ChordKub.

คอร์ดเพลง เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว : วงกามเทพเค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว : วงกามเทพ


 • C | D |
 • Bm | Em |
 • Am | D |
 • G | G |
 • C D | Bm Em |
 • Am D | G |
 • C D | Bm Em |
 • Am D | G |
 • D |
 •   G  ไม่มีปัญญาจะสู้อะไBmรกับเขEm
 •   Am  ใส่ทองเส้นเท่Dา เท่าหน้าแข้G
 •   G  บ้านก็ไฮโซ รถก็ดูโBmก้ ดูแพEm
 •     เธAmอเลยอยากไปเป็Dนตุ๊กตาหน้าGรถ
 •  แต่เรAmามันสกปรDก วัน ๆ ไBmม่ได้ส่องกระจEm
 •  เธAmอคงแลว่ามDก ไม่เข้าGท่า
 •  ใส่เสื้AmอจากหลาดนัD
 •  กางเกงงานวัBmด แรกงานชักพรEm
 •  เธAmอไม่ถูกชะตDากับคนจนG ๆ
 •  ไม่ใช่ลูกเจ้าสัCว ฉันมันลูกเจ้าของDวัว
 •  สากลัBmว กลัวว่าเธอไม่สนEmใจ
 •  แค่เด็กบ้าน ๆAm ที่ไม่ทันสมัD
 •  ไม่โดนใจ เลยเจียมGตัว
 •  ไม่ใช่บ้านเศรษฐีCที่มีสระว่ายน้ำD
 •  บ้านฉันมีแค่หน้าบ้าBmนเอาไว้ล่ามวัEm
 •  เธอไม่ชอAmบเลยบัดหัDว..
 •  ทำแบนปากAmพอเห็นเราจูงวัวD.. (เดินข้างทาง)
 • C | D |
 • Bm | Em |
 • Am | D |
 • G | G |
 • C | D |
 • Bm | Em |
 • Am | D |
 • Am | D | D |
 • * | ** | *** |
 • ** | *** |
 • C D | Bm Em | Am D | G | x2 | D | G |


เนื้อเพลง เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว วงกามเทพไม่มีปัญญาจะสู้อะไรกับเขา ใส่ทองเส้นเท่า เท่าหน้าแข้ง บ้านก็ไฮโซ รถก็ดูโก้ ดูแพง เธอเลยอยากไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถ แต่เรามันสกปรก วันๆไม่ได้ส่องกระจก เธอคงแลว่ามก ไม่เข้าท่า ใส่เสื้อจากหลาดนัด กางเกงงานวัด แรกงานชักพระ เธอไม่ถูกชะตากับคนจนๆ ไม่ใช่ลูกเจ้าสัว ฉันมันลูกเจ้าของวัว สากลัว กลัวว่าเธอไม่สนใจ แค่เด็กบ้านๆที่ไม่ทันสมัย ไม่โดนใจ เลยเจียมตัว ไม่ใช่บ้านเศรษฐีที่มีสระว่ายน้ำ บ้านฉันมีแค่หน้าบ้านเอาไว้ล่ามวัว เธอไม่ชอบเลยบัดหัว ทำแบนปากพอเห็นเราจูงวัว เดินข้างทาง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: บอย พาโล

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/07/kamatep-kao-look-jao-sua.html