ChordKub.

คอร์ดเพลง ความหวังของหมู่บ้าน : วงกามเทพ Feat. ก้อย กินรีความหวังของหมู่บ้าน : วงกามเทพ Feat. ก้อย กินรี
คอร์ดเพลง ความหวังของหมู่บ้าน : วงกามเทพ Feat. ก้อย กินรี


 •  เติบโตGจากการ..เลี้ยงดูD/F#ของพ่อแม่
 •  แต่คนEmที่เดือดร้อนแทนคือป้าBmข้างบ้าน
 •  สูทำงCานไหร ลูกป้ารับBmEmราชการ
 •  หน้าที่Amการงานดูมั่นคDง..
 • G | D |
 • Em | Bm |
 • C | Bm Em |
 • Am | D | D |
 •   G  สายตาที่สอดDส่อง
 •   Em  ผ่านรั้วของคนBmในหมู่บ้าน
 •     การCเป็นห่วง..ที่ออกEmอาการ
 •     แรงAmหวาลูกหลานเองหล่Dาว
 •   G  คนละบ้าน คนละนาDมสกุล
 •   Em  แต่เติ้นชุ้นชอบยุ่Bmงทุกค่ำเช้า
 •     แหลCงให้เทือน โม้กัBmนให้ฉาEm
 •     แรAmงหวาสำนักข่าวไทD
 •   C  ไม่ใช่ญาติติโกโหDติกา
 •     แต่เติ้GนจับตD/F#าทุกราEmยละเอียด
 •     ลูกเอAmงดีหิด ก็เอาCไปเทียบกับลูกเพื่Dอน
 • ** |
 •  พ่อแม่Gไม่ได้คาดหวังอะไรDมากมาย
 •  แต่กลัEmบได้ความสนใจจากคนBmในชุมชน
 •  สูเขCรถไหร ลูกป้าเขBmรถยนEmต์
 •  มีหน้Amา มีตา ในสังคDม..
 •  มีคนนับหน้าถือGตา..  D
 • G | D |
 • Em | Bm |
 • C | Bm Em |
 • Am | D | D |
 • * | ** | *** | ** | *** |
 • G | D |
 • Em | Bm |
 • C | Bm Em |
 • Am | D | D |
 • G |


เนื้อเพลง ความหวังของหมู่บ้าน วงกามเทพ Feat. ก้อย กินรีเติบโตจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ แต่คนที่เดือดร้อนแทนคือป้าข้างบ้าน สูทำงานไหร ลูกป้ารับราชการ หน้าที่การงานดูมั่นคง สายตาที่สอดส่อง ผ่านรั้วของคนในหมู่บ้าน การเป็นห่วงที่ออกอาการ แรงหวาลูกหลานเองหล่าว คนละบ้าน คนละนามสกุล แต่เติ้นชุ้นชอบยุ่งทุกค่ำเช้า แหลงให้เทือน โม้กันให้ฉาว แรงหวาสำนักข่าวไทย ไม่ใช่ญาติติโกโหติกา แต่เติ้นจับตาทุกรายละเอียด ลูกเองดีหิด ก็เอาไปเทียบกับลูกเพื่อน พ่อแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย แต่กลับได้ความสนใจจากคนในชุมชน สูเขรถไหร ลูกป้าเขรถยนต์ มีหน้า มีตา ในสังคม มีคนนับหน้าถือตา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ความหวังของหมู่บ้าน ศิลปิน: วงกามเทพ,ก้อย กินรี เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/01/kamatep-quam-wung.html