aาย
 •  ทำไมถึงเป็นแบGบนี้
 •  ความรัAกดี ๆ มันอยู่F#mไหน
 •  เป็นฉัBmนที่ต้องเสีEmยใจ
 •  โง่ ๆA  ช้ำอยู่อย่างนี้D
 •  ในเมื่อเธอเลือกเขG
 •  ฉันเอAงก็เข้าใจดีD
 •  ให้มันจBmบลงเพียงนี้Em
 •  รักดี ๆA  เธอไม่ต้องกD (A)าร
 • G A | F#m Bm |
 • Em A | D |
 • G A | D Bm |
 • Em A | D |
 • * | ** | ** |
 •  ให้มันจBmบลงเพียงนี้Em
 •  รักดี ๆA .. เธอไหมสDนใจ


เนื้อเพลง รักดีๆเธอไม่ต้องการ แทน ศุภสัณห์เธอคงลืมไปแล้วว่ามีฉันอยู่ แล้วสิ่งที่เธอทำอยู่มันคือไอไหร บอกรักฉันอยู่ดีๆ แต่วันนี้เธอกลับมีคนใหม่ มันเป็นเพราะอะไร เธอถึงปันใจให้เขา หรือเป็นเพราะรักสองเรามันเก่า เธอเลยปันใจให้เขา เธอลืมรักสองเราแล้วใช่หม้าย ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ความรักดีๆมันอยู่ไหน เป็นฉันที่ต้องเสียใจ โง่ๆช้ำอยู่อย่างนี้ ในเมื่อเธอเลือกเขา ฉันเองก็เข้าใจดี ให้มันจบลงเพียงนี้ รักดีๆเธอไม่ต้องการ ให้มันจบลงเพียงนี้ รักดีๆ เธอไหมสนใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: รักดีๆเธอไม่ต้องการ ศิลปิน: แทน ศุภสัณห์ เนื้อร้อง/ทำนอง: ธรรมธัช พลนุ้ย,แทน ศุภสัณห์เรียบเรียง: หมีน้อยCPNสตูดิโอสังกัดค่าย: SPS RECORD

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/tan-rak-d-d-ter-mai-tong-kan.html