ChordKub.

คอร์ดเพลง น้ำตาจ่าโท : สุรพล สมบัติเจริญน้ำตาจ่าโท : สุรพล สมบัติเจริญ
คอร์ดเพลง น้ำตาจ่าโท : สุรพล สมบัติเจริญ


 • G# | G# |
 • D# | G# |
 •  สิ้นสุดกันทีG# ไม่ว่า ชาตินี้ ชาติไหน
 •  เท่านี้ก็สาแก่ใจD# ซาบซึ้งทรวงในอกFmเรา
 •  โบราณท่านว่G#า บรรดา ช้างสาร งูเห่า
 •  อีกทั้งข้าเก่าเมียรัก
 •  ท่านเปรียบไว้นัก อย่าได้วาA#mงใจ   D#
 •  เช่นดั่งตัวผG#ม ต้องตรมดวงใจสุดถอน
 •  เมียรักที่เคยกอดนอD#น ต้องมาหนีจรจากไFm
 •  ลืมผัวทิ้งลูG#ก ปลูกฝังคิดคบชู้ใหม่
 •  เมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้าย
 •  ผีป่าหรือไรD#สิงใจแม่นาG#
 •  ลืA#mมน้ำพริก ผักจิ้ม ไตปลาG#
 •  เจ้าลืมแม้กลิ่นปลาร้า
 •  เจ้าลืมกระทั่งปลาย่าง
 •  เจ้าไม่ถวิล จึงโบยบินคิดติดปีกหาง
 •  อำลาผัวไปไกลห่าง
 •  ทิ้งลูกร้องครางเสียแทบขาดD#ใจ
 •  สิ้นสุดกันเถิดหนG#า แม่นางโมราใจสอง
 •  ชาตินี้ไม่ขอใฝ่ปอD#ง ให้มามัวหมองต่อไFm
 •  สงสารแต่ลูG#ก ต้องมาคร่ำครวญร้องไห้
 •  ลูกเอ๋ยแม่จากเจ้าไป
 •  พ่อยังเลี้ยงไD#ด้นะลูกยG#
 •  ถึA#mงแม้พ่อมียศจ่าโทG#
 •  สองบั้งไม่ใหญ่ไม่โต
 •  เจ้าไม่ต้องกลัวน้อยหน้า
 •  พ่อจะส่งเสีย ให้เจ้าได้รับการศึกษา
 •  ต่อไปในภายภาคหน้า เจ้าจะได้มีวิชาติดตัD#
 •  สิ้นชาติขาดกัG#น ตั้งแต่วันนี้เถิดหนา
 •  นางหญิงใจทรามชั่วช้D#
 •  เยี่ยงนางโมราฆ่าผัFm
 •  ไม่เคยนึกอิ่G#ม ชอบชิมรสกามเมามัว
 •  จนลืมรักลูกรักผัว
 •  น้ำใจแสนชั่ว ผัวเดียวไม่พอG#..


เนื้อเพลง น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญสิ้นสุดกันที ไม่ว่า ชาตินี้ ชาติไหน เท่านี้ก็สาแก่ใจ ซาบซึ้งทรวงในอกเรา โบราณท่านว่า บรรดา ช้างสาร งูเห่า อีกทั้งข้าเก่าเมียรัก ท่านเปรียบไว้นัก อย่าได้วางใจ เช่นดั่งตัวผม ต้องตรมดวงใจสุดถอน เมียรักที่เคยกอดนอน ต้องมาหนีจรจากไป ลืมผัวทิ้งลูก ปลูกฝังคิดคบชู้ใหม่ เมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้าย ผีป่าหรือไรสิงใจแม่นาง ลืมน้ำพริก ผักจิ้ม ไตปลา เจ้าลืมแม้กลิ่นปลาร้า เจ้าลืมกระทั่งปลาย่าง เจ้าไม่ถวิล จึงโบยบินคิดติดปีกหาง อำลาผัวไปไกลห่าง ทิ้งลูกร้องครางเสียแทบขาดใจ สิ้นสุดกันเถิดหนา แม่นางโมราใจสอง ชาตินี้ไม่ขอใฝ่ปอง ให้มามัวหมองต่อไป สงสารแต่ลูก ต้องมาคร่ำครวญร้องไห้ ลูกเอ๋ยแม่จากเจ้าไป พ่อยังเลี้ยงได้นะลูกยา ถึงแม้พ่อมียศจ่าโท สองบั้งไม่ใหญ่ไม่โต เจ้าไม่ต้องกลัวน้อยหน้า พ่อจะส่งเสีย ให้เจ้าได้รับการศึกษา ต่อไปในภายภาคหน้า เจ้าจะได้มีวิชาติดตัว สิ้นชาติขาดกัน ตั้งแต่วันนี้เถิดหนา นางหญิงใจทรามชั่วช้า เยี่ยงนางโมราฆ่าผัว ไม่เคยนึกอิ่ม ชอบชิมรสกามเมามัว จนลืมรักลูกรักผัว น้ำใจแสนชั่ว ผัวเดียวไม่พอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: น้ำตาจ่าโท ศิลปิน: สุรพล สมบัติเจริญ เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรพล สมบัติเจริญ

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/surapon-num-ta-ja-toe.html