ChordKub.

คอร์ดเพลง คู่คอง : ไข่มุก รุ่งรัตน์คู่คอง : ไข่มุก รุ่งรัตน์
คอร์ดเพลง คู่คอง : ไข่มุก รุ่งรัตน์


 • C D | Bm Em |
 • Am | D |
 •  คำว่าฮักGเกิดขึ้นที่ใด
 •  เกิดกับไBmผมันบ่สำคัญ
 •  มันจะอยู่Cตรงนั้น บ่หายตามกาลDเวลา
 •  ว่าสิผ่าCนมาดนปานใด๋D
 •  ในหัวใBmจบ่เคยร้างลEm
 •  ยังจดจำAmทุกถ้อยวาจาD..ที่เฮาเว้าGต่อกัน
 •  เมื่อสวรรGค์แยกกายเฮาสอง
 •  จากคู่ครอBmงเป็นคนอื่นไกล
 •  เหลือแต่คำCสัญญาใช่ไหมที่ยังคDงอยู่
 •  แม้นว่าเจ้Cาสิเกิดเป็นหยัD
 •  บ่เคยคิดซัBmง ย้อนฮักคนฮู้Em
 •  สิเคียงข้าAmง ให้ได้ฮู้D หัวใจยังคงเGดิม
 •  บ่มีอีหยัCงมาพังทลาD
 •  ความฮักเฮBmาสองลงได้Em
 •  แม้ดินสลาAmย ยังมั่นคDงคือจั่งตอนเริ่G
 •  ฮักที่แลCกด้วยแหกกฏฟ้D
 •  ถึงมีน้ำตาBmเข้ามาแต่งเติEm
 •  ความปวดร้าAmวสิเข้ามาเสริD
 •  บ่เคยคิ(G)ดย่าน
 •  ในวันนี้Gเฮาเจอกันแล้ว
 •  ยังบ่แคล้Bmวจำต้องจากลา
 •  คนที่เฮาCตามหา เป็นหยังคือบ่Dสมใจ
 •  ให้คองถ่Cาอีกกี่พันปีD
 •  ให้อยู่ตรงนี้Bmอีกนานเท่าไEm
 •  ขอเพียงแค่Am..
 •  เธอจำฉันได้D ชาติไหนก็รอเGธอ
 • * | ** | * |
 • D# | F/D# |
 • D# | F/D# |
 • * |
 •  ฮักที่แลCกด้วยแหกกฏฟ้D
 •  ถึงมีน้ำตBmาเข้ามาแต่งเติEm
 •  ความปวดร้าAmวสิเข้ามาเสริDม บ่เคยคิดย่าน
 • C | D |
 • G |


เนื้อเพลง คู่คอง ไข่มุก รุ่งรัตน์คำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใด เกิดกับไผมันบ่สำคัญ มันจะอยู่ตรงนั้น บ่หายตามกาลเวลา ว่าสิผ่านมาดนปานใด๋ ในหัวใจบ่เคยร้างลา ยังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกัน เมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสอง จากคู่ครองเป็นคนอื่นไกล เหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่ แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง บ่เคยคิดซัง ย้อนฮักคนฮู้ สิเคียงข้าง ให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิม บ่มีอีหยังมาพังทลาย ความฮักเฮาสองลงได้ แม้ดินสลาย ยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม ฮักที่แลกด้วยแหกกฏฟ้า ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม บ่เคยคิดย่าน ในวันนี้เฮาเจอกันแล้ว ยังบ่แคล้วจำต้องจากลา คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ ให้คองถ่าอีกกี่พันปี ให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไร ขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้ ชาติไหนก็รอเธอ ฮักที่แลกด้วยแหกกฏฟ้า ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม บ่เคยคิดย่าน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คู่คอง ศิลปิน: ไข่มุก รุ่งรัตน์ เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: พิทยา พูลดาวทองสังกัดค่าย: Ch3Thailand Music

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/km-koo-kong.html