ChordKub.

คอร์ดเพลง กลับบ้านเรา : ไข่มุก รุ่งรัตน์กลับบ้านเรา : ไข่มุก รุ่งรัตน์
คอร์ดเพลง กลับบ้านเรา : ไข่มุก รุ่งรัตน์


 • Bm | A |
 • D | F#m | Bm |
 •  บ้านฉันน่าอยู่กว่านี้Bm
 •  ห่างเขตแสงสีเมืองไกล
 •  แต่คนมากมีน้ำใจ 
 •  ไม่ใช้วาจาลวงล่อ
 •  เหมือนคนที่ปากปราศรัย 
 •  แต่เอาน้ำใจเชือดคE
 • D | Em |
 • D | D |
 • D | A |
 • Em | D |
 •  กลับบ้าDนนอกเราดีกว่า
 •  ไปพักสายตGามองฟ้ามองเมD
 •  แตะเบรกให้กับชีวิต
 •  ถึงพรหมลิขิGตจะคอยเรียกใช้Em
 •  กลับไปยิ้Dมให้ท้องทุ่Bm
 •  เพื่อนฝูGงที่เคยถามไถ่D
 •  คนบ้านนอBmกไม่หลอกลวงใคEm
 •  แต่มีน้ำใจAหยิบยื่นให้กัDA
 •  ถึง ไม่มีG iPad iPhone iTuneDs
 •  ก็มีไออุ่Emนที่บ้าAนของฉัD
 •  ถือไม่มีGพิซซ่าหรือว่าชาบูD
 •  น้ำพริกปลาทูEm ก็นัมAเบอร์วันD
 •  เมืองใหญ่Bmที่เขาไปกัEmน ก็แค่Bmเวทีล่าฝัEm
 •  ไม่ใช่สวรรค์Aของคนบ้านเรD
 •  กลับบ้าDนนอกเราดีกว่า
 •  อย่าเสียเวลGาไต่ฟ้าเมืองกรุD
 •  ตึกสูDงผู้คนมากมาย
 •  รถราวุ่นวาGยแต่ใBmจสุดเหงEm
 •  อ้อมแขDนของแม่และพ่Bm
 •  ยังรGอกอดที่บ้านเก่A
 •  ถึงไปBmไม่สุดดวงดาEm
 •  ขอไปเป็นดาAวสกาวบนดิD
 • * | ** |
 • G A | F#m |
 • Em A | D |


เนื้อเพลง กลับบ้านเรา (Ost.รักหลงโรง) ไข่มุก รุ่งรัตน์บ้านฉันน่าอยู่กว่านี้ ห่างเขตแสงสีเมืองไกล แต่คนมากมีน้ำใจ ไม่ใช้วาจาลวงล่อ เหมือนคนที่ปากปราศรัย แต่เอาน้ำใจเชือดคอ กลับบ้านนอกเราดีกว่า ไปพักสายตามองฟ้ามองเมฆ แตะเบรกให้กับชีวิต ถึงพรหมลิขิตจะคอยเรียกใช้ กลับไปยิ้มให้ท้องทุ่ง เพื่อนฝูงที่เคยถามไถ่ คนบ้านนอกไม่หลอกลวงใคร แต่มีน้ำใจหยิบยื่นให้กัน ถึง ไม่มี iPad iPhone iTunes ก็มีไออุ่นที่บ้านของฉัน ถือไม่มีพิซซ่าหรือว่าชาบู น้ำพริกปลาทู ก็นัมเบอร์วัน เมืองใหญ่ที่เขาไปกัน ก็แค่เวทีล่าฝัน ไม่ใช่สวรรค์ของคนบ้านเรา กลับบ้านนอกเราดีกว่า อย่าเสียเวลาไต่ฟ้าเมืองกรุง ตึกสูงผู้คนมากมาย รถราวุ่นวายแต่ใจสุดเหงา อ้อมแขนของแม่และพ่อ ยังรอกอดที่บ้านเก่า ถึงไปไม่สุดดวงดาว ขอไปเป็นดาวสกาวบนดิน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: กลับบ้านเรา (Ost.รักหลงโรง) ศิลปิน: ไข่มุก รุ่งรัตน์ เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย เขมราฐเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตยสังกัดค่าย: Ch3Thailand Music

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/km-glab-ban-rao.html