ChordKub.

คอร์ดเพลง ฝนกันยา : นายสว่างฝนกันยา : นายสว่าง
คอร์ดเพลง ฝนกันยา : นายสว่าง


 • D# | A# |
 • D# | A# |
 • D# | A# |
 • Cm | F | F |
 •   D#  เมื่อสิ้นเสียงฝนซA#
 •   D#  ในเดือนกันยายA#
 •   D#  เปรียบดั่งใจฉันที่Dm..สลาGmย..
 •   Cm  ล่องลอยไปกับสายลF
 •   D#  แขนที่เคยสวมกอA#
 •   D#  หวานที่เคยชื่นชA#
 •   D#  ผ่านเลยไปซ้ำร้ายDmกลายเป็นขมGm
 •   Cm  เปรียบดังคมมีดแทงใA#
 •  รู้Gm.. รู้ตัวเมื่อสาDm
 •  สี่ห้องดวงใCmจให้เขFาเป็นเจ้าขอA#
 •  Dmน.. ร่วงลงเป็นสาDm
 •  กรีดดวงใCmจไม่เหลืC7อน้ำตF
 •   D#  เมื่อสิ้นเสียงฝนซA#
 •   D#  ในเดือนกันยายA#
 •   D#  เหม่อมองไป ร้องไห้ดั่DmงสายฝGm
 •   Cm  แต่เธอคงFไม่คืนมA#
 •   Cm  กาลเวลาจะเปลี่ยนแปDmรสักแค่ไหน
 •     แต่ดวงใจD#ของฉันเฝ้าคอA#
 •   Cm  ใจเธอแปรเปลี่ยนดั่งพDmายุฝนGm
 •     ทิ้งให้คCmน..ต้องนอFนร้องไห้A#
 • D# | A# |
 • D# | A# |
 • D# | Dm Gm |
 • Cm F | A# | A# |
 • * | ** |
 •   D#  เหม่อมองไป ร้องไห้ดั่DmงสายฝGm
 •   Cm  แต่เธอคงFไม่คืนCmF|Gมา


เนื้อเพลง ฝนกันยา นายสว่างเมื่อสิ้นเสียงฝนซา ในเดือนกันยายน เปรียบดั่งใจฉันที่สลาย ล่องลอยไปกับสายลม แขนที่เคยสวมกอด หวานที่เคยชื่นชม ผ่านเลยไปซ้ำร้ายกลายเป็นขม เปรียบดังคมมีดแทงใจ รู้ รู้ตัวเมื่อสาย สี่ห้องดวงใจให้เขาเป็นเจ้าของ ฝน ร่วงลงเป็นสาย กรีดดวงใจไม่เหลือน้ำตา เมื่อสิ้นเสียงฝนซา ในเดือนกันยายน เหม่อมองไป ร้องไห้ดั่งสายฝน แต่เธอคงไม่คืนมา กาลเวลาจะเปลี่ยนแปรสักแค่ไหน แต่ดวงใจของฉันเฝ้าคอย ใจเธอแปรเปลี่ยนดั่งพายุฝน ทิ้งให้คนต้องนอนร้องไห้ เหม่อมองไป ร้องไห้ดั่งสายฝน แต่เธอคงไม่คืนมา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ฝนกันยา ศิลปิน: นายสว่าง เนื้อร้อง/ทำนอง: เกียรติวุฒิ ชินทะวันเรียบเรียง: เกียรติวุฒิ ชินทะวัน

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/11/naisawang-fon-gunya.html