ChordKub.

คอร์ดเพลง จะอยู่เป็นคู่ชีวิต : วงกามเทพจะอยู่เป็นคู่ชีวิต : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง จะอยู่เป็นคู่ชีวิต : วงกามเทพ


  • A E | D A |
  • A E | D Dm |
  •   A  วันแรกเป็นอย่างไร ที่เรารักEกัน
  •     วันนี้ฉัF#mน..ก็เป็นเหมือนเดิE
  •   A  เธอคือส่วนที่ขาดหายEไป
  •     จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าF#mย..ที่เข้ามาเติB
  •   D  ต่อให้วันเวลา..เนิ่นนาC#mนเท่าไร
  •     แต่Dหนึ่งเดียวในใจ..ก็คือเธE
  •  จะอยู่เป็นคนสุดท้าAย จนหมดลมหายEใจ
  •  จนกว่าเรDาสองคนจะตายEจาก
  •  อยากให้รู้เอาไว้A..ว่ารักเธอมาก ๆE
  •  จะไม่มีDใครพรากได้E
  •  ไม่ว่าวันพรุ่งนี้A..ใครจะเดินเข้าEมา
  •  สัญญDาจะไม่เปลี่ยนไปE
  •  ว่าจะมีเพียงเธAอ..ที่สุดของหัวEใจ
  •  สัญญาDได้ไหม.Dm. จะอยู่เป็นคู่Aชีวิต
  • A E | D E |
  • A E | D E |
  • A E | D E |
  • A E | D Dm | A |
  • * | ** | *** |
  •   D  จะคอยดูแล ไม่ไปC#mไหน
  •     จนฟ้Dาดินสลาย    ต่อให้Eเราจะตายจากกันไป..
  • ** | *** |
  • A |


เนื้อเพลง จะอยู่เป็นคู่ชีวิต วงกามเทพวันแรกเป็นอย่างไร ที่เรารักกัน วันนี้ฉันก็เป็นเหมือนเดิม เธอคือส่วนที่ขาดหายไป จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติม ต่อให้วันเวลาเนิ่นนานเท่าไร แต่หนึ่งเดียวในใจก็คือเธอ จะอยู่เป็นคนสุดท้าย จนหมดลมหายใจ จนกว่าเราสองคนจะตายจาก อยากให้รู้เอาไว้ว่ารักเธอมากๆ จะไม่มีใครพรากได้ ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะเดินเข้ามา สัญญาจะไม่เปลี่ยนไป ว่าจะมีเพียงเธอที่สุดของหัวใจ สัญญาได้ไหม จะอยู่เป็นคู่ชีวิต จะคอยดูแล ไม่ไปไหน จนฟ้าดินสลาย ต่อให้เราจะตายจากกันไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: จะอยู่เป็นคู่ชีวิต ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/kamatep-ja-u-pen-ku.html